Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelmat Kemijoen-, Tornionjoen- ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueilla 2028-2033

Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelmat Kemijoen-, Tornionjoen- ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueilla 2028-2033

Diarienummer för begäran om utlåtande: LAPELY/6019/2022

Svarstiden går ut: 17.6.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) ) ja laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005).

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoanne asiakirjasta/asiakirjoista "Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kemijoen vesienhoitoalueella 2028-2033", "Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Tornionjoen vesienhoitoalueella 2028-2033" ja "Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueella 2028-2033".  


 
Bakgrund
Vesienhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestä­misestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006).  Vesienhoidon suunnittelu tapahtuu vesienhoitoalueilla, jotka on määritelty vesistöalue­jakoon perustuen valtioneuvoston asetuksella vesienhoitoalueista (1303/2004). Vesien­hoitoalueille laaditaan vesienhoitosuunnitelmat, joissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet vesienhoitoalueella tehtävälle vesienhoitotyölle. Suunnitelma laaditaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Vesienhoito­suunnitelmat vuoteen 2027 on hyväksytty valtioneuvostossa v. 2021. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2028–2033. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoalue­kohtaiset asiakirjat, joissa käsitellään neljännen suunnittelu­kierroksenkeskeisiä kysymyksiä, suunnitteluntyöohjelmaa ja aikataulua sekä ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.
 
Målsättningar
Vesienhoidon tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Nyt käynnistyneen suunnittelukierroksen aikana tarkistetaan vesienhoitoaluekohtaiset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat vuosille 2028-2033 laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullen.

Kuulemisessa pyydetään palautetta suunnittelun työohjelmasta ja aikataulusta sekä vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä. Lisäksi kerrotaan SOVA-lain mukaisen ympäristöselostuksen valmistelusta. Saatu palaute hyödynnetään toimenpideohjelmien ja vesienhoitosuunnitelmien valmistelussa. Vesienhoitosuunnitelmat tulevat ehdotuksina kuultaviksi vuonna 2026.

 
Linkit
Liitteet:

Kemijoen VHA 5.pdf - Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kemijoen vesienhoitoalueella 2028-2033

Tornionjoen VHA 6_FI.pdf - Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Tornionjoen vesienhoitoalueella 2028-2033

Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen VHA 7_FI.pdf - Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesienhoitoalueella 2028-2033

Tidtabell
Lausuntoaika on 15.12.2023 - 17.6.2024.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnon voi antaa kirjoittamalla suoraan alla olevaan kenttään tai lataamalla liitteen (pöytäkirjan tms). Voit myös lähettää lausunnon hyväksyttäväksi toiselle henkilölle organisaatiossasi ennen julkaisemista palvelussa.
 
Valmistelijat
Yksikön päällikkö Jari Pasanen
Ylitarkastaja Pekka Räinä

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 
Sändlista:
Agnico Eagle Finland    
Arktisen Lapin ympäristönsuojelu    
Bioenergia ry    
BirdLife    
Boliden Kevitsa    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuusliitto ETL    
Energiateollisuus ry    
Enontekiön kalatalousalue    
Enontekiön kunta    
Etelä-Suomen AVI    
Geologian tutkimuskeskus    
Hannukainen Mining    
HELCOM    
Inarin kalatalousalue    
Inarin kunta    
Inarin Lapin vesi    
Kalatalouden keskusliitto    
Kemianteollisuus ry    
Kemijoen vesiensuojeluyhdistys    
Kemijärven kaupunki    
Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski -ympäristönsuojeluviranomainen    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Keminmaan vesi    
Kemi-Tornion Lintuharrastajat    
Kiinteistöliitto    
Kirkkohallitus    
Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen    
Kittilän kunta    
Kolarin kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuusamon,Posiosn ja Taivalkosken kuntien ympäristöpalvelut    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin liitto    
Lapin lintutieteellinen yhdistys    
Levin vesihuolto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Luonnonmukaisen Viljelyn liitto    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaseutuvirasto    
Meri-Lapin Vesi    
Meri-Lapin ympäristöpalvelut    
Metsägroup oy    
Metsähallitus    
Metsänhoitoyhdistys Itä-Lappi    
Metsänhoitoyhdistys Kittilä    
Metsänhoitoyhdistys Lappi    
Metsänhoitoyhdistys Rovaniemi    
Metsänhoitoyhdistys Salla    
Metsänhoitoyhdistys Sodankylä    
Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO    
Metsäteollisuus ry    
MTK    
MTK-Lappi    
Muonion kunta    
Natur och Miljö    
Neve    
Oikeusministeriö    
Osuuskunta Virtatiimi    
Paliskuntain yhdistys    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Pohjois-Suomi AVI    
Pohjolan voima    
Posion kunta    
Puolustusvoimat    
Rajavartiolaitos    
Ranuan kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen, Ranuan,Pellon,Ylitornion,Kolarin ja Tervolan ympäristöpalvelut    
Ruokavirasto    
Rupert Resources    
Sakatti Mining    
Sallan kunta    
Savukosken kunta    
Simojoen ja Kuivaniemen kalatalousalue    
Simon kunta    
Sisäministeriö    
Sodankylän kalatalousalue    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suhanko Arctic Platinum    
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio    
Suomen kalankasvattajaliitto    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Lapin piiri ry    
Suomen Malmijalostus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen omakotiliitto    
Suomen Purjehdus ja Veneily    
Suomen riistakeskus    
Suomen riistakeskus Lappi    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Turkiseläinten Kasvattajainliitto    
Suomen Turvetuottajat Ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen Yrittäjät    
SYKE    
Teknologiateollisuus ry    
Tengeliönjoen kalatalousalue    
Tenon kalatalousalue    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, THL    
Tervolan kunta    
Tervolan vesi    
Tornion kaupunki    
Tornion-Muonionjoen ja rannikon kalatalousalue    
Tunturi-Lapin vesi    
Työvoima- ja elinkeinoministeriö    
Utsjoen kunta    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
VALVIRA    
Vesilaitosyhdistys    
Villilohi ry    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ylikemin kalatalousalue    
Ylitornion kunta    
Ympäristöministeriö