Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
15.1.2021
Svarstiden går ut 26.2.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
15.1.2021
Svarstiden går ut 29.1.2021
Kansallisarkisto 0
15.1.2021
Svarstiden går ut 26.2.2021
TEM 0
15.1.2021
Svarstiden går ut 19.2.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 32
14.1.2021
Svarstiden går ut 5.2.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
13.1.2021
Svarstiden går ut 3.2.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
12.1.2021
Svarstiden går ut 28.2.2021
Ympäristöministeriö 0
11.1.2021
Svarstiden går ut 31.1.2021
Säteilyturvakeskus 0
29.12.2020
Svarstiden går ut 5.2.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 3
22.12.2020
Svarstiden går ut 25.1.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 0
22.12.2020
Svarstiden går ut 5.2.2021
Valtiovarainministeriö 0
21.12.2020
Svarstiden går ut 5.2.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
21.12.2020
Svarstiden går ut 31.1.2021
Säteilyturvakeskus 0
21.12.2020
Svarstiden går ut 31.1.2021
Säteilyturvakeskus 1
21.12.2020
Svarstiden går ut 31.1.2021
Säteilyturvakeskus 2
18.12.2020
Svarstiden går ut 15.2.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
18.12.2020
Svarstiden går ut 22.1.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
17.12.2020
Svarstiden går ut 22.1.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 1
17.12.2020
Svarstiden går ut 28.2.2021
STM 1
17.12.2020
Svarstiden går ut 17.1.2021
LVM 10
16.12.2020
Svarstiden går ut 29.1.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
16.12.2020
Svarstiden går ut 29.1.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
16.12.2020
Svarstiden går ut 29.1.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 3
16.12.2020
Svarstiden går ut 27.1.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
16.12.2020
Svarstiden går ut 10.2.2021
Valtiovarainministeriö 3
15.12.2020
Svarstiden går ut 31.1.2021
Valtiovarainministeriö 1
15.12.2020
Svarstiden går ut 8.2.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 4
14.12.2020
Svarstiden går ut 19.2.2021
OM 0
10.12.2020
Svarstiden går ut 22.1.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 12
9.12.2020
Svarstiden går ut 29.1.2021
OM 3
9.12.2020
Svarstiden går ut 29.1.2021
OM 7
4.12.2020
Svarstiden går ut 12.2.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 2
2.12.2020
Svarstiden går ut 22.1.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 4
1.12.2020
Svarstiden går ut 1.2.2021
LVM 2
23.11.2020
Svarstiden går ut 22.1.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Etelä-Savon ELY-keskus 1
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 3
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 4
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Lapin ELY-keskus 3
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Lapin ELY-keskus 2
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Pohjois-Savon ELY-keskus 0
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Kaakkois-Suomen ELY 0
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Kaakkois-Suomen ELY 0
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Etelä-Pohjanmaan ELY 0
29.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
29.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
29.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Hämeen ELY-keskus 0
27.10.2020
Svarstiden går ut 21.1.2021
OM 39
26.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
26.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0