Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Yhtenäiset hoidon perusteet

Svarstiden går ut: 15.2.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää liitteenä olevista luonnoksista lausuntoanne kiireettömän hoidon yhtenäisiksi perusteiksi.

Bakgrund
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 23.2.2015 työryhmän uudistamaan ja yhtenäistämään hoitoon pääsyn määräaikoja ja perusteita sekä valtakunnallisen kiireettömän ja kiireellisen hoidon perusteita. Työryhmä päätti työnsä 31.12.2018.

Nyt lausunnolle lähetettäviä sairauksien tai sairausryhmien yhtenäisen hoidon perusteita kohdistuu viiteen lääketieteelliseen potilasryhmään ja suun terveydenhuoltoon. Ne on valmisteltu kukin erillisessä työryhmässä, jonka kokoonpano käy ilmi materiaalista.
Målsättningar
Pyydämme lausunnonantajia arvioimaan kriteerien sisältöä, soveltuvuutta käytännön toimintaan ja vaikutuksia hoidon yhdenvertaiseen saatavuuteen ja mahdollisuuksien mukaan kustannusvaikutuksia.
Sändlista:
EKSOTE    
EPSHP    
ESSOTE    
HUS    
KAINUUN SHP    
KHSHP    
KSSHP    
KYMENLAAKSON SHP    
LAPIN SHP    
LÄNSI-POHJAN SHP    
PIRKANMAAN SHP    
POHJOIS-KARJALAN SHP    
POHJOIS-POHJANMAAN SHP    
POHJOIS-SAVON SHP    
PÄIJÄT-HÄMEEN SHP    
SATAKUNNAN SHP    
SOITE    
SOSTERI    
Tapani Hämäläinen/Kansanterveystyön johtajaverkosto    
VAASAN SHP    
VARSINAIS-SUOMEN SHP    
Svarsanvisningar för mottagare
Pyydämme lausunnonantajia arvioimaan kriteerien sisältöä, soveltuvuutta käytännön toimintaan ja vaikutuksia hoidon yhdenvertaiseen saatavuuteen ja mahdollisuuksien mukaan kustannusvaikutuksia.
Tidtabell

Lausunnot pyydetään ystävällisesti toimittamaan sähköisesti lausuntopalvelu.fi:n kautta 15.2.2019 mennessä.

Beredare
Lisätietoja antavat lääkintöneuvos Tuija Ikonen ja lääkintöneuvos Katri Makkonen (sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@stm.fi).