Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Vuoksen vesienhoitoalueella 2028-2033

Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Vuoksen vesienhoitoalueella 2028-2033

Diarienummer för begäran om utlåtande: ESAELY/1563/2023

Svarstiden går ut: 17.6.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

Etelä-Savon ELY-keskus Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoidon suunnittelua koordinoivana ELY-keskuksena pyytää lausuntoanne asiakirjasta "Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Vuoksen vesienhoitoalueella 2018–2033"
Bakgrund
Vesienhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestä­misestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006). Vesienhoidon suunnittelu tapahtuu vesienhoitoalueilla, jotka on määritelty vesistöalue­jakoon perustuen valtioneuvoston asetuksella vesienhoitoalueista (1303/2004).

Vesien­hoitoalueille laaditaan vesienhoitosuunnitelmat, joissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet vesienhoitoalueella tehtävälle vesienhoitotyölle. Suunnitelma laaditaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Vesienhoito­suunnitelmat vuoteen 2027 on hyväksytty valtioneuvostossa v. 2021. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2028–2033. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoalue­kohtaiset asiakirjat, joissa käsitellään neljännen suunnittelu­kierroksen keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.
Målsättningar
Vesienhoidon tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Nyt käynnistyneen suunnittelukierroksen aikana tarkistetaan vesienhoitoaluekohtaiset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat vuosille 2028-2033 laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullen.

Kuulemisessa pyydetään palautetta suunnittelun työohjelmasta ja aikataulusta sekä vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä. Lisäksi kerrotaan SOVA-lain mukaisen ympäristöselostuksen valmistelusta. Saatu palaute hyödynnetään toimenpideohjelmien ja vesienhoitosuunnitelmien valmistelussa. Vesienhoitosuunnitelmat tulevat ehdotuksina kuultaviksi vuonna 2026.
Linkit

https://www.doria.fi/handle/10024/188318 - Linkki kuulemisaineistoon "Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Vuoksen vesienhoitoalueella 2028–2033"

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/vesienhoito - Valtakunnallinen vesienhoidon kuulemissivu

Tidtabell
Lausuntoaika on 15.12.2023 - 17.6.2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnon voi antaa kirjoittamalla suoraan alla olevaan kenttään tai lataamalla liitteen (pöytäkirjan tms). Voit myös lähettää lausunnon hyväksyttäväksi toiselle henkilölle organisaatiossasi ennen julkaisemista palvelussa.
Valmistelijat
Johtava asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus
Vesistöasiantuntija Toni Roiha, Etelä-Savon ELY-keskus

