Utlåtande.fi
Webbplatsen utlåtande.fi öppnar möjlighet till att elektroniskt begära och ge utlåtande. Begäran om utlåtande kan publiceras av alla myndigheter. Alla organisationer och medborgare har möjlighet att ge sitt utlåtande.

Utlåtandetjänsten används redan av:
- 37894 personer
- 9184 organisationer
Utlåtande.fi
Webbplatsen utlåtande.fi öppnar möjlighet till att elektroniskt begära och ge utlåtande. Begäran om utlåtande kan publiceras av alla myndigheter. Alla organisationer och medborgare har möjlighet att ge sitt utlåtande.

Utlåtandetjänsten används redan av:
- 37894 personer
- 9184 organisationer
Aktuellt

Anvisningar och användarvillkor om utlåtande.fi

Justitieministeriet ger handledning för ibruktagande och stöd vid användningen av utlåtande.fi.

Ge respons
Användarresponsen till stor hjälp vid utvecklingen av tjänsten. Respons kan ges på olika sätt. Alternativen finns på sidan Kontaktinformation