Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
1.4.2020
Svarstiden går ut 27.4.2020
LVM 0
1.4.2020
Svarstiden går ut 15.4.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
26.3.2020
Svarstiden går ut 23.4.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
25.3.2020
Svarstiden går ut 30.4.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
25.3.2020
Svarstiden går ut 23.4.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
25.3.2020
Svarstiden går ut 17.4.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
17.3.2020
Svarstiden går ut 17.4.2020
OM 1
17.3.2020
Svarstiden går ut 14.4.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
17.3.2020
Svarstiden går ut 14.4.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
12.3.2020
Svarstiden går ut 24.4.2020
LVM 0
11.3.2020
Svarstiden går ut 6.4.2020
Opetushallitus 5
10.3.2020
Svarstiden går ut 9.4.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 10
9.3.2020
Svarstiden går ut 17.4.2020
Säteilyturvakeskus 0
3.3.2020
Svarstiden går ut 31.5.2020
OM 3
28.2.2020
Svarstiden går ut 3.4.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 6
26.2.2020
Svarstiden går ut 3.4.2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö 22
3.2.2020
Svarstiden går ut 30.4.2020
Oikeusministeriö 3