Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
4.4.2019
Svarstiden går ut 6.5.2019
Finanssivalvonta 0
16.4.2019
Svarstiden går ut 17.5.2019
LVM 0
22.3.2019
Svarstiden går ut 3.5.2019
Maa- ja metsätalousministeriö 3
10.4.2019
Svarstiden går ut 31.5.2019
Oikeusministeriö 0
2.4.2019
Svarstiden går ut 15.5.2019
Oikeusministeriö 1
19.3.2019
Svarstiden går ut 17.5.2019
Oikeusministeriö 0
19.3.2019
Svarstiden går ut 17.5.2019
Oikeusministeriö 2
29.3.2019
Svarstiden går ut 31.5.2019
OM 0
12.3.2019
Svarstiden går ut 26.4.2019
Sisäministeriö 1
18.4.2019
Svarstiden går ut 24.5.2019
STM 0
1.2.2019
Svarstiden går ut 2.6.2019
STM 27
17.4.2019
Svarstiden går ut 17.5.2019
Varsinais-Suomen ELY-keskus 0
8.4.2019
Svarstiden går ut 17.5.2019
Varsinais-Suomen ELY-keskus 27
22.3.2019
Svarstiden går ut 24.4.2019
YM 3
6.3.2019
Svarstiden går ut 10.5.2019
Ympäristöministeriö 1