Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
1.10.2019
Svarstiden går ut 29.11.2019
VM 6
3.10.2019
Svarstiden går ut 29.11.2019
OM 1
10.10.2019
Svarstiden går ut 28.11.2019
LVM 1
16.10.2019
Svarstiden går ut 27.11.2019
VM 14
17.10.2019
Svarstiden går ut 29.11.2019
Valtiovarainministeriö 0
22.10.2019
Svarstiden går ut 3.12.2019
LVM 5
22.10.2019
Svarstiden går ut 27.11.2019
Maa- ja metsätalousministeriö 3
22.10.2019
Svarstiden går ut 29.11.2019
YM 2
24.10.2019
Svarstiden går ut 25.11.2019
Finanssivalvonta 2
25.10.2019
Svarstiden går ut 22.11.2019
Ympäristöministeriö 13
25.10.2019
Svarstiden går ut 28.11.2019
Maa- ja metsätalousministeriö 1
29.10.2019
Svarstiden går ut 25.11.2019
Valtiovarainministeriö 2
29.10.2019
Svarstiden går ut 5.12.2019
Väestörekisterikeskus 6
29.10.2019
Svarstiden går ut 22.11.2019
Ympäristöministeriö 1
31.10.2019
Svarstiden går ut 22.11.2019
Pirkanmaan ELY-keskus 2
1.11.2019
Svarstiden går ut 2.12.2019
Opetushallitus 2
1.11.2019
Svarstiden går ut 5.12.2019
Ympäristöministeriö 0
4.11.2019
Svarstiden går ut 25.11.2019
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
5.11.2019
Svarstiden går ut 31.12.2019
Ympäristöministeriö 0
5.11.2019
Svarstiden går ut 10.12.2019
OKM 0
5.11.2019
Svarstiden går ut 3.12.2019
LVM 0
6.11.2019
Svarstiden går ut 2.12.2019
YM 0
6.11.2019
Svarstiden går ut 27.11.2019
Ulkoministeriö 4
7.11.2019
Svarstiden går ut 4.12.2019
Valtiovarainministeriö 1
7.11.2019
Svarstiden går ut 3.12.2019
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
8.11.2019
Svarstiden går ut 16.12.2019
Maa- ja metsätalousministeriö 0
13.11.2019
Svarstiden går ut 15.1.2020
Ympäristöministeriö 2
14.11.2019
Svarstiden går ut 3.1.2020
OM 0
15.11.2019
Svarstiden går ut 17.1.2020
STM 0