Ohjeet

1 Palvelun päärajapinta

Lausuntopalvelun tarjoamat rajapinnat löytyvät osoitteesta https://www.lausuntopalvelu.fi/api/v1/Lausuntopalvelu.svc/.
Näistä suoraan ajettavat ovat Proposals, Organizations ja Users, muut ajetaan proposal-n kontekstissa. Yksittäiset rajapinnat on kuvattu erikseen alla.
  <service xmlns="http://www.w3.org/2007/app" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="https://www.lausuntopalvelu.fi/api/v1/Lausuntopalvelu.svc/">  <workspace>   <atom:title>Default</atom:title>     <collection href="Organizations">   <atom:title>Organizations</atom:title>   </collection>     <collection href="Participants">   <atom:title>Participants</atom:title>   </collection>     <collection href="Proposals">   <atom:title>Proposals</atom:title>   </collection>     <collection href="QuestionOptions">   <atom:title>QuestionOptions</atom:title>   </collection>     <collection href="Questions">   <atom:title>Questions</atom:title>   </collection>     <collection href="Users">   <atom:title>Users</atom:title>   </collection>     <collection href="Answers">   <atom:title>Answers</atom:title>   </collection>     <collection href="Reports">   <atom:title>Reports</atom:title>   </collection>  </workspace>  </service>  

Lausuntopalvelun avoin rajapinta käyttää OData protokollaa. OData tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet datan palauttamiseen palvelusta.

Käytetyimpinä esimerkkeinä ODatan avulla voidaan suodattaa palautuvaa dataa tietosisällön perusteella.

Esimerkiksi: Suodatetaan kaikki lausuntopyynnöt, jotka on tehnyt Oikeusministeriö:
https://www.lausuntopalvelu.fi/api/v1/Lausuntopalvelu.svc/Proposals?$filter=OrganizationName%20eq%20%27Oikeusministeri%C3%B6%27

Lisätään pyyntöön filtteri (?$filter), minkä tietueen perusteella suodatetaan (?$filter=OrganizationName), haluttu operaattori (eq) ja kriteeri (Oikeusministeriö). Selainkäytössä selain osaa itse koodata URL:n erikoismerkit kuten välilyönnit, mutta jos esim. laitetaan syöte tiedoista toiselle sivulle, kannattaa erikoismerkit koodata valmiiksi. Operaattori erotellaan välilyönnein, jotka URL:ssa tulee olla koodattuna eli %20. Lisäksi kriteeri tulee olla hipsujen (%27)sisällä.

Tarkemmin ODatan mahdollisuuksiin voi tutustua osoitteessa: http://www.odata.org/documentation/odata-version-2-0/uri-conventions/

Kappale 4.5 ohjeistaa suodattimien käytöstä.

1.1 Web service schema

2 Rajapintojen tietosisällöt

2.1 Kaikkien julkaistujen lausuntopyyntöjen yleiset tiedot

Antaa ulos kaikki julkaistut kaikille avoimet lausunnot.
Tietosisältö
Id
Name
Goals
Deadline
CloseDate
ApprovalStatus
ApprovedOn
PublishedOn
OrganizationName
OrganizationID
Lisäksi Lausunnot sisältävät viittauksen sen Participants ja Reports.

2.2 Yksittäisen lausuntopyynnön yleiset tiedot

Yksittäisen lausunnon tiedoissa on samat tiedot kuin lausuntolistauksessa. Tämä kuitenkin mahdollistaa tarkempien lausuntotietojen haun.
Tietosisältö
Id
Name
Goals
Deadline
CloseDate
ApprovalStatus
ApprovedOn
PublishedOn
OrganizationName
OrganizationID

Esimerkki

Haetaan lausuntopyynnön ”Lausuntopyyntö pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta/Begäran om utlåtande gällande utkast till regeringspropositionen om direkta val av borgmästare och regionala organ” tarkemmat tiedot:

2.3 Yksittäiseen lausuntopyyntöön kutsutut osallistujat

Listaa lausunnon kaikki osallistuijat
Tietosisältö
Id
FirstName
LastName
Email
RespondingStarted
RespondingEnded

Esimerkki

Haetaan lausuntopyynnön ”Lausuntopyyntö pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta/Begäran om utlåtande gällande utkast till regeringspropositionen om direkta val av borgmästare och regionala organ” kutsutut lausunnonantajat:

2.4 Yksittäisen lausuntopyyntöön kutsuttujen osallistujien yleiset tiedot

Yksittäisen osallistujen tiedoissa on samat tiedot kuin osallistujenlistauksessa.
Tietosisältö
Id
FirstName
LastName
Email
RespondingStarted
RespondingEnded

Esimerkki

Haetaan lausuntopyynnön ”Lausuntopyyntö pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta/Begäran om utlåtande gällande utkast till regeringspropositionen om direkta val av borgmästare och regionala organ” kutsutun Kärkölän kunnan tiedot:

2.5 Yksittäisen lausuntopyynnön julkaistut raportit

Listaa lausuntopyynnön kaikki julkaistut raportit
Tietosisältö
Id
ProposalId
Name
CreatedBy
CreationDate
LastEditedBy
LastEditedOn
RedirectionId
URL

