Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
8.4.2019
Svarstiden går ut 15.8.2019
Varsinais-Suomen ELY-keskus 80
17.4.2019
Svarstiden går ut 15.8.2019
Varsinais-Suomen ELY-keskus 5
9.5.2019
Svarstiden går ut 21.8.2019
Sosiaali- ja terveysministeriö 30
29.5.2019
Svarstiden går ut 15.8.2019
YM 2
29.5.2019
Svarstiden går ut 15.8.2019
YM 1
29.5.2019
Svarstiden går ut 30.8.2019
Ympäristöministeriö 0
4.6.2019
Svarstiden går ut 16.8.2019
OM 4
5.6.2019
Svarstiden går ut 9.8.2019
Ympäristöministeriö 6
5.6.2019
Svarstiden går ut 15.8.2019
Ympäristöministeriö 8
5.6.2019
Svarstiden går ut 6.9.2019
VM 14
5.6.2019
Svarstiden går ut 1.8.2019
Liikenne- ja viestintäministeriö 3
11.6.2019
Svarstiden går ut 16.8.2019
Opetushallitus 0
14.6.2019
Svarstiden går ut 30.8.2019
Valtiovarainministeriö 1
18.6.2019
Svarstiden går ut 16.8.2019
Opetushallitus 1
19.6.2019
Svarstiden går ut 6.8.2019
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
19.6.2019
Svarstiden går ut 30.8.2019
OKM 0
19.6.2019
Svarstiden går ut 23.8.2019
TEM 0
19.6.2019
Svarstiden går ut 16.9.2019
YM 0
20.6.2019
Svarstiden går ut 17.9.2019
Oikeusministeriö 1
24.6.2019
Svarstiden går ut 20.9.2019
Säteilyturvakeskus 1
26.6.2019
Svarstiden går ut 12.8.2019
VM 0
27.6.2019
Svarstiden går ut 30.8.2019
OM 1
28.6.2019
Svarstiden går ut 23.8.2019
OM 1
28.6.2019
Svarstiden går ut 17.9.2019
Oikeusministeriö 0
1.7.2019
Svarstiden går ut 6.9.2019
VM 2
2.7.2019
Svarstiden går ut 23.8.2019
LVM 19
2.7.2019
Svarstiden går ut 30.8.2019
OM 0
3.7.2019
Svarstiden går ut 21.8.2019
Sosiaali- ja terevysministeriö 6
4.7.2019
Svarstiden går ut 30.8.2019
LVM 0
5.7.2019
Svarstiden går ut 30.8.2019
Oikeusministeriö 0
5.7.2019
Svarstiden går ut 21.8.2019
TEM 0
11.7.2019
Svarstiden går ut 22.8.2019
OKM 1
15.7.2019
Svarstiden går ut 26.8.2019
Oikeusministeriö 0
16.7.2019
Svarstiden går ut 13.8.2019
Ympäristöministeriö 0