Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
28.5.2020
Svarstiden går ut 31.7.2020
OM 0
27.5.2020
Svarstiden går ut 15.7.2020
Ympäristöministeriö 0
27.5.2020
Svarstiden går ut 10.8.2020
OM 0
27.5.2020
Svarstiden går ut 1.6.2020
LVM 0
26.5.2020
Svarstiden går ut 1.6.2020
STM 0
26.5.2020
Svarstiden går ut 8.6.2020
LVM 1
22.5.2020
Svarstiden går ut 4.7.2020
Ulkoministeriö 1
20.5.2020
Svarstiden går ut 12.6.2020
Opetushallitus 0
20.5.2020
Svarstiden går ut 11.6.2020
Oikeusministeriö 1
20.5.2020
Svarstiden går ut 26.6.2020
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 0
20.5.2020
Svarstiden går ut 15.7.2020
Ympäristöministeriö 0
19.5.2020
Svarstiden går ut 25.6.2020
YM 0
19.5.2020
Svarstiden går ut 25.6.2020
YM 0
15.5.2020
Svarstiden går ut 29.5.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 3
15.5.2020
Svarstiden går ut 15.6.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 5
14.5.2020
Svarstiden går ut 30.6.2020
Opetushallitus 1
14.5.2020
Svarstiden går ut 30.6.2020
Opetushallitus 2
14.5.2020
Svarstiden går ut 24.6.2020
TEM 0
14.5.2020
Svarstiden går ut 10.7.2020
OM 0
13.5.2020
Svarstiden går ut 8.6.2020
Ympäristöministeriö 3
13.5.2020
Svarstiden går ut 24.6.2020
Ympäristöministeriö 3
8.5.2020
Svarstiden går ut 18.6.2020
TEM 1
6.5.2020
Svarstiden går ut 16.6.2020
YM 2
30.4.2020
Svarstiden går ut 12.6.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 13
28.4.2020
Svarstiden går ut 2.6.2020
Ympäristöministeriö 17
17.4.2020
Svarstiden går ut 29.5.2020
TEM 1
8.4.2020
Svarstiden går ut 5.6.2020
Valtiovarainministeriö 6
8.4.2020
Svarstiden går ut 1.6.2020
Valtiovarainministeriö 54
3.3.2020
Svarstiden går ut 31.5.2020
OM 38