Esimerkki

Haetaan lausuntopyynnön ”Lausuntopyyntö pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta/Begäran om utlåtande gällande utkast till regeringspropositionen om direkta val av borgmästare och regionala organ” julkaistut raportit:

2.6 Yksittäisen lausuntopyynnön yksittäisen raportin tiedot

Yksittäisellä raportilla on samat tiedot kuin lausuntopyynnön raporttilistauksessa.
Tietosisältö
Id
ProposalId
Name
CreatedBy
CreationDate
LastEditedBy
LastEditedOn
RedirectionId
URL

Esimerkki

Haetaan lausuntopyynnön ”Lausuntopyyntö pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta/Begäran om utlåtande gällande utkast till regeringspropositionen om direkta val av borgmästare och regionala organ” julkaistut raportit:
Esimerkkilausuntopyynnöllä ei ole julkaistuja raportteja.

2.7 Lausuntopalvelun käyttäjien organisaatiotiedot

Listaa kaikki organisaatiot
Tietosisältö
Id
Name

2.8 Yksittäisen organisaation yleiset tiedot

Yksittäisen organisaation tietosisältö on sama kuin organisaationlistauksessa.
Tietosisältö
Id
Name

2.9 Lausuntopyynnön kysymykset

Listaa kaikki lausuntopyynnön kysymykset
Tietosisältö
Id
Type
Order
Header
IsMandatory
ProposalId

Esimerkki

Haetaan lausuntopyynnön ”Lausuntopyyntö pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta/Begäran om utlåtande gällande utkast till regeringspropositionen om direkta val av borgmästare och regionala organ” kysymykset:

2.10 Lausuntopyynnön yksittäisen kysymyksen tiedot

Yksittäisen kysymyksen tiedoissa on samat tiedot kuin kysymyksen listauksessa.
Tietosisältö
Id
Type
Order
Header
IsMandatory
ProposalId

Esimerkki

Haetaan lausuntopyynnön ”Lausuntopyyntö pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta/Begäran om utlåtande gällande utkast till regeringspropositionen om direkta val av borgmästare och regionala organ” kysymyksen ”Tulisiko alueellisten toimielinten valitseminen suorilla vaaleilla mahdollistaa lainsäädännössä? Borde lagstiftningen möjliggöra valet av delområdesorgan genom direkta val?” tiedot:

2.11 Lausuntopyynnön kysymyksen vastausvaihtoehtojen tiedot

Listaa kaikki kysymyksen vaihtoehdot
Tietosisältö
Id
Order
Header
IsMandatory
IsRow
ParentId
QuestionId

Esimerkki

Haetaan lausuntopyynnön ”Lausuntopyyntö pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta/Begäran om utlåtande gällande utkast till regeringspropositionen om direkta val av borgmästare och regionala organ” kysymyksen ”Tulisiko alueellisten toimielinten valitseminen suorilla vaaleilla mahdollistaa lainsäädännössä? Borde lagstiftningen möjliggöra valet av delområdesorgan genom direkta val?” tiedot:

2.12 Lausuntopyynnön kysymyksen yksittäisen vastausvaihtoehdon tiedot

Yksittäisen kysymyksen vaihtoehdon tiedoissa on samat tiedot kuin kysymyksen vaihtoehdon listauksessa.
Tietosisältö
Id
Order
Header
IsMandatory
IsRow
ParentId
QuestionId

Esimerkki

Haetaan lausuntopyynnön ”Lausuntopyyntö pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta/Begäran om utlåtande gällande utkast till regeringspropositionen om direkta val av borgmästare och regionala organ” kysymyksen ”Tulisiko alueellisten toimielinten valitseminen suorilla vaaleilla mahdollistaa lainsäädännössä? Borde lagstiftningen möjliggöra valet av delområdesorgan genom direkta val?” vastausvaihtoehdon “En ota kantaa/Tar inte ställning” tiedot:

2.13 Lausuntopyynnön vastaukset

Listaa kaikki lausuntopyynnön vastaukset
Tietosisältö
Id
ProposalId
ParticipantId
QuestionId
QuestionOptionId
QuestionOptionColumnId
TextAnswer
AttachedTextAnswer

Esimerkki

Haetaan lausuntopyynnön ”Lausuntopyyntö pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta/Begäran om utlåtande gällande utkast till regeringspropositionen om direkta val av borgmästare och regionala organ” kaikki vastaukset:

2.14 Vastauksen yleiset tiedot

Yksittäisen vastauksen tiedoissa on samat tiedot kuin vastauksen listauksessa.
Tietosisältö
Id
ProposalId
ParticipantId
QuestionId
QuestionOptionId
QuestionOptionColumnId
TextAnswer
AttachedTextAnswer

Esimerkki

Haetaan lausuntopyynnön ”Lausuntopyyntö pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta/Begäran om utlåtande gällande utkast till regeringspropositionen om direkta val av borgmästare och regionala organ” Kärkölän kunnan vastaus: