Anvisningar

Användarvillkor

1. Utlåtandetjänstens syfte

Utlåtande.fi är en webbtjänst där remissförfaranden inom den offentliga förvaltningen verkställs i elektronisk form.

Tjänstens syfte är att effektivisera remissförfarandet genom att erbjuda medborgare, organisationer och myndigheter en enhetlig webbtjänst för att publicera begäran om utlåtade, ge utlåtanden och behandla de avgivna svaren.

Målet med tjänsten är att skapa ett enklare remissförfarande, underlätta medborgarinflytande och informationsspridning samt öka beredningens och remissförfarandets öppenhet och kvalitet.

Tjänsten är gratis att använda och upprätthålls av justitieministeriet.

2. Identifieringsalternativ för användaren

Registrerade och identifierade användare kan ge utlåtanden eller skapa begäran om utlåtande. Att läsa offentliga begäran om utlåtande eller utlåtanden förutsätter dock inte registrering eller identifiering.

Med registrering avses att användaren skapar ett konto i tjänsten. Registrering förutsätter en e-postadress och stark identifiering.

Med stark identifiering avses att användarens identitet bekräftas officiellt med hjälp av bankkoder, mobilcertifikat eller medborgarcertifikat. Tjänstemän kan registrera sig i tjänsten med VIRTU-koder och det elektroniska tjänstekortet som beviljats av hans eller hennes organisation.

3. Ansök om tjänstemannabehörighet

Tjänstemän som arbetar inom den offentliga förvaltningen och som identifierat sig i tjänsten utan att använda tjänstekortet (med VIRTU-koder) kan ansöka om tjänstemannabehörighet. Tjänstemän kan ansöka om behörighet med en blankett och tjänstemannaprofilen aktiveras när ansökan har godkänts. Registrerade användare kan fylla i ansökningsblanketten som finns under "Min profil"

4. Nätikett

Materialet som publiceras på utlåtande.fi ska följa god sed och gälla ärendet som är ute på remiss. Material som strider mot tjänstens villkor publiceras inte.

Tjänsten kan avstå från att publicera eller ta bort användarnas innehåll om det är:

a)olagligt, till exempel

 • kränker någons ära
 • innehåller uppgifter som kränker privatlivet
 • sprider sekretessbelagda uppgifter
 • hetsar mot folkgrupp
 • anstiftar till brott

Alla olagliga gärningar definieras i Finlands lagstiftning.

b) osaklig, innehåller till exempel

 • svordomar eller vulgärt språk
 • länkar till material på nätet som inte hänför sig till det aktuella ärendet eller som är annars osakligt. Beslut om vad som kan anses osakligt innehåll fattas från fall till fall

c) kränkande

 • inte nödvändigtvis olagligt, men kränkande mot en viss person eller personer

d) orelevant med tanke på ärendet

 • innehållet hänför sig inte till det diskuterade ärendet

I tjänsten publiceras inte heller

 • kommersiella meddelanden
 • meddelanden som innehåller en annan privatpersons person- eller kontaktuppgifter

Innehållet redigeras inte av tjänstens administratörer.

5. Användarens ansvar

Tjänstens användare svarar själv för sina texter. Skribenten svarar för att de angivna uppgifterna är korrekta. Det är förbjudet att olovligen använda någon annans uppgifter. Sådana uppgifter är exempelvis privatpersoners namn, e-postadresser och telefonnummer. Skribenten svarar själv för de eventuella följder som orsakas av missbruk av någon annans personuppgifter eller övriga uppgifter.

Tjänsten svarar inte för användarnas texter, utan beredarna och remissinstanserna svarar själv för att de uppgifter som de anger i en begäran om utlåtande eller i sitt remissvar är korrekta.

6. Annat

Tjänsten och allt innehåll i tjänsten (begäran om utlåtande och allt material samt alla utlåtanden som hänför sig till den) är offentligt.

Utlåtandetjänstens upprätthållare kan vid behov lägga ned eller ta bort tjänsten, delar av den eller separat innehåll tills vidare eller helt och hållet på grund av till exempel tekniska eller andra orsaker.

