Rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

Lausuntopalvelu.fi verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

2. Rekisterinpitäjä

Oikeusministeriö

sähköposti: lausuntopalvelu.om@gov.fi

3. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelyperusteena on 6 artiklan 1c: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeusperusteena käsittelylle:

  • Perustuslaki 14 § 4 mom,
  • hallintolaki 41 §,
  • julkisuuslaki 19 §

4. Rekisteröityjen ryhmät ja niihin liittyvät henkilötietoryhmät

Henkilötietoja käytetään verkkopalvelun ylläpitoon ja käyttäjätukeen liittyvissä tehtävissä. Näitä tehtäviä ovat käyttäjien tukeminen palvelun käytössä sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.

Käyttäjärekisteriin tallennetaan: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, organisaatio, kieli, käyttäjärooli, virkamiesasema, rekisteröitymispäivämäärä, sähköposti-ilmoituksen tilaus (ja käyttäjän antamat asiasanat, jotka liittyvät tilaukseen), käyttäjän laatimat lausunnot, käyttäjän laatimat lausuntopyynnöt

5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät (säännönmukainen luovutus)

Käyttäjärekisterin tietoihin on pääsy oikeusministeriön demokratiaverkkopalveluista vastaavilla virkamiehillä. Tämän lisäksi sivuston ohjelmistotoimittajalla on mahdollisuus päästä käsittelemään tietoja. Lausunnonpyytäjälle luovutetaan kunkin lausunnon yhteydessä lausunnonantajan nimi/organisaatio.

Tietoliikenteen häirintään syyllistyneiden tietoja voidaan luovuttaa rikoksen selvittämistä varten. Rekisterissä olevien tiedot voidaan poistaa asianomaisen pyynnöstä. Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

6. Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Rekisterin tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat (tai tämän ajan määrittämiskriteerit, mahdollisuuksien mukaan)

Tietojen käsittelyssä noudatetaan julkisuuslakia (1999/621).

8. Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Tietojärjestelmä toimii sisäisessä verkossa ja palvelimilla, jotka on suojattu. Tietojärjestelmä sisältää tietojärjestelmä-ja rekisterikohtaisia käyttöoikeusrooleja. Jokaisen virkamiehen käyttöoikeusrooli valitaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella Rekisterinpitäjän tai Käsittelijän toimesta siten, että rooli soveltuu hänen tehtäviinsä.

Laitetilat ja tiedot sijaitsevat fyysisesti Suomessa. Toiminnan asianmukaisuuden valvomiseksi käytetään hallinnollisia kontrolleja.

9. Mistä henkilötiedot on saatu sekä tarvittaessa se, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä

Henkilötiedot saadaan Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-tunnistuksesta tai virkamiesten Virtu-kirjautumisesta, riippuen siitä kumpaa tapaa tunnistuksessa käytetään.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevat henkilötiedot ovat käyttäjien itse tarkistettavissa verkkopalveluun kirjautumalla. Palveluun ei tallenneta muita tietoja. Mikäli kirjautuminen ei ole jostain syystä mahdollista, voit pyytää jäljennöksen itseäsi koskevista tiedoista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän edustajaan [sähköisesti], kirjeitse tai henkilökohtaisesti. Yhteyshenkilön yhteystiedot ovat kohdassa 2. Tietojasi pyytäessäsi sinulla on velvollisuus osoittaa henkilöllisyytesi ja siten oikeutesi tietojen tarkastamiseen.

Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä, ota ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjän edustajaan, yhteystiedot yllä. Sinulla on oikeus valittaa tietojesi käsittelystä myös valvontaviranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivut ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi.