Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
24.11.2020
Svarstiden går ut 31.12.2020
Ympäristöministeriö 0
23.11.2020
Svarstiden går ut 22.1.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
20.11.2020
Svarstiden går ut 8.1.2021
Ympäristöministeriö 1
19.11.2020
Svarstiden går ut 3.12.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 3
19.11.2020
Svarstiden går ut 15.1.2021
TEM 0
19.11.2020
Svarstiden går ut 11.12.2020
Valtiovarainministeriö 0
18.11.2020
Svarstiden går ut 30.11.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
18.11.2020
Svarstiden går ut 8.1.2021
YM 1
17.11.2020
Svarstiden går ut 30.11.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
17.11.2020
Svarstiden går ut 8.12.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
16.11.2020
Svarstiden går ut 1.12.2020
LVM 0
16.11.2020
Svarstiden går ut 4.12.2020
Valtiovarainministeriö 1
16.11.2020
Svarstiden går ut 23.12.2020
OM 3
13.11.2020
Svarstiden går ut 7.12.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
12.11.2020
Svarstiden går ut 9.12.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
10.11.2020
Svarstiden går ut 18.12.2020
TEM 0
5.11.2020
Svarstiden går ut 17.12.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
5.11.2020
Svarstiden går ut 4.12.2020
OM 3
4.11.2020
Svarstiden går ut 27.11.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
3.11.2020
Svarstiden går ut 25.11.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 11
2.11.2020
Svarstiden går ut 6.12.2020
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2
2.11.2020
Svarstiden går ut 6.12.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Etelä-Savon ELY-keskus 1
2.11.2020
Svarstiden går ut 15.12.2020
Oikeusministeriö 21
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 3
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 4
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Lapin ELY-keskus 2
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Lapin ELY-keskus 0
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Pohjois-Savon ELY-keskus 0
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Kaakkois-Suomen ELY 0
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Kaakkois-Suomen ELY 0
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Etelä-Pohjanmaan ELY 0
29.10.2020
Svarstiden går ut 27.11.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
29.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
29.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
29.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Hämeen ELY-keskus 0
27.10.2020
Svarstiden går ut 10.1.2021
OM 1
26.10.2020
Svarstiden går ut 6.12.2020
TEM 0
26.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
26.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
19.10.2020
Svarstiden går ut 25.11.2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö 26
19.10.2020
Svarstiden går ut 27.11.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 2
19.10.2020
Svarstiden går ut 27.11.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 10
15.10.2020
Svarstiden går ut 27.11.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 10
14.10.2020
Svarstiden går ut 13.12.2020
OM 2