Användarvillkor

1. Utlåtandetjänstens syfte

Utlåtande.fi är en webbtjänst där remissförfaranden inom den offentliga förvaltningen verkställs i elektronisk form.

Tjänstens syfte är att effektivisera remissförfarandet genom att erbjuda medborgare, organisationer och myndigheter en enhetlig webbtjänst för att publicera begäran om utlåtade, ge utlåtanden och behandla de avgivna svaren.

Målet med tjänsten är att skapa ett enklare remissförfarande, underlätta medborgarinflytande och informationsspridning samt öka beredningens och remissförfarandets öppenhet och kvalitet.

Tjänsten är gratis att använda och upprätthålls av justitieministeriet.

2. Identifieringsalternativ för användaren

Registrerade och identifierade användare kan ge utlåtanden eller skapa begäran om utlåtande. Att läsa offentliga begäran om utlåtande eller utlåtanden förutsätter dock inte registrering eller identifiering.

Med registrering avses att användaren skapar ett konto i tjänsten. Registrering förutsätter en e-postadress och stark identifiering.

Med stark identifiering avses att användarens identitet bekräftas officiellt med hjälp av bankkoder, mobilcertifikat eller medborgarcertifikat. Tjänstemän kan registrera sig i tjänsten med VIRTU-koder och det elektroniska tjänstekortet som beviljats av hans eller hennes organisation.

3. Ansök om tjänstemannabehörighet

Tjänstemän som arbetar inom den offentliga förvaltningen och som identifierat sig i tjänsten utan att använda tjänstekortet (med VIRTU-koder) kan ansöka om tjänstemannabehörighet. Tjänstemän kan ansöka om behörighet med en blankett och tjänstemannaprofilen aktiveras när ansökan har godkänts. Registrerade användare kan fylla i ansökningsblanketten som finns under "Min profil"

4. Nätikett

Materialet som publiceras på utlåtande.fi ska följa god sed och gälla ärendet som är ute på remiss. Material som strider mot tjänstens villkor publiceras inte.

Tjänsten kan avstå från att publicera eller ta bort användarnas innehåll om det är:

a)olagligt, till exempel

 • kränker någons ära
 • innehåller uppgifter som kränker privatlivet
 • sprider sekretessbelagda uppgifter
 • hetsar mot folkgrupp
 • anstiftar till brott

Alla olagliga gärningar definieras i Finlands lagstiftning.

b) osaklig, innehåller till exempel

 • svordomar eller vulgärt språk
 • länkar till material på nätet som inte hänför sig till det aktuella ärendet eller som är annars osakligt. Beslut om vad som kan anses osakligt innehåll fattas från fall till fall

c) kränkande

 • inte nödvändigtvis olagligt, men kränkande mot en viss person eller personer

d) orelevant med tanke på ärendet

 • innehållet hänför sig inte till det diskuterade ärendet

I tjänsten publiceras inte heller

 • kommersiella meddelanden
 • meddelanden som innehåller en annan privatpersons person- eller kontaktuppgifter

Innehållet redigeras inte av tjänstens administratörer.

5. Användarens ansvar

Tjänstens användare svarar själv för sina texter. Skribenten svarar för att de angivna uppgifterna är korrekta. Det är förbjudet att olovligen använda någon annans uppgifter. Sådana uppgifter är exempelvis privatpersoners namn, e-postadresser och telefonnummer. Skribenten svarar själv för de eventuella följder som orsakas av missbruk av någon annans personuppgifter eller övriga uppgifter.

Tjänsten svarar inte för användarnas texter, utan beredarna och remissinstanserna svarar själv för att de uppgifter som de anger i en begäran om utlåtande eller i sitt remissvar är korrekta.

6. Annat

Tjänsten och allt innehåll i tjänsten (begäran om utlåtande och allt material samt alla utlåtanden som hänför sig till den) är offentligt.

Utlåtandetjänstens upprätthållare kan vid behov lägga ned eller ta bort tjänsten, delar av den eller separat innehåll tills vidare eller helt och hållet på grund av till exempel tekniska eller andra orsaker.