Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
10.8.2020
Svarstiden går ut 1.10.2020
OM 1
7.8.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Opetushallitus 0
24.7.2020
Svarstiden går ut 26.8.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
24.7.2020
Svarstiden går ut 4.9.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
20.7.2020
Svarstiden går ut 21.8.2020
Ympäristöministeriö 0
17.7.2020
Svarstiden går ut 28.8.2020
Digi- ja väestötietovirasto 1
17.7.2020
Svarstiden går ut 28.8.2020
Valtiovarainministeriö 2
10.7.2020
Svarstiden går ut 30.9.2020
OM 2
10.7.2020
Svarstiden går ut 21.8.2020
OM 1
6.7.2020
Svarstiden går ut 24.8.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
6.7.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Kansallisarkisto 6
6.7.2020
Svarstiden går ut 4.9.2020
OM 3
3.7.2020
Svarstiden går ut 17.8.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 0
3.7.2020
Svarstiden går ut 23.8.2020
Valtiovarainministeriö 0
2.7.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Valtiovarainministeriö 1
2.7.2020
Svarstiden går ut 28.8.2020
TEM 0
1.7.2020
Svarstiden går ut 17.8.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
1.7.2020
Svarstiden går ut 30.9.2020
OM 0
30.6.2020
Svarstiden går ut 30.9.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
29.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 3
29.6.2020
Svarstiden går ut 24.8.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 2
25.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Ulkoministeriö 2
25.6.2020
Svarstiden går ut 4.9.2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
24.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
YM 5
24.6.2020
Svarstiden går ut 19.8.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 3
24.6.2020
Svarstiden går ut 12.8.2020
Valtiovarainministeriö 2
24.6.2020
Svarstiden går ut 12.8.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 6
18.6.2020
Svarstiden går ut 17.8.2020
Sisäministeriö 6
17.6.2020
Svarstiden går ut 19.8.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 6
16.6.2020
Svarstiden går ut 4.9.2020
OM 1
16.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 7
16.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
LVM 40
16.6.2020
Svarstiden går ut 28.8.2020
OM 1
16.6.2020
Svarstiden går ut 4.9.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 16
15.6.2020
Svarstiden går ut 25.9.2020
STM 1
15.6.2020
Svarstiden går ut 14.8.2020
OM 6
10.6.2020
Svarstiden går ut 12.8.2020
Valtiovarainministeriö 55
10.6.2020
Svarstiden går ut 18.8.2020
Opetushallitus 2
9.6.2020
Svarstiden går ut 15.9.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 0
9.6.2020
Svarstiden går ut 28.8.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 9