Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
3.9.2020
Svarstiden går ut 4.10.2020
LVM 0
11.9.2020
Svarstiden går ut 20.9.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 2
1.9.2020
Svarstiden går ut 30.9.2020
OM 0
10.8.2020
Svarstiden går ut 1.10.2020
OM 5
1.7.2020
Svarstiden går ut 30.9.2020
OM 1
10.7.2020
Svarstiden går ut 30.9.2020
OM 6
1.9.2020
Svarstiden går ut 23.9.2020
Opetushallitus 10
28.8.2020
Svarstiden går ut 25.9.2020
Opetushallitus 3
15.6.2020
Svarstiden går ut 25.9.2020
STM 79
11.9.2020
Svarstiden går ut 27.9.2020
STM 2
30.6.2020
Svarstiden går ut 30.9.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 3
21.8.2020
Svarstiden går ut 21.9.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
27.8.2020
Svarstiden går ut 26.10.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
9.9.2020
Svarstiden går ut 4.11.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
8.9.2020
Svarstiden går ut 20.10.2020
Valtiovarainministeriö 0
7.9.2020
Svarstiden går ut 30.10.2020
VM 0