Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Etelä-Pohjanmaan ELY 0
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 5
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Etelä-Savon ELY-keskus 3
29.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Hämeen ELY-keskus 0
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Kaakkois-Suomen ELY 0
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Kaakkois-Suomen ELY 0
15.1.2021
Svarstiden går ut 28.2.2021
Kansallisarkisto 68
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Lapin ELY-keskus 4
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Lapin ELY-keskus 3
25.2.2021
Svarstiden går ut 29.3.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 0
5.2.2021
Svarstiden går ut 22.3.2021
Maa- ja metsätalousministeriö 4
22.1.2021
Svarstiden går ut 5.3.2021
Oikeusministeriö 4
1.2.2021
Svarstiden går ut 8.3.2021
Oikeusministeriö 0
29.1.2021
Svarstiden går ut 15.3.2021
OKM 7
9.2.2021
Svarstiden går ut 24.3.2021
OKM 21
15.2.2021
Svarstiden går ut 14.4.2021
OM 1
23.2.2021
Svarstiden går ut 14.4.2021
OM 0
23.2.2021
Svarstiden går ut 31.3.2021
OM 0
18.2.2021
Svarstiden går ut 18.3.2021
OM 4
23.2.2021
Svarstiden går ut 12.3.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
4.2.2021
Svarstiden går ut 5.3.2021
Opetushallitus 11
12.2.2021
Svarstiden går ut 14.3.2021
Opetushallitus 1
23.2.2021
Svarstiden går ut 15.3.2021
Opetushallitus 0
3.2.2021
Svarstiden går ut 1.3.2021
Opetushallitus 25
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Pohjois-Savon ELY-keskus 0
19.2.2021
Svarstiden går ut 2.4.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
4.2.2021
Svarstiden går ut 19.3.2021
STM 6
22.1.2021
Svarstiden går ut 3.3.2021
STM 0
17.12.2020
Svarstiden går ut 7.3.2021
STM 41
12.2.2021
Svarstiden går ut 15.3.2021
Säteilyturvakeskus 2
12.2.2021
Svarstiden går ut 15.3.2021
Säteilyturvakeskus 1
23.2.2021
Svarstiden går ut 24.3.2021
Traficom 0
9.2.2021
Svarstiden går ut 19.3.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
2.2.2021
Svarstiden går ut 12.3.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
4.2.2021
Svarstiden går ut 8.3.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
3.2.2021
Svarstiden går ut 5.3.2021
Ulkoministeriö 0
12.2.2021
Svarstiden går ut 19.3.2021
Ulkoministeriö 2
26.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
26.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 6
8.2.2021
Svarstiden går ut 12.3.2021
Valtioneuvoston kanslia 5
9.2.2021
Svarstiden går ut 23.3.2021
Valtiovarainministeriö 3
29.1.2021
Svarstiden går ut 14.5.2021
Varsinais-Suomen ELY 0
29.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
29.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
1.2.2021
Svarstiden går ut 12.4.2021
Ympäristöministeriö 0
1.2.2021
Svarstiden går ut 12.4.2021
Ympäristöministeriö 0
10.2.2021
Svarstiden går ut 8.3.2021
Ympäristöministeriö 2
12.1.2021
Svarstiden går ut 28.2.2021
Ympäristöministeriö 21
18.1.2021
Svarstiden går ut 1.3.2021
Ympäristöministeriö 15