Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
14.10.2019
Svarstiden går ut 4.11.2019
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
11.10.2019
Svarstiden går ut 1.11.2019
Opetushallitus 1
10.10.2019
Svarstiden går ut 28.11.2019
LVM 1
10.10.2019
Svarstiden går ut 31.10.2019
Ympäristöministeriö 0
9.10.2019
Svarstiden går ut 4.11.2019
TEM 0
8.10.2019
Svarstiden går ut 28.10.2019
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1
7.10.2019
Svarstiden går ut 4.11.2019
Opetushallitus 1
4.10.2019
Svarstiden går ut 8.11.2019
Finanssivalvonta 1
4.10.2019
Svarstiden går ut 8.11.2019
Finanssivalvonta 0
4.10.2019
Svarstiden går ut 15.11.2019
Sosiaali- ja terevysministeriö 2
3.10.2019
Svarstiden går ut 29.11.2019
OM 0
3.10.2019
Svarstiden går ut 11.11.2019
YM 0
3.10.2019
Svarstiden går ut 16.10.2019
STM 2
3.10.2019
Svarstiden går ut 28.10.2019
TEM 0
3.10.2019
Svarstiden går ut 8.11.2019
Ympäristöministeriö 3
2.10.2019
Svarstiden går ut 23.10.2019
LVM 1
1.10.2019
Svarstiden går ut 29.11.2019
VM 4
1.10.2019
Svarstiden går ut 28.10.2019
STM 6
30.9.2019
Svarstiden går ut 25.10.2019
Oikeusministeriö 3
27.9.2019
Svarstiden går ut 25.10.2019
TEM 0
26.9.2019
Svarstiden går ut 31.10.2019
YM 1
25.9.2019
Svarstiden går ut 24.10.2019
Oikeusministeriö 3
25.9.2019
Svarstiden går ut 15.10.2019
LVM 16
25.9.2019
Svarstiden går ut 22.10.2019
Finanssivalvonta 0
24.9.2019
Svarstiden går ut 8.11.2019
Valtiovarainministeriö 0
24.9.2019
Svarstiden går ut 5.11.2019
Valtiovarainministeriö 7
24.9.2019
Svarstiden går ut 5.11.2019
Valtiovarainministeriö 9
20.9.2019
Svarstiden går ut 23.10.2019
YM 5
19.9.2019
Svarstiden går ut 18.10.2019
TEM 2
19.9.2019
Svarstiden går ut 18.10.2019
TEM 4
16.9.2019
Svarstiden går ut 25.10.2019
Valtiovarainministeriö 12
4.9.2019
Svarstiden går ut 16.10.2019
Liikenne- ja viestintäministeriö 5
26.8.2019
Svarstiden går ut 18.10.2019
Traficom 11