Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
8.1.2020
Svarstiden går ut 1.4.2020
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 0
24.1.2020
Svarstiden går ut 23.2.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
2.1.2020
Svarstiden går ut 13.2.2020
LVM 9
20.12.2019
Svarstiden går ut 14.2.2020
LVM 1
16.1.2020
Svarstiden går ut 17.2.2020
LVM 0
18.12.2019
Svarstiden går ut 14.2.2020
OM 1
22.1.2020
Svarstiden går ut 2.3.2020
OM 0
21.1.2020
Svarstiden går ut 6.3.2020
OM 0
20.11.2019
Svarstiden går ut 31.1.2020
Opetushallitus 4
18.1.2020
Svarstiden går ut 17.2.2020
Opetushallitus 1
14.1.2020
Svarstiden går ut 14.2.2020
Opetushallitus 2
13.1.2020
Svarstiden går ut 26.2.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
15.11.2019
Svarstiden går ut 31.1.2020
STM 83
16.1.2020
Svarstiden går ut 14.2.2020
TEM 0
10.1.2020
Svarstiden går ut 7.2.2020
TEM 0
15.1.2020
Svarstiden går ut 25.2.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
24.1.2020
Svarstiden går ut 19.2.2020
Valtiovarainministeriö 0
17.1.2020
Svarstiden går ut 20.3.2020
Varsinais-Suomen ELY 0