Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
2.6.2023
Svarstiden går ut 2.8.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 0
2.6.2023
Svarstiden går ut 2.8.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 0
2.6.2023
Svarstiden går ut 21.8.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
1.6.2023
Svarstiden går ut 20.6.2023
Traficom 0
1.6.2023
Svarstiden går ut 30.6.2023
Kansallisarkisto 0
31.5.2023
Svarstiden går ut 31.7.2023
Digi- ja väestötietovirasto 2
31.5.2023
Svarstiden går ut 31.7.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
26.5.2023
Svarstiden går ut 7.7.2023
Oikeusministeriö 0
25.5.2023
Svarstiden går ut 14.7.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
17.5.2023
Svarstiden går ut 20.6.2023
Opetushallitus 7
16.5.2023
Svarstiden går ut 16.6.2023
Valtiovarainministeriö 0
16.5.2023
Svarstiden går ut 11.7.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 1
16.5.2023
Svarstiden går ut 13.6.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 7
16.5.2023
Svarstiden går ut 16.6.2023
Väylävirasto 1
16.5.2023
Svarstiden går ut 16.6.2023
Väylävirasto 0
15.5.2023
Svarstiden går ut 25.6.2023
Valtiovarainministeriö 0
15.5.2023
Svarstiden går ut 9.6.2023
Valtiovarainministeriö 1
15.5.2023
Svarstiden går ut 16.6.2023
Opetushallitus 3
9.5.2023
Svarstiden går ut 16.6.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
8.5.2023
Svarstiden går ut 7.6.2023
Valtiovarainministeriö 8
8.5.2023
Svarstiden går ut 22.6.2023
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1
5.5.2023
Svarstiden går ut 31.7.2023
Oikeusministeriö 1
5.5.2023
Svarstiden går ut 31.8.2023
Oikeusministeriö 0
5.5.2023
Svarstiden går ut 5.6.2023
Suomen ympäristökeskus SYKE 0
3.5.2023
Svarstiden går ut 15.6.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
3.5.2023
Svarstiden går ut 12.6.2023
Maa- ja metsätalousministeriö 1
3.5.2023
Svarstiden går ut 6.6.2023
Ympäristöministeriö 6
2.5.2023
Svarstiden går ut 22.6.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
26.4.2023
Svarstiden går ut 5.6.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 3
25.4.2023
Svarstiden går ut 6.6.2023
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 2
21.4.2023
Svarstiden går ut 1.9.2023
Sisäministeriö 1
17.4.2023
Svarstiden går ut 13.6.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 4