Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
14.3.2023
Svarstiden går ut 10.4.2023
Opetushallitus 0
21.3.2023
Svarstiden går ut 11.4.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
16.3.2023
Svarstiden går ut 14.4.2023
Opetushallitus 0
6.3.2023
Svarstiden går ut 16.4.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
15.3.2023
Svarstiden går ut 18.4.2023
Suomen ympäristökeskus SYKE 0
22.3.2023
Svarstiden går ut 19.4.2023
Traficom Kyberturvallisuuskeskus 0
24.3.2023
Svarstiden går ut 21.4.2023
Ulkoministeriö 0
21.2.2023
Svarstiden går ut 28.4.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 0
24.3.2023
Svarstiden går ut 2.5.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
21.3.2023
Svarstiden går ut 8.5.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
22.3.2023
Svarstiden går ut 10.5.2023
Oikeusministeriö 0
24.3.2023
Svarstiden går ut 19.5.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
28.3.2023
Svarstiden går ut 23.5.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 0
15.3.2023
Svarstiden går ut 10.5.2023
Oikeusministeriö 1
22.3.2023
Svarstiden går ut 30.4.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
6.3.2023
Svarstiden går ut 14.4.2023
Ympäristöministeriö 1
16.2.2023
Svarstiden går ut 6.4.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 1
3.3.2023
Svarstiden går ut 31.3.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 1
28.2.2023
Svarstiden går ut 31.3.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 2
16.2.2023
Svarstiden går ut 5.4.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 2
8.3.2023
Svarstiden går ut 19.4.2023
Oikeusministeriö 2
24.3.2023
Svarstiden går ut 3.5.2023
Maa- ja metsätalousministeriö 2
17.3.2023
Svarstiden går ut 28.4.2023
Ympäristöministeriö 2
3.3.2023
Svarstiden går ut 30.3.2023
Rautatiealan sääntelyelin 3
1.3.2023
Svarstiden går ut 12.4.2023
Ympäristöministeriö 4
14.3.2023
Svarstiden går ut 21.4.2023
Oikeusministeriö 4
10.3.2023
Svarstiden går ut 31.3.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 5
13.3.2023
Svarstiden går ut 21.4.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 6
24.2.2023
Svarstiden går ut 31.3.2023
Opetushallitus 10
3.3.2023
Svarstiden går ut 6.4.2023
Oikeusministeriö 12
28.2.2023
Svarstiden går ut 14.4.2023
Museovirasto 12
20.2.2023
Svarstiden går ut 31.3.2023
Valtiovarainministeriö 17
15.2.2023
Svarstiden går ut 31.3.2023
Museovirasto 19
2.3.2023
Svarstiden går ut 31.3.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 22