Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
15.6.2020
Svarstiden går ut 10.8.2020
Finanssivalvonta 0
6.7.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Kansallisarkisto 1
24.6.2020
Svarstiden går ut 12.8.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 2
9.6.2020
Svarstiden går ut 3.8.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 5
17.6.2020
Svarstiden går ut 19.8.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 4
24.6.2020
Svarstiden går ut 19.8.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 2
29.6.2020
Svarstiden går ut 24.8.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 1
9.6.2020
Svarstiden går ut 10.8.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 1
15.6.2020
Svarstiden går ut 31.7.2020
LVM 7
16.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
LVM 38
16.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 2
9.6.2020
Svarstiden går ut 15.9.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 0
3.7.2020
Svarstiden går ut 17.8.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 0
11.6.2020
Svarstiden går ut 24.7.2020
OKM 31
15.6.2020
Svarstiden går ut 14.8.2020
OM 2
27.5.2020
Svarstiden går ut 10.8.2020
OM 15
28.5.2020
Svarstiden går ut 31.7.2020
OM 15
10.7.2020
Svarstiden går ut 21.8.2020
OM 0
16.6.2020
Svarstiden går ut 28.8.2020
OM 0
16.6.2020
Svarstiden går ut 4.9.2020
OM 0
6.7.2020
Svarstiden går ut 4.9.2020
OM 1
1.7.2020
Svarstiden går ut 30.9.2020
OM 0
10.7.2020
Svarstiden går ut 30.9.2020
OM 0
25.6.2020
Svarstiden går ut 4.9.2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
10.6.2020
Svarstiden går ut 18.8.2020
Opetushallitus 2
18.6.2020
Svarstiden går ut 17.8.2020
Sisäministeriö 1
29.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
18.6.2020
Svarstiden går ut 7.8.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 12
16.6.2020
Svarstiden går ut 11.8.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 3
4.6.2020
Svarstiden går ut 10.8.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 17
15.6.2020
Svarstiden går ut 25.9.2020
STM 0
12.6.2020
Svarstiden går ut 6.8.2020
TEM 3
1.6.2020
Svarstiden går ut 14.7.2020
TEM 19
2.7.2020
Svarstiden går ut 28.8.2020
TEM 0
6.7.2020
Svarstiden går ut 24.8.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
1.7.2020
Svarstiden går ut 17.8.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
30.6.2020
Svarstiden går ut 30.9.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
25.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Ulkoministeriö 1
10.6.2020
Svarstiden går ut 12.8.2020
Valtiovarainministeriö 32
3.7.2020
Svarstiden går ut 23.8.2020
Valtiovarainministeriö 0
2.7.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Valtiovarainministeriö 1
24.6.2020
Svarstiden går ut 12.8.2020
Valtiovarainministeriö 0
16.6.2020
Svarstiden går ut 7.8.2020
VM 1
24.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
YM 1
9.7.2020
Svarstiden går ut 9.8.2020
Ympäristöministeriö 0
27.5.2020
Svarstiden går ut 15.7.2020
Ympäristöministeriö 21
20.5.2020
Svarstiden går ut 15.7.2020
Ympäristöministeriö 54