Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
12.8.2022
Svarstiden går ut 13.10.2022
Oikeusministeriö 29
22.8.2022
Svarstiden går ut 3.10.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 17
29.8.2022
Svarstiden går ut 7.10.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 9
31.8.2022
Svarstiden går ut 12.10.2022
Valtiovarainministeriö 8
31.8.2022
Svarstiden går ut 3.10.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 26
5.9.2022
Svarstiden går ut 2.10.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 13
5.9.2022
Svarstiden går ut 3.10.2022
Liikenne- ja viestintävirasto 9
6.9.2022
Svarstiden går ut 11.10.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
7.9.2022
Svarstiden går ut 31.10.2022
Oikeusministeriö 13
7.9.2022
Svarstiden går ut 19.10.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 3
13.9.2022
Svarstiden går ut 14.10.2022
Maa- ja metsätalousministeriö 5
19.9.2022
Svarstiden går ut 17.10.2022
Valtiovarainministeriö 1
19.9.2022
Svarstiden går ut 31.10.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
20.9.2022
Svarstiden går ut 11.10.2022
Ympäristöministeriö 0
20.9.2022
Svarstiden går ut 12.10.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
21.9.2022
Svarstiden går ut 4.11.2022
Oikeusministeriö 0
22.9.2022
Svarstiden går ut 20.10.2022
Finanssivalvonta 0
22.9.2022
Svarstiden går ut 4.10.2022
Valtiovarainministeriö 3
23.9.2022
Svarstiden går ut 21.10.2022
Valtiovarainministeriö 0
26.9.2022
Svarstiden går ut 4.11.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
26.9.2022
Svarstiden går ut 7.11.2022
Ulkoministeriö 0
27.9.2022
Svarstiden går ut 17.10.2022
Valtiovarainministeriö 0
28.9.2022
Svarstiden går ut 7.11.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
30.9.2022
Svarstiden går ut 11.11.2022
Ympäristöministeriö 0
30.9.2022
Svarstiden går ut 11.11.2022
Ympäristöministeriö 0
30.9.2022
Svarstiden går ut 25.10.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
30.9.2022
Svarstiden går ut 4.11.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 0