Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
24.11.2023
Svarstiden går ut 2.1.2024
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
24.11.2023
Svarstiden går ut 8.1.2024
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
24.11.2023
Svarstiden går ut 1.12.2023
Valtiokonttori 0
23.11.2023
Svarstiden går ut 7.1.2024
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
21.11.2023
Svarstiden går ut 8.12.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
17.11.2023
Svarstiden går ut 17.1.2024
Oikeusministeriö 0
17.11.2023
Svarstiden går ut 15.2.2024
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
17.11.2023
Svarstiden går ut 23.12.2023
Väylä 3
16.11.2023
Svarstiden går ut 1.12.2023
Ulkoministeriö 0
16.11.2023
Svarstiden går ut 22.12.2023
Suomen ympäristökeskus SYKE 0
14.11.2023
Svarstiden går ut 14.12.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 2
13.11.2023
Svarstiden går ut 16.12.2023
Opetushallitus 0
13.11.2023
Svarstiden går ut 2.12.2023
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
10.11.2023
Svarstiden går ut 23.12.2023
Ulkoministeriö 0
9.11.2023
Svarstiden går ut 4.12.2023
Valtiovarainministeriö 3
8.11.2023
Svarstiden går ut 8.12.2023
Ympäristöministeriö 13
8.11.2023
Svarstiden går ut 20.12.2023
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) 3
8.11.2023
Svarstiden går ut 9.1.2024
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
7.11.2023
Svarstiden går ut 29.11.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 2
7.11.2023
Svarstiden går ut 9.12.2023
Opetushallitus 1
6.11.2023
Svarstiden går ut 19.12.2023
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) 0
3.11.2023
Svarstiden går ut 12.1.2024
Sosiaali- ja terveysministeriö 1
3.11.2023
Svarstiden går ut 30.11.2023
Oikeusministeriö 6
3.11.2023
Svarstiden går ut 1.12.2023
Suomen ympäristökeskus SYKE 0
31.10.2023
Svarstiden går ut 13.12.2023
Ympäristöministeriö 5
26.10.2023
Svarstiden går ut 8.12.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
23.10.2023
Svarstiden går ut 5.12.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
23.10.2023
Svarstiden går ut 6.12.2023
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2
19.10.2023
Svarstiden går ut 1.12.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 9
19.10.2023
Svarstiden går ut 30.11.2023
Ympäristöministeriö 29
17.10.2023
Svarstiden går ut 30.11.2023
Valtiovarainministeriö 12
16.10.2023
Svarstiden går ut 1.12.2023
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 4
3.10.2023
Svarstiden går ut 29.11.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 59
28.9.2023
Svarstiden går ut 29.11.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 67