Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
12.5.2021
Svarstiden går ut 23.6.2021
LVM 0
12.5.2021
Svarstiden går ut 25.5.2021
LVM 0
12.5.2021
Svarstiden går ut 11.6.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 2
12.5.2021
Svarstiden går ut 30.6.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 1
12.5.2021
Svarstiden går ut 9.6.2021
TEM 0
11.5.2021
Svarstiden går ut 15.6.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
11.5.2021
Svarstiden går ut 24.5.2021
LVM 1
11.5.2021
Svarstiden går ut 21.6.2021
TEM 0
11.5.2021
Svarstiden går ut 31.5.2021
TEM 0
10.5.2021
Svarstiden går ut 21.6.2021
TEM 0
7.5.2021
Svarstiden går ut 18.6.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
7.5.2021
Svarstiden går ut 31.5.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 3
7.5.2021
Svarstiden går ut 17.6.2021
Valtiovarainministeriö 0
7.5.2021
Svarstiden går ut 4.6.2021
LVM 2
6.5.2021
Svarstiden går ut 24.6.2021
OM 0
6.5.2021
Svarstiden går ut 18.6.2021
OM 0
6.5.2021
Svarstiden går ut 30.6.2021
OM 0
4.5.2021
Svarstiden går ut 28.5.2021
LVM 3
4.5.2021
Svarstiden går ut 11.6.2021
Ympäristöministeriö 0
4.5.2021
Svarstiden går ut 15.6.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
4.5.2021
Svarstiden går ut 11.6.2021
OKM 0
3.5.2021
Svarstiden går ut 11.6.2021
OKM 1
3.5.2021
Svarstiden går ut 14.6.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 2
3.5.2021
Svarstiden går ut 30.6.2021
Oikeusministeriö 0
30.4.2021
Svarstiden går ut 11.6.2021
Ulkoministeriö 2
29.4.2021
Svarstiden går ut 24.5.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
29.4.2021
Svarstiden går ut 15.6.2021
Opetushallitus 6
28.4.2021
Svarstiden går ut 26.5.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1
27.4.2021
Svarstiden går ut 25.5.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
26.4.2021
Svarstiden går ut 7.6.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 2
22.4.2021
Svarstiden går ut 20.5.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 6
22.4.2021
Svarstiden går ut 20.5.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 3
21.4.2021
Svarstiden går ut 21.5.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 6
20.4.2021
Svarstiden går ut 31.5.2021
Ympäristöministeriö 0
20.4.2021
Svarstiden går ut 1.6.2021
VM 3
20.4.2021
Svarstiden går ut 31.5.2021
Ympäristöministeriö 0
14.4.2021
Svarstiden går ut 11.6.2021
OM 0
14.4.2021
Svarstiden går ut 28.5.2021
YM 1
9.4.2021
Svarstiden går ut 21.5.2021
YM 14
8.4.2021
Svarstiden går ut 20.5.2021
OKM 30
8.4.2021
Svarstiden går ut 20.5.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 6
29.3.2021
Svarstiden går ut 28.5.2021
OM 1