Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
19.9.2019
Svarstiden går ut 18.10.2019
TEM 0
19.9.2019
Svarstiden går ut 18.10.2019
TEM 0
17.9.2019
Svarstiden går ut 11.10.2019
YM 0
17.9.2019
Svarstiden går ut 8.10.2019
TEM 0
16.9.2019
Svarstiden går ut 25.10.2019
Valtiovarainministeriö 1
13.9.2019
Svarstiden går ut 7.10.2019
Oikeusministeriö 1
13.9.2019
Svarstiden går ut 9.10.2019
Valtioneuvoston kanslia 2
13.9.2019
Svarstiden går ut 4.10.2019
Opetushallitus 1
12.9.2019
Svarstiden går ut 26.9.2019
VM 1
12.9.2019
Svarstiden går ut 27.9.2019
Opetushallitus 2
10.9.2019
Svarstiden går ut 4.10.2019
Ympäristöministeriö 0
10.9.2019
Svarstiden går ut 7.10.2019
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
6.9.2019
Svarstiden går ut 26.9.2019
Opetus- ja kulttuuriministeriö 12
6.9.2019
Svarstiden går ut 3.10.2019
Ympäristöministeriö 0
6.9.2019
Svarstiden går ut 19.9.2019
LVM 34
6.9.2019
Svarstiden går ut 4.10.2019
Ympäristöministeriö 0
4.9.2019
Svarstiden går ut 16.10.2019
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
28.8.2019
Svarstiden går ut 23.9.2019
Ulkoministeriö 1
27.8.2019
Svarstiden går ut 30.9.2019
YM 0
27.8.2019
Svarstiden går ut 30.9.2019
Valtiovarainministeriö 1
26.8.2019
Svarstiden går ut 30.9.2019
Traficom 0
22.8.2019
Svarstiden går ut 27.9.2019
STM 1
16.8.2019
Svarstiden går ut 30.9.2019
Sisäministeriö 2
8.8.2019
Svarstiden går ut 9.10.2019
OM 0
24.6.2019
Svarstiden går ut 20.9.2019
Säteilyturvakeskus 12