Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
8.3.2021
Svarstiden går ut 8.4.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 0
5.3.2021
Svarstiden går ut 9.4.2021
Valtiovarainministeriö 0
5.3.2021
Svarstiden går ut 6.4.2021
Traficom 0
5.3.2021
Svarstiden går ut 16.4.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 0
4.3.2021
Svarstiden går ut 16.4.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
4.3.2021
Svarstiden går ut 30.4.2021
OM 0
4.3.2021
Svarstiden går ut 14.4.2021
OM 0
3.3.2021
Svarstiden går ut 23.3.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 0
1.3.2021
Svarstiden går ut 25.3.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
1.3.2021
Svarstiden går ut 1.4.2021
Opetushallitus 0
1.3.2021
Svarstiden går ut 1.4.2021
Opetushallitus 0
25.2.2021
Svarstiden går ut 29.3.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 2
23.2.2021
Svarstiden går ut 12.3.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
23.2.2021
Svarstiden går ut 24.3.2021
Traficom 0
23.2.2021
Svarstiden går ut 15.3.2021
Opetushallitus 0
23.2.2021
Svarstiden går ut 31.3.2021
OM 0
23.2.2021
Svarstiden går ut 14.4.2021
OM 0
19.2.2021
Svarstiden går ut 2.4.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 1
18.2.2021
Svarstiden går ut 18.3.2021
OM 9
15.2.2021
Svarstiden går ut 14.4.2021
OM 1
12.2.2021
Svarstiden går ut 19.3.2021
Ulkoministeriö 4
12.2.2021
Svarstiden går ut 15.3.2021
Säteilyturvakeskus 1
12.2.2021
Svarstiden går ut 15.3.2021
Säteilyturvakeskus 3
12.2.2021
Svarstiden går ut 14.3.2021
Opetushallitus 4
10.2.2021
Svarstiden går ut 8.3.2021
Ympäristöministeriö 41
9.2.2021
Svarstiden går ut 24.3.2021
OKM 27
9.2.2021
Svarstiden går ut 19.3.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
9.2.2021
Svarstiden går ut 23.3.2021
Valtiovarainministeriö 6
8.2.2021
Svarstiden går ut 12.3.2021
Valtioneuvoston kanslia 13
5.2.2021
Svarstiden går ut 22.3.2021
Maa- ja metsätalousministeriö 5
4.2.2021
Svarstiden går ut 19.3.2021
STM 7
4.2.2021
Svarstiden går ut 8.3.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 11
2.2.2021
Svarstiden går ut 12.3.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 5
1.2.2021
Svarstiden går ut 8.3.2021
Oikeusministeriö 10
1.2.2021
Svarstiden går ut 12.4.2021
Ympäristöministeriö 0
1.2.2021
Svarstiden går ut 12.4.2021
Ympäristöministeriö 0
29.1.2021
Svarstiden går ut 14.5.2021
Varsinais-Suomen ELY 0
29.1.2021
Svarstiden går ut 15.3.2021
OKM 12
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Etelä-Savon ELY-keskus 3
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 5
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 6
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Lapin ELY-keskus 4
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Lapin ELY-keskus 3
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Pohjois-Savon ELY-keskus 0
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Kaakkois-Suomen ELY 0
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Kaakkois-Suomen ELY 0
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Etelä-Pohjanmaan ELY 0
29.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
29.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
29.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Hämeen ELY-keskus 0
26.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
26.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0