Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
24.2.2020
Svarstiden går ut 18.3.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 0
14.2.2020
Svarstiden går ut 13.3.2020
Opetushallitus 0
14.2.2020
Svarstiden går ut 27.3.2020
YM 0
14.2.2020
Svarstiden går ut 27.3.2020
YM 0
13.2.2020
Svarstiden går ut 18.3.2020
Valtioneuvoston kanslia 1
12.2.2020
Svarstiden går ut 10.3.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
12.2.2020
Svarstiden går ut 6.3.2020
LVM 0
12.2.2020
Svarstiden går ut 1.4.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
10.2.2020
Svarstiden går ut 3.3.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 10
7.2.2020
Svarstiden går ut 2.3.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 2
7.2.2020
Svarstiden går ut 28.2.2020
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 22
6.2.2020
Svarstiden går ut 6.3.2020
YM 0
6.2.2020
Svarstiden går ut 6.3.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 3
6.2.2020
Svarstiden går ut 6.3.2020
LVM 5
4.2.2020
Svarstiden går ut 8.3.2020
TEM 0
3.2.2020
Svarstiden går ut 6.3.2020
Ympäristöministeriö 2
3.2.2020
Svarstiden går ut 27.3.2020
Oikeusministeriö 0
31.1.2020
Svarstiden går ut 28.2.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 11
28.1.2020
Svarstiden går ut 13.3.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
28.1.2020
Svarstiden går ut 28.2.2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö 3
22.1.2020
Svarstiden går ut 2.3.2020
OM 10
21.1.2020
Svarstiden går ut 6.3.2020
OM 1
17.1.2020
Svarstiden går ut 20.3.2020
Varsinais-Suomen ELY 9
15.1.2020
Svarstiden går ut 25.2.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 29
13.1.2020
Svarstiden går ut 26.2.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 28
8.1.2020
Svarstiden går ut 1.4.2020
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 0