Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
21.11.2018
Svarstiden går ut 21.12.2018
Finanssivalvonta 2
15.11.2018
Svarstiden går ut 21.12.2018
Finanssivalvonta 1
4.12.2018
Svarstiden går ut 15.2.2019
Keski-Suomi 2020 -projekti (maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu) 0
19.11.2018
Svarstiden går ut 10.12.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 6
29.11.2018
Svarstiden går ut 12.12.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 2
4.12.2018
Svarstiden går ut 18.1.2019
Oikeusministeriö 0
21.11.2018
Svarstiden går ut 10.12.2018
OKM 11
26.11.2018
Svarstiden går ut 17.12.2018
OKM 0
26.11.2018
Svarstiden går ut 17.12.2018
OKM 1
15.11.2018
Svarstiden går ut 18.12.2018
OKM 2
19.9.2018
Svarstiden går ut 31.12.2018
OM 5
4.12.2018
Svarstiden går ut 7.1.2019
Säteilyturvakeskus 0
15.11.2018
Svarstiden går ut 16.1.2019
TEM 0
24.10.2018
Svarstiden går ut 28.12.2018
TEM 0
19.10.2018
Svarstiden går ut 14.12.2018
YM 3
16.11.2018
Svarstiden går ut 10.1.2019
Ympäristöministeriö 0
3.12.2018
Svarstiden går ut 18.1.2019
YM 0
5.3.2018
Svarstiden går ut 31.12.2018
Ympäristöministeriö 14