Utlåtande.fi-Kontaktinformation

Redaktionen för webbplatsen utlåtande.fi finns i Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter vid justitieministeriet.

Kontaktinformation och respons till redaktionen för utlåtande.fi:

  • e-post: lausuntopalvelu.om@gov.fi
  • Utlåtande.fi-responsblanketten finns på sidan Anvisningar > Respons

Utlåtande.fi-redaktionen ger råd för att använda webbplatsen och svarar på respons gällande tjänsten. Vi svarar på ditt meddelande så snabbt som möjligt.

Organisationens administratör kan hantera organisationens användare, målgrupper samt det visuella uttrycket av organisationens begäran om utlåtande och utlåtande. Administratörerna kan också radera sin egen organisations opublicerade begäran om utlåtande som är i redigeringsläge.