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Sändlista:
Antikainen Sanna    
Anttola-Louhiveden osakaskunta    
Bakelite Oy    
Binderholz Nordic Oy    
Bioenergia ry    
Bioenergia ry    
Bioenergia ry    
Bioenergia ry    
Bioenergia Ry    
BirdLife    
Boliden Kylylahti Oy / Heliminna Modig    
Boliden Kylylahti, Kylylahti Copper Oy    
Bovellan Ulla    
Destia Oy    
Elementis Minerals B.V. Suomen sivuliike    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuusliitto ETL    
Eläköön Valvatus ry    
Endomines Oy, Ilomantsi    
Energiateollisuus (Etelä-karjala)    
Energiateollisuus (Etelä-karjala)    
Energiateollisuus (Etelä-karjala)    
Energiateollisuus (Etelä-karjala)    
Energiateollisuus (Kymenlaakso)    
Energiateollisuus (Kymenlaakso)    
Energiateollisuus ry    
Enon luonnonystävät    
Enonkosken kunta    
Erämetsä Pentti    
Eteläisen-Saimaan kalatalousalue    
Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry    
Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry    
Etelä-Karjalan Liitto    
Etelä-Karjalan Liitto    
Etelä-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri ry    
Etelä-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri ry    
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö    
Etelä-Savon ammattiopisto    
Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutupalvelut    
Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutupalvelut    
Etelä-Savon kalatalouskeskus ry    
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri ry    
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri ry    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon yrittäjät    
Etelä-Suomen AVI    
Eurofins Nablabs Oy    
Finavia, Joensuun lentoasema    
FinnCobalt Oy    
Geologian tutkimuskeskus, Itä-Suomen yksikkö    
Geologian tutkimuskeskus, Itä-Suomen yksikkö    
GTK    
Haminan kaupunki    
Haminan-Virolahden kalatalousalue    
Hartikainen Jukka    
Haukiveden kalatalousalue    
Haukiveden osakaskunta    
Heinonen-Tanski Helvi    
Heinäveden kunta    
Heinäveden reitin kalatalousalue    
Heiskanen Anni    
HELCOM    
Hiilipörssi    
Hublin Patrick    
Hujanen Tiina    
Hälinen Kimmo    
Ihantola Anna-Riikka    
Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistys ry    
Ilomantsi, ympäristöviranomainen    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Imatran seudun ympäristötoimi    
Imatran vesi Oy    
Infra ry    
Infra ry    
Itäisen Pihlajaveden osakaskunta    
Itä-Puumalan osakaskunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen AVI    
Itä-Suomen Jokitalkkari Pekka Huupponen    
Itä-Suomen MKN, ProAgria Itä-Suomi / Päivi Jokinen    
Itä-Suomen yliopisto, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tdk, Ympäristö- ja biotieteiden laitos    
Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja biotieteiden laitos / Anssi Vainikka    
Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja biotieteiden laitos / Raine Kortet    
Joensuun Kauhojat ry    
Joensuun kaupunki    
Joensuun kaupunki / Aino Heikura    
Joensuun pursiseura    
Joensuun Seudun Luonnonystävät ry    
Joensuun Vesi / Anne Lemmetyinen    
Joensuun Vesi / Anne Savolainen    
Joensuun Vesi Liikelaitos    
John Nurmisen säätiö    
Joroisten osakaskunta    
Juuan kunta    
Juuka, ympäristöviranomainen    
Juva, Rantasalmi, Sulkava    
Juva, Rantasalmi, Sulkava    
Juvan kunta    
Järveläinen Vilho    
Järvi-Suomen kylät    
Järvi-Suomen kylät    
Järvi-Suomen Uittoyhdistys co. UPM Oyj    
Jätekukko Oy    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus L-vastuualue    
Kaakonkulman kalatalousalue    
Kaipiainen Juha (ELY)    
Kalatalouden keskusliitto    
Kallaveden kalatalousalue    
Kamaja Ville    
Kanninen Heli    
Karelia ammattikorkeakoulu: Metsä, energia ja ympäristö palvelut    
Karjalan Pyhäjärvi ry    
Kauhanen Jari    
Kauppinen Pentti    
Kemianteollisuus ry    
Kemijoki Oy    
Keski-Karjalan Luonto ry    
Keski-Savon ympäristötoimi, ympäristöterveysvalvonta    
Keurulainen Aarne    
Kietävälä-Varmavirta-osakaskunta    
Kiinteistöliitto    
Kinnunen Tommi    
Kirkkohallitus    
Kiteen kaupunki    
Kiteen kaupunki / Marjo Tikka    
Kiteen Vesikunta    
Kiuruveden luonnonystävät ry    
Koillis-Savon Luonnonystävät ry    
Koillis-Savon Vesi Oy    
Koivula-Laukka Merja    
Kokkarinen Eero    
Kolkonjärvi-Tuusjärvi osakaskunta    
Kontiolahden kunta    
Kontiolahden kunta / Antti Suontama    
Korhonen Niko    
Korkein hallinto-oikeus    
Korpijärvi-Kuolimo kalatalousalue    
Koski-Vähälä Jukka    
Kuhajärvi-Pellosjärvi ry    
Kunnat eteläinen Kymenlaakso    
Kunnat Etelä-karjalan itäinen osa    
Kunnat Etelä-karjalan itäinen osa    
Kunnat Etelä-karjalan läntinen osa    
Kunnat Etelä-karjalan läntinen osa    
Kuntaliitto    
Kuopion alueen kauppakamari    
Kuopion Energia    
