Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
5.7.2022
Svarstiden går ut 9.9.2022
Finanssivalvonta 0
21.6.2022
Svarstiden går ut 4.9.2022
Keski-Suomen liitto 4
27.7.2022
Svarstiden går ut 7.9.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
20.6.2022
Svarstiden går ut 31.8.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 4
22.6.2022
Svarstiden går ut 2.9.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
5.7.2022
Svarstiden går ut 15.8.2022
Liikenne- ja viestintävirasto 3
12.7.2022
Svarstiden går ut 6.9.2022
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 0
5.7.2022
Svarstiden går ut 30.8.2022
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 1
23.6.2022
Svarstiden går ut 31.8.2022
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 0
12.7.2022
Svarstiden går ut 31.8.2022
Oikeusministeriö 4
29.6.2022
Svarstiden går ut 1.9.2022
Oikeusministeriö 10
1.7.2022
Svarstiden går ut 15.8.2022
Oikeusministeriö 14
27.6.2022
Svarstiden går ut 19.8.2022
Oikeusministeriö 2
27.6.2022
Svarstiden går ut 22.8.2022
Oikeusministeriö 4
12.8.2022
Svarstiden går ut 23.9.2022
Oikeusministeriö 0
22.6.2022
Svarstiden går ut 19.9.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
29.7.2022
Svarstiden går ut 2.9.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
22.6.2022
Svarstiden går ut 31.8.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 4
6.6.2022
Svarstiden går ut 31.8.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1
15.7.2022
Svarstiden går ut 26.8.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1
5.8.2022
Svarstiden går ut 9.9.2022
Opetushallitus 0
28.6.2022
Svarstiden går ut 19.8.2022
Puolustusministeriö 5
27.6.2022
Svarstiden går ut 23.8.2022
Sisäministeriö 4
1.7.2022
Svarstiden går ut 18.8.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
20.7.2022
Svarstiden går ut 18.8.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 2
20.6.2022
Svarstiden går ut 16.8.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 13
13.7.2022
Svarstiden går ut 24.8.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
8.8.2022
Svarstiden går ut 2.9.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
17.6.2022
Svarstiden går ut 31.8.2022
Sosiaali- ja terevysministeriö 12
21.6.2022
Svarstiden går ut 30.9.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
10.8.2022
Svarstiden går ut 20.9.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
8.2.2022
Svarstiden går ut 15.9.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 6
2.8.2022
Svarstiden går ut 30.8.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
5.7.2022
Svarstiden går ut 16.8.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
24.6.2022
Svarstiden går ut 16.8.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 31
23.6.2022
Svarstiden går ut 15.8.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 12
30.6.2022
Svarstiden går ut 19.8.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
26.7.2022
Svarstiden går ut 30.9.2022
Ulkoministeriö 1
12.8.2022
Svarstiden går ut 12.9.2022
Valtiovarainministeriö 0
12.8.2022
Svarstiden går ut 12.9.2022
Valtiovarainministeriö 0
1.7.2022
Svarstiden går ut 19.8.2022
Valtiovarainministeriö 1
23.6.2022
Svarstiden går ut 15.8.2022
Valtiovarainministeriö 11
22.6.2022
Svarstiden går ut 15.8.2022
Valtiovarainministeriö 14
8.6.2022
Svarstiden går ut 17.8.2022
Valtiovarainministeriö 14
5.7.2022
Svarstiden går ut 23.8.2022
Ympäristöministeriö 4
8.7.2022
Svarstiden går ut 19.8.2022
Ympäristöministeriö 2
7.7.2022
Svarstiden går ut 31.8.2022
Ympäristöministeriö 6