Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
24.8.2021
Svarstiden går ut 24.9.2021
Finanssivalvonta 0
17.8.2021
Svarstiden går ut 28.9.2021
Finanssivalvonta 0
20.9.2021
Svarstiden går ut 20.10.2021
Finanssivalvonta 0
16.9.2021
Svarstiden går ut 15.10.2021
Kansallisarkisto 1
1.9.2021
Svarstiden går ut 8.10.2021
Keski-Suomen liitto 2
9.9.2021
Svarstiden går ut 8.10.2021
Lapin liitto 0
14.9.2021
Svarstiden går ut 31.10.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
14.9.2021
Svarstiden går ut 27.9.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 5
8.9.2021
Svarstiden går ut 24.9.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 10
16.9.2021
Svarstiden går ut 29.10.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 2
17.9.2021
Svarstiden går ut 29.10.2021
Oikeusministeriö 0
7.7.2021
Svarstiden går ut 30.9.2021
Oikeusministeriö 5
2.9.2021
Svarstiden går ut 27.9.2021
Opetushallitus 1
6.9.2021
Svarstiden går ut 27.9.2021
Opetushallitus 12
6.9.2021
Svarstiden går ut 27.9.2021
Opetushallitus 4
11.8.2021
Svarstiden går ut 30.9.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 7
10.9.2021
Svarstiden går ut 11.10.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
24.6.2021
Svarstiden går ut 12.10.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 87
17.9.2021
Svarstiden går ut 29.10.2021
STM 0
17.9.2021
Svarstiden går ut 29.10.2021
STM 0
7.9.2021
Svarstiden går ut 18.10.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
20.9.2021
Svarstiden går ut 18.11.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
27.8.2021
Svarstiden går ut 8.10.2021
Valtiovarainministeriö 0
21.9.2021
Svarstiden går ut 15.10.2021
Valtiovarainministeriö 2
13.9.2021
Svarstiden går ut 1.10.2021
Valtiovarainministeriö 0
6.9.2021
Svarstiden går ut 4.10.2021
Valtiovarainministeriö 6
2.7.2021
Svarstiden går ut 29.9.2021
Väylävirasto 251
31.8.2021
Svarstiden går ut 22.9.2021
Ympäristöministeriö 6