Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
8.2.2022
Svarstiden går ut 15.9.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 6
25.3.2022
Svarstiden går ut 2.8.2022
Oikeusministeriö 90
31.3.2022
Svarstiden går ut 12.8.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 5
6.5.2022
Svarstiden går ut 30.6.2022
Oikeusministeriö 18
6.5.2022
Svarstiden går ut 27.6.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 317
9.5.2022
Svarstiden går ut 22.7.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 4
9.5.2022
Svarstiden går ut 4.7.2022
Liikenne- ja viestintävirasto 1
9.5.2022
Svarstiden går ut 12.7.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 28
12.5.2022
Svarstiden går ut 1.7.2022
Valtiovarainministeriö 11
16.5.2022
Svarstiden går ut 1.7.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 28
20.5.2022
Svarstiden går ut 1.7.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 12
25.5.2022
Svarstiden går ut 29.7.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
27.5.2022
Svarstiden går ut 15.7.2022
Oikeusministeriö 1
30.5.2022
Svarstiden går ut 11.7.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 5
31.5.2022
Svarstiden går ut 11.7.2022
Oikeusministeriö 2
31.5.2022
Svarstiden går ut 10.8.2022
Valtiovarainministeriö 4
1.6.2022
Svarstiden går ut 24.7.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 10
2.6.2022
Svarstiden går ut 15.7.2022
Valtiovarainministeriö 5
2.6.2022
Svarstiden går ut 1.8.2022
Valtiovarainministeriö 7
2.6.2022
Svarstiden går ut 30.6.2022
Ympäristöministeriö 7
2.6.2022
Svarstiden går ut 31.7.2022
Ympäristöministeriö 2
2.6.2022
Svarstiden går ut 29.7.2022
Valtiovarainministeriö 4
2.6.2022
Svarstiden går ut 29.7.2022
Oikeusministeriö 4
3.6.2022
Svarstiden går ut 8.7.2022
Ulkoministeriö 8
6.6.2022
Svarstiden går ut 31.8.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
6.6.2022
Svarstiden går ut 29.7.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 8
6.6.2022
Svarstiden går ut 17.7.2022
Ympäristöministeriö 6
7.6.2022
Svarstiden går ut 12.8.2022
Sosiaali- ja terevysministeriö 5
7.6.2022
Svarstiden går ut 26.7.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
8.6.2022
Svarstiden går ut 17.8.2022
Valtiovarainministeriö 1
8.6.2022
Svarstiden går ut 3.8.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 3
8.6.2022
Svarstiden går ut 5.8.2022
Valtiovarainministeriö 4
8.6.2022
Svarstiden går ut 3.8.2022
Ympäristöministeriö 7
8.6.2022
Svarstiden går ut 29.7.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 6
8.6.2022
Svarstiden går ut 22.7.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
9.6.2022
Svarstiden går ut 8.7.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 2
10.6.2022
Svarstiden går ut 29.7.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 5
10.6.2022
Svarstiden går ut 8.8.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 4
10.6.2022
Svarstiden går ut 1.8.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
10.6.2022
Svarstiden går ut 22.7.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 4
13.6.2022
Svarstiden går ut 5.8.2022
Oikeusministeriö 0
14.6.2022
Svarstiden går ut 1.8.2022
Valtiovarainministeriö 0
15.6.2022
Svarstiden går ut 13.7.2022
Oikeusministeriö 5
15.6.2022
Svarstiden går ut 5.8.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 3
16.6.2022
Svarstiden går ut 15.7.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
16.6.2022
Svarstiden går ut 10.8.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
16.6.2022
Svarstiden går ut 8.8.2022
Valtiovarainministeriö 0
16.6.2022
Svarstiden går ut 8.8.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
16.6.2022
Svarstiden går ut 28.7.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 1
16.6.2022
Svarstiden går ut 18.7.2022
Ulkoministeriö 3
17.6.2022
Svarstiden går ut 15.7.2022
Ympäristöministeriö 2
17.6.2022
Svarstiden går ut 12.8.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
17.6.2022
Svarstiden går ut 31.8.2022
Sosiaali- ja terevysministeriö 1
17.6.2022
Svarstiden går ut 12.8.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
17.6.2022
Svarstiden går ut 12.8.2022
Ympäristöministeriö 8
20.6.2022
Svarstiden går ut 31.8.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
20.6.2022
Svarstiden går ut 7.8.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 1
20.6.2022
Svarstiden går ut 31.7.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
20.6.2022
Svarstiden går ut 16.8.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 2
21.6.2022
Svarstiden går ut 4.9.2022
Keski-Suomen liitto 1
21.6.2022
Svarstiden går ut 30.9.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
21.6.2022
Svarstiden går ut 12.8.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
21.6.2022
Svarstiden går ut 3.8.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
22.6.2022
Svarstiden går ut 12.8.2022
Valtiovarainministeriö 0
22.6.2022
Svarstiden går ut 8.8.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
22.6.2022
Svarstiden går ut 19.9.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
22.6.2022
Svarstiden går ut 15.8.2022
Valtiovarainministeriö 0
22.6.2022
Svarstiden går ut 31.8.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
22.6.2022
Svarstiden går ut 2.9.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
23.6.2022
Svarstiden går ut 15.8.2022
Valtiovarainministeriö 0
23.6.2022
Svarstiden går ut 15.8.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
23.6.2022
Svarstiden går ut 21.7.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
23.6.2022
Svarstiden går ut 29.7.2022
Puolustusministeriö 0
23.6.2022
Svarstiden går ut 4.8.2022
Puolustusministeriö 0
23.6.2022
Svarstiden går ut 31.8.2022
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 0
24.6.2022
Svarstiden går ut 8.8.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 0