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry    
Kuopion Vesi Liikelaitos    
Kuoringan järviyhdistys ry    
Kylliönjärven hoitoyhdistys    
Kymenlaakson kalatalouskeskus    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry    
Könttä Jyrki    
Laamanen Kirsi    
Laitinen Jarmo    
Lampinen Hanna    
Lappalainen Reijo    
Lappeenrannan Energia Oy    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi    
Le Tortorec Anniina    
Lemin kunnan vesihuoltolaitos    
Lemin kunta    
Lieksan kaupunki    
Lieksan kaupunki / Ritva Majoinen    
Lieksan luonnonystävät    
Lieksan Melojat ry    
Lieksan pursiseura    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Limatius Marika    
Liperi, ympäristöviranomainen    
Liperin kunta    
Liperin kunta /    
Liperin kunta / Pirkko Hyvärinen    
Liperin mökkiläistoimikunta    
Liperin pursiseura    
Loponen Kari    
Lounais-Suomen AVI    
Lumimuutos Osuuskunta    
Luonnonmukaisen Viljelyn liitto    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus (Luke), luonnonvarat ja biotuotanto    
Luonnonvarakeskus (Luke), luonnonvarat ja biotuotanto    
Luonnonvarakeskus (Luke), maa- ja elintarviketuotantotutkimus    
Luonnonvarakeskus, Joensuu / Matti Janhunen    
Luonterin osakaskunta    
Luonto-Liitto ry    
Luukkonen Hanna    
Luumäen kunnan vesihuoltolaitos    
Luumäen kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan liitto, MTK Pohjois-Karjala    
Maaveden osakaskunta    
Markkanen Juha    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus Luontopalvelut / Suvi Haapalehto    
Metsähallitus, Metsätalous Oy / Antti Saari    
Metsäkeskus    
Metsäkeskus    
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala    
Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry (Etelä-Karjala)    
Metsäteollisuus ry (Etelä-Karjala)    
Metsäteollisuus ry (Kymenlaakso)    
Metsäteollisuus ry (Kymenlaakso)    
MHY    
MHY    
Miehikkälän kunta    
Miettinen Ilkka    
Mikkeli-Luonteri kalatalousalue    
Mikkeli-Luonteri kalatalousalue    
Mikkelin kaupunki    
Mikkelin osakaskunta    
Mikkelin pursiseura ry    
Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry (MSM)    
Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta    
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, ympäristöterveysvalvonta    
Mikkelin seutu    
Mikkelin seutu    
Mikkelin yliopistokeskus    
Miksei Oy    
Mondi Powerflute Oy    
MTK    
MTK (Etelä-Karjala)    
MTK (Etelä-Karjala)    
MTK (Kymenlaakso)    
MTK (Kymenlaakso)    
MTK Etelä-Savo    
MTK Etelä-Savo    
MTK metsälinja    
MTK metsälinja, Kaakkois-Suomi    
MTK Pohjois-Karjala / Jari Rouvinen    
Mussalo Petteri    
Mäntyharjun kunta    
Natur och Miljö    
Neova Oy    
Neova Oy Energia / Enni Pekkalin    
Nilsiän Luonnonsuojeluyhdistys ry    
Nordkalk Oy Ab    
Nousiainen Matti    
Nunnanlahden Uuni Oy    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmeksen kaupunki / Ismo Ryynänen    
Nurmeksen Vesi Oy    
Nurmijärven suojeluyhdistys    
Nykänen Jarmo    
Oikeusministeriö    
Olander Ulla-Maija    
Olavi Luukkonen    
Olvi Oyj, Iisalmi    
Outokummun kaupunki    
Outokummun kaupunki / Tuukka Tuominen    
Outokummun luonnonystävät    
Outokummun pursiseura    
Outokumpu Mining Oy    
Paljaveden osakaskunta    
Parikkalan kunnan vesihuoltolaitos    
Parikkalan kunta    
Pelastakaa Pitkälänlahti ry    
Pelastetaan Savon veet    
Pidä Saaristo Siistinä ry, Saimaa    
Pieksämäen kaupunki    
Pieksämäen seutu    
Pieksämäen seutu    
Pien-Saimaan suojeluyhdistys ry    
Pohjois-Haukiveden osakaskunta    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus / Arto Ruuska    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus / Janne Kärkkäinen    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus / Mari Heikkinen    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus / Pauliina Palmgren    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, E-vastuualue, Maaseutu ja energia    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Siun Sote, Ympäristöterveys    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Siun Sote, Ympäristöterveys / Pirjo Kosonen    
Pohjois-Karjalan kalatalouskeskus ry / Koitajoen kalatalousalue    
Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus ry / Mervi Paajanen    
Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus ry / Taina Ahosola    
Pohjois-Karjalan Kauppakamari    
Pohjois-Karjalan Kylät ry    
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri / Hannu Parviainen    
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri / Pirkko Päiväläinen    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto / Jukka Nykänen    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto / Pasi Pitkänen    
Pohjois-Karjalan rajavartioston esikunta    
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy    
