Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
18.4.2024
Svarstiden går ut 20.5.2024
Suomen ympäristökeskus SYKE 0
18.4.2024
Svarstiden går ut 31.5.2024
Ympäristöministeriö 0
18.4.2024
Svarstiden går ut 23.5.2024
Oikeusministeriö 1
18.4.2024
Svarstiden går ut 10.5.2024
Valtiovarainministeriö 1
18.4.2024
Svarstiden går ut 30.5.2024
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
15.4.2024
Svarstiden går ut 28.5.2024
Valtioneuvoston kanslia 1
15.4.2024
Svarstiden går ut 31.5.2024
Oikeusministeriö 0
12.4.2024
Svarstiden går ut 27.5.2024
Ulkoministeriö 0
12.4.2024
Svarstiden går ut 31.5.2024
Sosiaali- ja terveysministeriö 2
11.4.2024
Svarstiden går ut 9.5.2024
Ympäristöministeriö 1
10.4.2024
Svarstiden går ut 8.5.2024
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
10.4.2024
Svarstiden går ut 22.5.2024
Maa- ja metsätalousministeriö 0
10.4.2024
Svarstiden går ut 3.5.2024
Valtiovarainministeriö 0
10.4.2024
Svarstiden går ut 3.5.2024
Valtiovarainministeriö 0
10.4.2024
Svarstiden går ut 25.5.2024
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
8.4.2024
Svarstiden går ut 17.5.2024
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
8.4.2024
Svarstiden går ut 10.5.2024
Opetushallitus 5
5.4.2024
Svarstiden går ut 31.5.2024
Traficom 0
5.4.2024
Svarstiden går ut 16.5.2024
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
5.4.2024
Svarstiden går ut 13.5.2024
Sosiaali- ja terveysministeriö 5
4.4.2024
Svarstiden går ut 12.5.2024
Hämeen liitto 1
4.4.2024
Svarstiden går ut 17.5.2024
Liikenne- ja viestintävirasto 0
3.4.2024
Svarstiden går ut 15.5.2024
Sosiaali- ja terveysministeriö 2
2.4.2024
Svarstiden går ut 23.4.2024
Ympäristöministeriö 1
2.4.2024
Svarstiden går ut 14.5.2024
Valtiovarainministeriö 1
2.4.2024
Svarstiden går ut 19.4.2024
Liikenne- ja viestintäministeriö 7
28.3.2024
Svarstiden går ut 12.5.2024
Ulkoministeriö 88
28.3.2024
Svarstiden går ut 29.4.2024
Suomen ympäristökeskus SYKE 2
28.3.2024
Svarstiden går ut 19.5.2024
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
28.3.2024
Svarstiden går ut 17.5.2024
Liikenne- ja viestintäministeriö 3
27.3.2024
Svarstiden går ut 8.5.2024
Oikeusministeriö 1
26.3.2024
Svarstiden går ut 5.5.2024
Ympäristöministeriö 4
26.3.2024
Svarstiden går ut 23.4.2024
Finanssivalvonta 0
25.3.2024
Svarstiden går ut 29.4.2024
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 2
25.3.2024
Svarstiden går ut 13.5.2024
Sosiaali- ja terveysministeriö 2
20.3.2024
Svarstiden går ut 2.5.2024
Valtiovarainministeriö 4
18.3.2024
Svarstiden går ut 26.4.2024
Sosiaali- ja terveysministeriö 3
15.3.2024
Svarstiden går ut 26.4.2024
Sosiaali- ja terveysministeriö 5
15.3.2024
Svarstiden går ut 17.6.2024
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
15.3.2024
Svarstiden går ut 26.4.2024
Valtiovarainministeriö 11
15.3.2024
Svarstiden går ut 17.6.2024
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
15.3.2024
Svarstiden går ut 17.6.2024
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
15.3.2024
Svarstiden går ut 17.6.2024
Pohjois-Savon ELY 0
14.3.2024
Svarstiden går ut 17.6.2024
Pohjois-Karjalan ELY 0
14.3.2024
Svarstiden går ut 17.6.2024
Etelä-Savon ELY-keskus 1
14.3.2024
Svarstiden går ut 17.6.2024
Kaakkois-Suomen ELY 0
14.3.2024
Svarstiden går ut 17.6.2024
Etelä-Pohjanmaan ELY 0
14.3.2024
Svarstiden går ut 17.6.2024
Pohjois-Pohjanmaan ELY 0
14.3.2024
Svarstiden går ut 17.6.2024
Hämeen ELY 1
14.3.2024
Svarstiden går ut 25.4.2024
Puolustusministeriö 4
14.3.2024
Svarstiden går ut 17.6.2024
Keski-Suomen ELY 1
14.3.2024
Svarstiden går ut 24.4.2024
Valtiovarainministeriö 6
13.3.2024
Svarstiden går ut 17.6.2024
Pirkanmaan ELY 0
13.3.2024
Svarstiden går ut 17.6.2024
Varsinais-Suomen ELY 2
13.3.2024
Svarstiden går ut 17.6.2024
Varsinais-Suomen ELY 0
12.3.2024
Svarstiden går ut 22.4.2024
Oikeusministeriö 15
12.3.2024
Svarstiden går ut 23.4.2024
Työ- ja elinkeinoministeriö 10
12.3.2024
Svarstiden går ut 10.5.2024
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1
8.3.2024
Svarstiden går ut 19.4.2024
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 5
29.2.2024
Svarstiden går ut 30.4.2024
Sosiaali- ja terveysministeriö 11
15.12.2023
Svarstiden går ut 17.6.2024
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 7
15.12.2023
Svarstiden går ut 17.6.2024
Etelä-Savon ELY-keskus 5
15.12.2023
Svarstiden går ut 17.6.2024
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2
15.12.2023
Svarstiden går ut 17.6.2024
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3
15.12.2023
Svarstiden går ut 17.6.2024
Lapin ELY-keskus 3