Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
5.3.2018
Svarstiden går ut 31.12.2018
Ympäristöministeriö 14
19.9.2018
Svarstiden går ut 31.12.2018
OM 5
19.10.2018
Svarstiden går ut 14.12.2018
YM 3
24.10.2018
Svarstiden går ut 28.12.2018
TEM 0
15.11.2018
Svarstiden går ut 16.1.2019
TEM 0
15.11.2018
Svarstiden går ut 18.12.2018
OKM 2
15.11.2018
Svarstiden går ut 21.12.2018
Finanssivalvonta 1
16.11.2018
Svarstiden går ut 10.1.2019
Ympäristöministeriö 0
21.11.2018
Svarstiden går ut 21.12.2018
Finanssivalvonta 2
26.11.2018
Svarstiden går ut 17.12.2018
OKM 2
26.11.2018
Svarstiden går ut 17.12.2018
OKM 5
3.12.2018
Svarstiden går ut 18.1.2019
YM 0
4.12.2018
Svarstiden går ut 18.1.2019
Oikeusministeriö 0
4.12.2018
Svarstiden går ut 15.2.2019
Keski-Suomi 2020 -projekti (maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu) 0
4.12.2018
Svarstiden går ut 7.1.2019
Säteilyturvakeskus 0