Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
20.5.2020
Svarstiden går ut 15.7.2020
Ympäristöministeriö 54
27.5.2020
Svarstiden går ut 10.8.2020
OM 15
27.5.2020
Svarstiden går ut 15.7.2020
Ympäristöministeriö 21
28.5.2020
Svarstiden går ut 31.7.2020
OM 15
1.6.2020
Svarstiden går ut 14.7.2020
TEM 19
4.6.2020
Svarstiden går ut 10.8.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 17
9.6.2020
Svarstiden går ut 10.8.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 1
9.6.2020
Svarstiden går ut 3.8.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 5
9.6.2020
Svarstiden går ut 15.9.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 0
10.6.2020
Svarstiden går ut 18.8.2020
Opetushallitus 2
10.6.2020
Svarstiden går ut 12.8.2020
Valtiovarainministeriö 32
11.6.2020
Svarstiden går ut 24.7.2020
OKM 31
12.6.2020
Svarstiden går ut 6.8.2020
TEM 3
15.6.2020
Svarstiden går ut 10.8.2020
Finanssivalvonta 0
15.6.2020
Svarstiden går ut 14.8.2020
OM 2
15.6.2020
Svarstiden går ut 25.9.2020
STM 0
15.6.2020
Svarstiden går ut 31.7.2020
LVM 7
16.6.2020
Svarstiden går ut 11.8.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 3
16.6.2020
Svarstiden går ut 28.8.2020
OM 0
16.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
LVM 38
16.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 2
16.6.2020
Svarstiden går ut 4.9.2020
OM 0
16.6.2020
Svarstiden går ut 7.8.2020
VM 1
17.6.2020
Svarstiden går ut 19.8.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 4
18.6.2020
Svarstiden går ut 7.8.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 12
18.6.2020
Svarstiden går ut 17.8.2020
Sisäministeriö 1
24.6.2020
Svarstiden går ut 12.8.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 2
24.6.2020
Svarstiden går ut 12.8.2020
Valtiovarainministeriö 0
24.6.2020
Svarstiden går ut 19.8.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 2
24.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
YM 1
25.6.2020
Svarstiden går ut 4.9.2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
25.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Ulkoministeriö 1
29.6.2020
Svarstiden går ut 24.8.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 1
29.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
30.6.2020
Svarstiden går ut 30.9.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
1.7.2020
Svarstiden går ut 30.9.2020
OM 0
1.7.2020
Svarstiden går ut 17.8.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
2.7.2020
Svarstiden går ut 28.8.2020
TEM 0
2.7.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Valtiovarainministeriö 1
3.7.2020
Svarstiden går ut 23.8.2020
Valtiovarainministeriö 0
3.7.2020
Svarstiden går ut 17.8.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 0
6.7.2020
Svarstiden går ut 4.9.2020
OM 1
6.7.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Kansallisarkisto 1
6.7.2020
Svarstiden går ut 24.8.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
9.7.2020
Svarstiden går ut 9.8.2020
Ympäristöministeriö 0
10.7.2020
Svarstiden går ut 21.8.2020
OM 0
10.7.2020
Svarstiden går ut 30.9.2020
OM 0