Aktuellt

Anvisningar och användarvillkor om utlåtande.fi

Justitieministeriet ger handledning för ibruktagande och stöd vid användningen av utlåtande.fi.

Ge respons
Användarresponsen till stor hjälp vid utvecklingen av tjänsten. Respons kan ges på olika sätt. Alternativen finns på sidan Kontaktinformation