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy / Jari von Becker    
Pohjois-Karjalan Urheilukalastajat ry    
Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri / Timo Hartikainen    
Pohjois-Karjalan yrittäjät ry    
Pohjois-Savon ELY-keskus / Helena Haakana    
Pohjois-Savon ELY-keskus / Heli Peura    
Pohjois-Savon ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry    
Pohjois-Savon vapaa-ajan kalastajapiiri    
Pohjois-Suomi AVI    
Polvijärven kunta    
Polvijärven kunta / Ari Soikkeli    
Pro Höytiäinen ry    
Pro Kuolimo ry    
Pro Puruvesi ry    
Proagria    
Proagria    
ProAgria Etelä-Savo ry    
ProAgria Etelä-Savo ry    
ProAgria Itä-Suomi / Kaisa Matilainen    
ProAgria Itä-Suomi ry    
ProJoroisselkä ry    
ProRuokojärvi ry    
Puhas Oy    
Puhdas Tohmajärvi ry    
Pulkkinen Eero    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Puolustusvoimat    
Puolustusvoimat, Itä-Suomen Sotilasläänin esikunta, Pohjois-Karjalan aluetoimisto    
Puolustusvoimat, Karjalan lennosto    
Pursiainen Ilkka    
Pursiseura Ilmarinen    
Puruveden kalatalousalue    
Puumalan kalatalousalue    
Puumalan kunta    
Pyhäjärvi ry / Heikki Simola    
Pyykönen Ari    
Pyyny Sari    
Pyyvilän osakaskunta    
Rajavartiolaitos    
Rantala Teija    
Rantasalmen kunta    
Rautjärven kunnan vesihuoltolaitos    
Rautjärven kunta    
Riistakeskus, Etelä-Savo    
Rossi Anu    
Rummukainen Mikko    
Ruokavirasto    
Ruokolahden kunnan vesihuoltolaitos    
Ruokolahden kunta    
Räty Mari    
Rääkkylä, ympäristöviranomainen    
Rääkkylän kunta    
Saimaan Satamat, Joensuu    
Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy    
Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy    
Savitaipaleen kunnan vesihuoltolaitos    
Savitaipaleen kunta    
Savo-Karjalan sotilasläänin esikunta    
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry    
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry / Jukka Koski-Vähälä    
Savon Kuljetus Oy    
Savon Taimen Oy, Pankakoski    
Savon Voima Joensuu Oy, Joensuun voimalaitos    
Savon Voima Oyj/ympäristö Räsänen Pasi    
Savon Yrittäjät ry    
Savonlinnan kaupunki    
Savonlinnan pursiseura ry    
Savonlinnan seudun matkailu Oy    
Savonlinnan seutu    
Savonlinnan seutu    
Savonlinnnan seutu, ympäristöterveysvalvonta    
Sibelco Nordic Oy Ab    
Sibelco Nordic Oy Ab    
Sihvonen jari    
Siilinjärven Luonnonsuojeluyhdistys ry    
Sisäministeriö    
Sisä-Savon luonnonystävät ry    
Soilfood Oy    
Sorsavesi-Unnukka kalatalousalue    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkuman osakakunta    
Stjerna Marja    
Stora Enso Oyj    
Stora Enso Oyj, Enocellin tehdas / Sanna Hämäläinen    
StoraEnso, Varkauden tehtaat    
Sulkavan kunta    
Suoaro Virve    
Suomen kalankasvattajaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Metsäkeskus, Itäinen palvelualue / Juha Tuononen    
Suomen omakotiliitto    
Suomen Purjehdus ja Veneily    
Suomen riistakeskus    
Suomen Riistakeskus - Pohjois-Savo    
Suomen Riistakeskus, Pohjois-Karjalan aluetoimisto    
Suomen satamaliitto    
Suomen satamaliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Turkiseläinten Kasvattajainliitto    
Suomen Turvetuottajat Ry    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen vesistösäätiö    
Suomen ympäristökeskus, Joensuu    
Suomen Yrittäjät    
SYKE    
Sysmäjärven osakaskunta    
Sääminginsalon osakaskunta    
Taipalsaaren kunnan vesihuoltolaitos    
Taipalsaaren kunta    
Takkunen Timo (ELY)    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuus ja energiantuotanto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, THL    
Tohmajärven kunta / Joni Rytkönen    
Tohmajärvi, ympäristöviranomainen    
Tornator Oy, Joensuun toimisto    
Tornator Oy/ Saara Pihlman    
Tulikivi Oyj    
Turunen Timo    
Työvoima- ja elinkeinoministeriö    
UPM    
UPM Metsä, Maankäyttö    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaivion vesistökunnostus ry    
Valio Oy, Lapinlahden tehtaat    
Valio Oy, Lapinlahden tehtaat    
Valtiovarainministeriö    
VALVIRA    
Varkauden Luonnonystävät ry    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vartiainen Arto    
Vattenfall Oy    
Vesiensuojeluyhdistykset: Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys    
Vesilaitos, Mikkeli    
Vesilaitos, Pieksämäki    
Vesilaitos, Savonlinna    
Vesilaitosyhdistys    
Veteli Martti    
Viitasalo-Frösen Satu    
Virkajärvi Perttu    
Virolahden ja Miehikkälän kunnan vesihuoltolaitos    
Virolahden kunta    
Virtasalmi-Joroinen kalatalousalue    
WWF Suomi    
WWF Suomi    
WWF Suomi    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
XAMK    
XAMK    
Ylä-Karjalan luonnonystävät    
Ylä-Savon kalatalousalue    
Ympäristöministeriö    
Yöveden osakaskunta    
Zacheus Outi    
Asiasanat

vesienhoito

vesienhoidon suunnittelu