Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
20.11.2019
Svarstiden går ut 24.1.2020
LVM 69
20.11.2019
Svarstiden går ut 31.1.2020
Opetushallitus 4
22.11.2019
Svarstiden går ut 24.1.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 14
12.12.2019
Svarstiden går ut 24.1.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 3
12.12.2019
Svarstiden går ut 24.1.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 4
18.12.2019
Svarstiden går ut 14.2.2020
OM 1
20.12.2019
Svarstiden går ut 14.2.2020
LVM 1
20.12.2019
Svarstiden går ut 21.1.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
20.12.2019
Svarstiden går ut 21.1.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 2
2.1.2020
Svarstiden går ut 13.2.2020
LVM 6
3.1.2020
Svarstiden går ut 22.1.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
8.1.2020
Svarstiden går ut 1.4.2020
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 0
10.1.2020
Svarstiden går ut 7.2.2020
TEM 0
13.1.2020
Svarstiden går ut 26.2.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
14.1.2020
Svarstiden går ut 14.2.2020
Opetushallitus 2
15.1.2020
Svarstiden går ut 25.2.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
16.1.2020
Svarstiden går ut 17.2.2020
LVM 0
16.1.2020
Svarstiden går ut 14.2.2020
TEM 0
17.1.2020
Svarstiden går ut 20.3.2020
Varsinais-Suomen ELY 0
18.1.2020
Svarstiden går ut 17.2.2020
Opetushallitus 1