Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
6.10.2022
Svarstiden går ut 21.10.2022
Ympäristöministeriö 1
5.10.2022
Svarstiden går ut 26.10.2022
Valtiovarainministeriö 0
5.10.2022
Svarstiden går ut 1.11.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
4.10.2022
Svarstiden går ut 28.10.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
4.10.2022
Svarstiden går ut 24.10.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
3.10.2022
Svarstiden går ut 31.10.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
3.10.2022
Svarstiden går ut 9.11.2022
Valtiovarainministeriö 0
30.9.2022
Svarstiden går ut 4.11.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 1
30.9.2022
Svarstiden går ut 25.10.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
30.9.2022
Svarstiden går ut 11.11.2022
Ympäristöministeriö 0
30.9.2022
Svarstiden går ut 11.11.2022
Ympäristöministeriö 0
28.9.2022
Svarstiden går ut 7.11.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1
27.9.2022
Svarstiden går ut 17.10.2022
Valtiovarainministeriö 1
26.9.2022
Svarstiden går ut 7.11.2022
Ulkoministeriö 0
26.9.2022
Svarstiden går ut 4.11.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 1
23.9.2022
Svarstiden går ut 21.10.2022
Valtiovarainministeriö 2
22.9.2022
Svarstiden går ut 20.10.2022
Finanssivalvonta 0
21.9.2022
Svarstiden går ut 4.11.2022
Oikeusministeriö 0
20.9.2022
Svarstiden går ut 12.10.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
20.9.2022
Svarstiden går ut 11.10.2022
Ympäristöministeriö 0
19.9.2022
Svarstiden går ut 31.10.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
19.9.2022
Svarstiden går ut 17.10.2022
Valtiovarainministeriö 2
13.9.2022
Svarstiden går ut 14.10.2022
Maa- ja metsätalousministeriö 9
7.9.2022
Svarstiden går ut 19.10.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 5
7.9.2022
Svarstiden går ut 31.10.2022
Oikeusministeriö 14
6.9.2022
Svarstiden går ut 11.10.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
31.8.2022
Svarstiden går ut 12.10.2022
Valtiovarainministeriö 11
29.8.2022
Svarstiden går ut 7.10.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 12
12.8.2022
Svarstiden går ut 13.10.2022
Oikeusministeriö 29