Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
22.9.2020
Svarstiden går ut 16.10.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
11.9.2020
Svarstiden går ut 27.9.2020
STM 10
9.9.2020
Svarstiden går ut 4.11.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
8.9.2020
Svarstiden går ut 20.10.2020
Valtiovarainministeriö 1
7.9.2020
Svarstiden går ut 30.10.2020
VM 0
3.9.2020
Svarstiden går ut 4.10.2020
LVM 0
1.9.2020
Svarstiden går ut 23.9.2020
Opetushallitus 19
1.9.2020
Svarstiden går ut 30.9.2020
OM 0
28.8.2020
Svarstiden går ut 25.9.2020
Opetushallitus 8
27.8.2020
Svarstiden går ut 26.10.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
10.8.2020
Svarstiden går ut 1.10.2020
OM 7
10.7.2020
Svarstiden går ut 30.9.2020
OM 8
1.7.2020
Svarstiden går ut 30.9.2020
OM 2
30.6.2020
Svarstiden går ut 30.9.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 4
15.6.2020
Svarstiden går ut 25.9.2020
STM 156