Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
30.11.2022
Svarstiden går ut 5.1.2023
Finanssivalvonta 0
28.11.2022
Svarstiden går ut 23.12.2022
Valtiokonttori 0
28.11.2022
Svarstiden går ut 30.12.2022
Opetushallitus 1
24.11.2022
Svarstiden går ut 30.12.2022
Ympäristöministeriö 1
22.11.2022
Svarstiden går ut 9.12.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
22.11.2022
Svarstiden går ut 16.12.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 2
22.11.2022
Svarstiden går ut 7.12.2022
Valtiovarainministeriö 9
22.11.2022
Svarstiden går ut 7.12.2022
Ulkoministeriö 2
21.11.2022
Svarstiden går ut 2.12.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 14
18.11.2022
Svarstiden går ut 16.1.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
18.11.2022
Svarstiden går ut 23.12.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
17.11.2022
Svarstiden går ut 14.12.2022
Suomen ympäristökeskus SYKE 0
17.11.2022
Svarstiden går ut 5.1.2023
Maa- ja metsätalousministeriö 0
17.11.2022
Svarstiden går ut 31.1.2023
Valtiovarainministeriö 1
16.11.2022
Svarstiden går ut 8.12.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
15.11.2022
Svarstiden går ut 9.12.2022
Ympäristöministeriö 5
14.11.2022
Svarstiden går ut 7.12.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 7
14.11.2022
Svarstiden går ut 2.12.2022
Valtiovarainministeriö 10
14.11.2022
Svarstiden går ut 2.12.2022
Valtiovarainministeriö 44
11.11.2022
Svarstiden går ut 2.12.2022
Valtiovarainministeriö 1
10.11.2022
Svarstiden går ut 7.12.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 3
10.11.2022
Svarstiden går ut 8.12.2022
Liikenne- ja viestintävirasto 0
10.11.2022
Svarstiden går ut 14.12.2022
Oikeusministeriö 0
4.11.2022
Svarstiden går ut 2.12.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 16
28.10.2022
Svarstiden går ut 9.12.2022
Ympäristöministeriö 4
28.10.2022
Svarstiden går ut 9.12.2022
Ympäristöministeriö 5
26.10.2022
Svarstiden går ut 15.12.2022
Oikeusministeriö 1
20.10.2022
Svarstiden går ut 1.12.2022
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 2