Ohjeet

Käyttöehdot

1. Lausuntopalvelun käyttötarkoitus

Lausuntopalvelu.fi on verkkopalvelu joka toteuttaa julkishallinnon lausuntomenettelyn sähköisenä palveluna.

Palvelun tarkoitus on tehostaa lausuntomenettelyä tarjoamalla kansalaisille, järjestöille ja viranomaisille yhdenmukainen verkkopalvelu jossa lausuntopyynnöt voidaan julkaista, antaa lausuntoja ja käsitellä annettuja lausuntoja.

Palvelulla on tarkoitus helpottaa lausuntomenettelyä, kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisätä valmistelun ja lausuntomenettelyn läpinäkyvyyttä ja laatua.

Palvelun käyttö on käyttäjille maksutonta. Palvelua ylläpitää oikeusministeriö.

2. Käyttäjän tunnistautumisvaihtoehdot

Voit käyttää lausuntopalvelua rekisteröityneenä, tunnistautuneena käyttäjänä antaaksesi lausuntoja tai tehdäksesi lausuntopyyntöjä tai selata ilman rekisteröitymistä ja tunnistautumista julkisia lausuntopyyntöjä ja lausuntoja.

Palveluun rekisteröityminen tarkoittaa että käyttäjä luo itselleen käyttäjätunnuksen palveluun. Rekisteröityäksesi tarvitset sähköpostiosoitteen ja sinun on tunnistauduttava vahvasti.

Vahva tunnistautuminen tarkoittaa rekisteröityneen käyttäjän henkilöllisyyden varmentamista virallisesti verkkopankkitunnuksilla, mobiili- tai kansalaisvarmenteella. Virkamieskäyttäjien on mahdollista tunnistautua käyttäen VIRTU-tunnistautumispalvelua ja oman organisaation sähköistä virkakorttia.

3. Virkamiesstatuksen hakeminen

Julkishallinnossa työskentelevät virkamiehet, jotka ovat tunnistautuneet palvelussa ilman virkakorttia (VIRTU-tunnistus) voivat hakea käyttöönsä virkamiesstatusta. Virkamiesstatus haetaan lomakkeella ja status tulee käyttöön hakemuksen hyväksymisen jälkeen. Lomake löytyy rekisteröitymisen jälkeen "Oma profiili" -sivulta.

4. Palvelun netiketti

Lausuntopalvelussa julkaistaan sisältöä, jotka noudattavat hyvää tapaa ja liittyvät lausuttavaan asiaan. Palvelun sääntöjen vastaiset sisällöt jätetään julkaisematta.

Palveluun tuotu sisältö voidaan jättää julkaisematta tai voidaan poistaa, jos se on:

a) lainvastainen, esimerkiksi

 • loukkaa toisen kunniaa
 • levittää toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
 • levittää salassa pidettäviä tietoja
 • kiihottaa kansanryhmää vastaan
 • yllyttää rikokseen

Kaikki lainvastaiset teot on määritelty Suomen lainsäädännössä.

b) asiaton, esimerkiksi

 • sisältää kiroilua tai alatyylisiä ilmaisuja
 • linkittää internet-aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton. Sisällön asiattomuus ratkaistaan tapauskohtaisesti

c) loukkaava

 • ei välttämättä lainvastainen, mutta jotain henkilöä tai henkilöryhmää loukkaava

d) aiheeseen liittymätön

 • sisältö ei liity kohteena olevaan aiheeseen

Palvelussa ei myöskään julkaista

 • kaupallisia viestejä
 • toisen yksityishenkilön henkilö- tai yhteystietoja sisältäviä viestejä

Sisältöä ei muokata lausuntopalvelussa.

5. Käyttäjän vastuu

Palveluun tuodusta sisällöstä vastaavat niiden kirjoittajat. Kirjoittaja vastaa siitä, että annetut tiedot ovat oikeita. Toisen henkilön tietojen luvaton käyttö on kiellettyä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi yksityishenkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. Kirjoittaja vastaa itse niistä mahdollisista seurauksista, joita aiheutuu toisen henkilön henkilö- tai muiden tietojen väärinkäyttämisestä.

Lausuntojen ja lausuntopyyntöjen sisällöistä ja tietojen oikeellisuudesta vastaavat kulloisenkin lausuntopyynnön valmistelijat ja lausunnonantajat, ei palvelun ylläpitäjä.

6. Muuta

Palvelu ja kaikki siinä oleva sisältö (lausuntopyyntö ja siihen liittyvä materiaali sekä annetut lausunnot) on julkista.

Lausuntopalvelun ylläpitäjä voi tarvittaessa sulkea tai poistaa palvelun, palvelun osia tai yksittäisiä sisältöjä toistaiseksi tai kokonaan esimerkiksi teknisistä tai muista syistä.