Tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi

Lausuntopalvelu.fi verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

2. Rekisterinpitäjä

Oikeusministeriö

sähköposti: lausuntopalvelu.om@gov.fi

3. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelyperusteena on 6 artiklan 1c: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeusperusteena käsittelylle:

  • Perustuslaki 14 § 4 mom,
  • hallintolaki 41 §,
  • julkisuuslaki 19 §

4. Rekisteröityjen ryhmät ja niihin liittyvät henkilötietoryhmät

Henkilötietoja käytetään verkkopalvelun ylläpitoon ja käyttäjätukeen liittyvissä tehtävissä. Näitä tehtäviä ovat käyttäjien tukeminen palvelun käytössä sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.

Käyttäjärekisteriin tallennetaan: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, organisaatio, kieli, käyttäjärooli, virkamiesasema, rekisteröitymispäivämäärä, sähköposti-ilmoituksen tilaus (ja käyttäjän antamat asiasanat, jotka liittyvät tilaukseen), käyttäjän laatimat lausunnot, käyttäjän laatimat lausuntopyynnöt

5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät (säännönmukainen luovutus)

Käyttäjärekisterin tietoihin on pääsy oikeusministeriön demokratiaverkkopalveluista vastaavilla virkamiehillä. Tämän lisäksi sivuston ohjelmistotoimittajalla on mahdollisuus päästä käsittelemään tietoja. Lausunnonpyytäjälle luovutetaan kunkin lausunnon yhteydessä lausunnonantajan nimi/organisaatio.

Tietoliikenteen häirintään syyllistyneiden tietoja voidaan luovuttaa rikoksen selvittämistä varten. Rekisterissä olevien tiedot voidaan poistaa asianomaisen pyynnöstä. Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

6. Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Rekisterin tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat (tai tämän ajan määrittämiskriteerit, mahdollisuuksien mukaan)

Tietojen käsittelyssä noudatetaan julkisuuslakia (1999/621).

8. Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Tietojärjestelmä toimii sisäisessä verkossa ja palvelimilla, jotka on suojattu. Tietojärjestelmä sisältää tietojärjestelmä-ja rekisterikohtaisia käyttöoikeusrooleja. Jokaisen virkamiehen käyttöoikeusrooli valitaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella Rekisterinpitäjän tai Käsittelijän toimesta siten, että rooli soveltuu hänen tehtäviinsä.

Laitetilat ja tiedot sijaitsevat fyysisesti Suomessa. Toiminnan asianmukaisuuden valvomiseksi käytetään hallinnollisia kontrolleja.

9. Mistä henkilötiedot on saatu sekä tarvittaessa se, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä

Henkilötiedot saadaan Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-tunnistuksesta tai virkamiesten Virtu-kirjautumisesta, riippuen siitä kumpaa tapaa tunnistuksessa käytetään.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevat henkilötiedot ovat käyttäjien itse tarkistettavissa verkkopalveluun kirjautumalla. Palveluun ei tallenneta muita tietoja. Mikäli kirjautuminen ei ole jostain syystä mahdollista, voit pyytää jäljennöksen itseäsi koskevista tiedoista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän edustajaan [sähköisesti], kirjeitse tai henkilökohtaisesti. Yhteyshenkilön yhteystiedot ovat kohdassa 2. Tietojasi pyytäessäsi sinulla on velvollisuus osoittaa henkilöllisyytesi ja siten oikeutesi tietojen tarkastamiseen.

Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä, ota ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjän edustajaan, yhteystiedot yllä. Sinulla on oikeus valittaa tietojesi käsittelystä myös valvontaviranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivut ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi.

11. Evästeet

Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan päätelaitteeseen (tietokone, tabletti, puhelin), kun vierailet verkkosivuilla. Evästeet eivät voi vahingoittaa laitettasi eivätkä ne lue muita tietoja laitteestasi tai levitä viruksia. Evästeillä mahdollistetaan verkkosivujen käytön kannalta välttämättömiä toiminnallisuuksia, kuten palveluihin kirjautuminen.

Sivustolla on käytössä seuraavat evästeet:

    Nimi: LAPASESSION
    Käyttötarkoitus: Sivuston käyttäjäystävällisyys. Ilman sessioevästeitä sivusto ei muista mitään. Evästeen avulla sivusto muistaa esimerkiksi käyttäjän valitseman kielen.
    Vanhenemisaika: Session ajan eli selaimen sulkemiseen asti olemassa

12. Kävijäseuranta

Sivuston käyttäjistä kerätään kävijätilastoa kolmannen osapuolen tarjoaman analytiikkaohjelmiston (Matomo) avulla. Ohjelmisto ei tallenna evästeitä. Sivuston käytön analyysitietoja ei käsitellä tai tallenneta niin, että yksittäisen käyttäjän voisi tunnistaa. Laitteiden IP-osoitteita ei tallenneta kokonaisina. Käyttäjätietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.

Tietoja kerätään sivuston kävijämäärään ja toimivuuden seuraamiseksi ja palvelun kehittämiseksi. Tilastotietoja kerätään yleisellä tasolla kävijöiden laitteista, selaimista ja toiminnasta sivustolla. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa kerätyistä tiedoista. Kävijäseurannan ylläpitäjä on Oikeusrekisterikeskus, joka säilyttää kävijäseurannan tietoja valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin palvelimella. Palvelin sijaitsee TietoEvryn konesalissa Euroopan talousalueella.

Kävijäseurannan voi estää kokonaan ottamalla selaimen asetuksista käyttöön Älä seuraa - toiminnon (Do not track).

13. Linkitykset muihin palveluihin

Sivuillamme olevat linkit ja jakopainikkeet sosiaalisen median palveluihin eivät välitä kävijästä tietoja näille palveluntarjoajille, jos linkkejä ja jakopainikkeita ei klikata. Sosiaalisen median palveluiden evästeistä saa tietoja kunkin palvelun tietosuojalausekkeista.