Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
23.5.2019
Svarstiden går ut 13.6.2019
Finanssivalvonta 0
23.5.2019
Svarstiden går ut 1.7.2019
Liikenne- ja viestintävirasto 0
21.5.2019
Svarstiden går ut 5.6.2019
Finanssivalvonta 0
17.5.2019
Svarstiden går ut 20.6.2019
Valtiovarainministeriö 3
16.5.2019
Svarstiden går ut 14.6.2019
Säteilyturvakeskus 0
16.5.2019
Svarstiden går ut 14.6.2019
Säteilyturvakeskus 0
14.5.2019
Svarstiden går ut 7.6.2019
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
13.5.2019
Svarstiden går ut 28.6.2019
YM 1
10.5.2019
Svarstiden går ut 12.7.2019
Oikeusministeriö 2
10.5.2019
Svarstiden går ut 28.6.2019
Opetushallitus 0
9.5.2019
Svarstiden går ut 5.7.2019
Sosiaali- ja terveysministeriö 1
9.5.2019
Svarstiden går ut 27.6.2019
Ympäristöministeriö 2
8.5.2019
Svarstiden går ut 31.5.2019
LVM 4
6.5.2019
Svarstiden går ut 28.5.2019
LVM 1
3.5.2019
Svarstiden går ut 20.6.2019
LVM 2
23.4.2019
Svarstiden går ut 20.6.2019
YM 2
10.4.2019
Svarstiden går ut 31.5.2019
Oikeusministeriö 0
29.3.2019
Svarstiden går ut 31.5.2019
OM 7
1.2.2019
Svarstiden går ut 2.6.2019
STM 27