Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
22.3.2019
Svarstiden går ut 24.4.2019
YM 0
22.3.2019
Svarstiden går ut 3.5.2019
Maa- ja metsätalousministeriö 1
21.3.2019
Svarstiden går ut 18.4.2019
OM 0
19.3.2019
Svarstiden går ut 17.5.2019
Oikeusministeriö 0
19.3.2019
Svarstiden går ut 17.5.2019
Oikeusministeriö 0
15.3.2019
Svarstiden går ut 12.4.2019
VM 3
12.3.2019
Svarstiden går ut 26.4.2019
Sisäministeriö 0
7.3.2019
Svarstiden går ut 29.3.2019
Oikeusministeriö 1
6.3.2019
Svarstiden går ut 10.5.2019
Ympäristöministeriö 0
28.2.2019
Svarstiden går ut 29.3.2019
TEM 0
27.2.2019
Svarstiden går ut 1.4.2019
TEM 30
15.2.2019
Svarstiden går ut 5.4.2019
Maa- ja metsätalousministeriö 8
15.2.2019
Svarstiden går ut 29.3.2019
Puolustusministeriö 4
12.2.2019
Svarstiden går ut 29.3.2019
Opetus- ja kulttuuriministeriö 5
1.2.2019
Svarstiden går ut 31.3.2019
STM 2