Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella 2028-2033

Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella 2028-2033

Diarienummer för begäran om utlåtande: POPELY/3611/2023

Svarstiden går ut: 17.6.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) ja laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoidon suunnittelua koordinoivana ELY-keskuksena pyytää lausuntoanne asiakirjasta "Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueella 2028–2033". 
Bakgrund
Vesienhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestä­misestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006).  Vesienhoidon suunnittelu tapahtuu vesienhoitoalueilla, jotka on määritelty vesistöalue­jakoon perustuen valtioneuvoston asetuksella vesienhoitoalueista (1303/2004). Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueeseen kuuluu pääosa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskuksien alueesta sekä pieni alue Lapin ELY-keskuksen eteläosasta.

Vesien­hoitoalueille laaditaan vesienhoitosuunnitelmat, joissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet vesienhoitoalueella tehtävälle vesienhoitotyölle. Suunnitelma laaditaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Vesienhoito­suunnitelmat vuoteen 2027 on hyväksytty valtioneuvostossa v. 2021. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2028–2033. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoalue­kohtaiset asiakirjat, joissa käsitellään neljännen suunnittelu­kierroksen keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.
Målsättningar
Vesienhoidon tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Nyt käynnistyneen suunnittelukierroksen aikana tarkistetaan vesienhoitoaluekohtaiset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat vuosille 2028–2033 laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullen.

Kuulemisessa pyydetään palautetta suunnittelun työohjelmasta ja aikataulusta sekä vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä. Lisäksi kerrotaan SOVA-lain mukaisen ympäristöselostuksen valmistelusta. Saatu palaute hyödynnetään toimenpideohjelmien ja vesienhoitosuunnitelmien valmistelussa. Vesienhoitosuunnitelmat tulevat ehdotuksina kuultaviksi vuonna 2026.
Linkit
Liitteet:

VHA4 keskeiset kysymykset.pdf - Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella 2028-2033

Tidtabell
Lausuntoaika on 15.12.2023 - 17.6.2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnon voi antaa kirjoittamalla suoraan alla olevaan kenttään tai lataamalla liitteen (pöytäkirjan tms). Voit myös lähettää lausunnon hyväksyttäväksi toiselle henkilölle organisaatiossasi ennen julkaisemista palvelussa.
Valmistelijat
Ylitarkastaja Kimmo Aronsuu, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Ylitarkastaja Jaana Rintala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 
Sändlista:
Alavieska    
Bioenergia Ry    
BirdLife    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuusliitto ETL    
Energiateollisuus ry    
GTK    
Haapajärvi    
Haapavesi    
Hailuoto    
HELCOM    
Hyrynsalmi    
Ii    
Iijoen kalatalousalue    
Iijoen suojeluyhdistys ry    
Iin micropolis    
Kainuun liitto    
Kajaani    
Kalajoen vesienhoitoryhmä    
Kalajoki    
Kalatalouden keskusliitto    
Kemianteollisuus ry    
Kempele    
Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys    
Kiiminkijoen kalatalousalue    
Kiiminkijoki ry    
Kiinteistöliitto    
Kirkkohallitus    
Koillismaan kalatalousalue    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuhmo    
Kuntaliitto    
Kuusamo    
Kärsämäki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liminka    
Livojoki ry    
Lumijoki    
Luonnonmukaisen Viljelyn liitto    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Merijärvi    
Metsägroup    
Metsähallitus    
Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO    
Metsäteollisuus ry    
MHY Haapavesi-Kärsämäki    
MHY Ii    
MHY Kainuu    
MHY Koillismaa    
MHY Oulu-Kiiminki    
MHY Oulun seutu    
MHY Pyhä-Kala    
MHY Rokua-Paljakka    
MHY Siikalakeus    
MHY Yli-Ii    
MTK    
MTK-Keski-Pohjanmaa    
MTK-Pohjois-Suomi    
Muhos    
Natur och Miljö    
Nivala    
Oikeusministeriö    
Oulainen    
Oulu    
Oulujoen ja merialueen kalatalousalue    
Oulujoen reitti    
Oulujärven kalatalousalue    
Oulun seudun ammattikorkeakoulu, luonnonvara-alan yksikkö;    
Oulun vesi;    
Oulun yliopisto, Perämeren tutkimusasema    
Oulun yliopisto, Thule-instituutti    
Oulun yliopisto/ympäristötutkimus;    
Paltamo    
Pelastetaan vaelluskalat ry    
Pohjois-Pohjanmaan kylät    
Pohjois-Pohjanmaan leader-ryhmät    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen vesivaliokunta    
Posio    
ProAgria Keski-Pohjanmaa    
ProAgria Oulu    
Pudasjärvi    
Puolanka    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Pyhäjoen kalatalousalue    
Pyhäjoen vesistö ry    
Pyhäjoki    
Pyhäjärven kalatalousalue    
Pyhäjärvi    
Pyhäntä    
Raahe    
Rajavartiolaitos    
Ranua    
Reisjärvi    
Ristijärvi    
Ruokavirasto    
Salla    
Sievi    
Siikajoen kalatalousalue    
Siikajoen vesistöalueen vesistökunnostusverkosto    
Siikajoki    
Siikalatva    
Simo    
Simojoen ja Kuivaniemen kalatalousalue    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamo    
Sotkamon kalatalousalue    
Suomen aurinkoenergiayhdistys ry    
Suomen kalankasvattajaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen metsäkeskus    
Suomen omakotiliitto    
Suomen Purjehdus ja Veneily    
Suomen riistakeskus    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Turkiseläinten Kasvattajainliitto    
Suomen Turvetuottajat Ry    
Suomen tuulivoimayhdistys    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Suomusalmi    
Suomussalmen kalatalousalue    
Taivalkoski    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, THL    
Testihenkilö    
Tyrnävä    
Työvoima- ja elinkeinoministeriö    
Utajärvi    
Vaala    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
VALVIRA    
Vesikolmio Oy    
Vesilaitosyhdistys    
Villilohi ry    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ylivieska    
Ympäristöministeriö