Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
28.8.2023
Svarstiden går ut 20.10.2023
Valtiovarainministeriö 3
28.8.2023
Svarstiden går ut 3.10.2023
Opetushallitus 23
28.8.2023
Svarstiden går ut 2.10.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 19
29.8.2023
Svarstiden går ut 7.10.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 5
30.8.2023
Svarstiden går ut 20.10.2023
Suomen ympäristökeskus SYKE 0
4.9.2023
Svarstiden går ut 6.10.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 0
7.9.2023
Svarstiden går ut 6.10.2023
Opetushallitus 2
7.9.2023
Svarstiden går ut 9.10.2023
Keski-Suomen liitto 9
8.9.2023
Svarstiden går ut 2.10.2023
Valtiovarainministeriö 20
11.9.2023
Svarstiden går ut 20.10.2023
Oikeusministeriö 2
12.9.2023
Svarstiden går ut 9.10.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
12.9.2023
Svarstiden går ut 9.10.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
15.9.2023
Svarstiden går ut 15.10.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
15.9.2023
Svarstiden går ut 18.10.2023
Oikeusministeriö 1
18.9.2023
Svarstiden går ut 3.10.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 6
18.9.2023
Svarstiden går ut 23.10.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
19.9.2023
Svarstiden går ut 16.10.2023
Puolustusministeriö 0
19.9.2023
Svarstiden går ut 31.10.2023
Valtiovarainministeriö 0
19.9.2023
Svarstiden går ut 23.10.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 3
19.9.2023
Svarstiden går ut 6.10.2023
Ympäristöministeriö 0
19.9.2023
Svarstiden går ut 6.10.2023
Ympäristöministeriö 3
20.9.2023
Svarstiden går ut 6.10.2023
Valtiovarainministeriö 0
21.9.2023
Svarstiden går ut 6.10.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
22.9.2023
Svarstiden går ut 6.10.2023
Opetus- ja kulttuuriministeriö 3
26.9.2023
Svarstiden går ut 21.10.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
28.9.2023
Svarstiden går ut 10.11.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 2
28.9.2023
Svarstiden går ut 4.11.2023
Valtiokonttori 1
29.9.2023
Svarstiden går ut 26.10.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
2.10.2023
Svarstiden går ut 15.11.2023
Ympäristöministeriö 0