Rekisteriseloste

Rekisteriseloste päivitetty 23.11.2015

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivämäärä: 17.3.2014

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Oikeusministeriö

2. Yhteyshenkilöt

Anneli Salomaa

Oikeusministeriö Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO

lausuntopalvelu.om@om.fi tai etunimi.sukunimi@om.fi

3. Rekisterin nimi

lausuntopalvelu-verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelun käyttäjärekisteriin tallennettuja tietoja käytetään käyttäjien tunnistamiseen, tiettyjen toimintojen personointiin sekä yhteydenottojen hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjän rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjä voi myös myöhemmin täydentää ja muokata omia tietojaan. Kerättävät tiedot ovat seuraavat:

  • Etunimi (P)
  • Sukunimi (P)
  • Sähköpostiosoite (P)
  • Organisaatio (P: Virtu-tunnistautuneille käyttäjille sekä virkamiesasemaa anoneille käyttäjille)
  • Kieli
  • Virkamiesasema
  • Rekisteröitymispäivämäärä
  • Sähköposti-ilmoituksen tilaus (ja käyttäjän antamat asiasanat, jotka liittyvät tilaukseen)
  • Käyttäjän laatimat lausunnot
  • Käyttäjän laatimat lausuntopyynnöt

P = Pakollinen tieto

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä tallentaa rekisteriin ainoastaan ne käyttäjän tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa rekisteröityessään lausuntopalveluun.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjärekisteri on tallennettu rekisterinpitäjän sopimuskumppanin hallinnoimaan tietojärjestelmään, johon järjestelmän ylläpitäjillä on salasanasuojattu pääsy salatun yhteyden yli. Tietojärjestelmä on suojattu asianmukaisesti hyökkäyksiltä ja tietomurroilta. Lausuntopalvelu-verkkopalvelun ylläpitäjillä on oikeus selata käyttäjärekisteriä. Ylläpitäjät ovat työsuhteessa oikeusministeriöön tai sopimuskumppaniin ja he tunnistautuvat henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhteystiedot löytyvät kohdasta 2.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.