Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
11.12.2019
Svarstiden går ut 24.1.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
10.12.2019
Svarstiden går ut 17.1.2020
TEM 0
5.12.2019
Svarstiden går ut 16.1.2020
LVM 1
3.12.2019
Svarstiden går ut 16.12.2019
Liikenne- ja viestintävirasto 2
2.12.2019
Svarstiden går ut 10.1.2020
OM 0
29.11.2019
Svarstiden går ut 23.12.2019
YM 0
29.11.2019
Svarstiden går ut 20.12.2019
Valtiovarainministeriö 1
26.11.2019
Svarstiden går ut 13.12.2019
Opetushallitus 16
22.11.2019
Svarstiden går ut 24.1.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 3
21.11.2019
Svarstiden går ut 12.12.2019
Ulkoministeriö 0
21.11.2019
Svarstiden går ut 12.12.2019
LVM 3
20.11.2019
Svarstiden går ut 31.1.2020
Opetushallitus 4
20.11.2019
Svarstiden går ut 16.1.2020
LVM 3
15.11.2019
Svarstiden går ut 17.1.2020
STM 2
14.11.2019
Svarstiden går ut 3.1.2020
OM 1
13.11.2019
Svarstiden går ut 15.1.2020
Ympäristöministeriö 6
8.11.2019
Svarstiden går ut 16.12.2019
Maa- ja metsätalousministeriö 3
5.11.2019
Svarstiden går ut 31.12.2019
Ympäristöministeriö 5