Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
4.12.2018
Svarstiden går ut 15.3.2019
Keski-Suomi 2020 -projekti (maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu) 4
16.1.2019
Svarstiden går ut 27.2.2019
VM 19
17.1.2019
Svarstiden går ut 28.2.2019
Oikeusministeriö 3
17.1.2019
Svarstiden går ut 22.2.2019
Ympäristöministeriö 24
18.1.2019
Svarstiden går ut 20.2.2019
Vaasan kaupunki 4
22.1.2019
Svarstiden går ut 6.3.2019
Maa- ja metsätalousministeriö 4
23.1.2019
Svarstiden går ut 20.2.2019
LVM 48
23.1.2019
Svarstiden går ut 20.2.2019
OKM 20
30.1.2019
Svarstiden går ut 25.2.2019
Ympäristöministeriö 1
30.1.2019
Svarstiden går ut 19.2.2019
Metsähallitus 20
1.2.2019
Svarstiden går ut 31.3.2019
STM 0
12.2.2019
Svarstiden går ut 22.3.2019
Ulkoministeriö 1
12.2.2019
Svarstiden går ut 29.3.2019
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
14.2.2019
Svarstiden går ut 6.3.2019
Opetushallitus 1
15.2.2019
Svarstiden går ut 29.3.2019
Puolustusministeriö 0
15.2.2019
Svarstiden går ut 22.2.2019
TEM 1
15.2.2019
Svarstiden går ut 5.4.2019
Maa- ja metsätalousministeriö 1
18.2.2019
Svarstiden går ut 22.3.2019
Opetushallitus 0
19.2.2019
Svarstiden går ut 15.3.2019
Liikenne- ja viestintäministeriö 0