Lausuntopyyntö on suljettu eikä siihen voi enää antaa lausuntoja

Yhtenäiset hoidon perusteet

Vastausaika päättyy: 15.2.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää liitteenä olevista luonnoksista lausuntoanne kiireettömän hoidon yhtenäisiksi perusteiksi.

Tausta
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 23.2.2015 työryhmän uudistamaan ja yhtenäistämään hoitoon pääsyn määräaikoja ja perusteita sekä valtakunnallisen kiireettömän ja kiireellisen hoidon perusteita. Työryhmä päätti työnsä 31.12.2018.

Nyt lausunnolle lähetettäviä sairauksien tai sairausryhmien yhtenäisen hoidon perusteita kohdistuu viiteen lääketieteelliseen potilasryhmään ja suun terveydenhuoltoon. Ne on valmisteltu kukin erillisessä työryhmässä, jonka kokoonpano käy ilmi materiaalista.
Tavoitteet
Pyydämme lausunnonantajia arvioimaan kriteerien sisältöä, soveltuvuutta käytännön toimintaan ja vaikutuksia hoidon yhdenvertaiseen saatavuuteen ja mahdollisuuksien mukaan kustannusvaikutuksia.
Jakelu:
EKSOTE    
EPSHP    
ESSOTE    
HUS    
KAINUUN SHP    
KHSHP    
KSSHP    
KYMENLAAKSON SHP    
LAPIN SHP    
LÄNSI-POHJAN SHP    
PIRKANMAAN SHP    
POHJOIS-KARJALAN SHP    
POHJOIS-POHJANMAAN SHP    
POHJOIS-SAVON SHP    
PÄIJÄT-HÄMEEN SHP    
SATAKUNNAN SHP    
SOITE    
SOSTERI    
Tapani Hämäläinen/Kansanterveystyön johtajaverkosto    
VAASAN SHP    
VARSINAIS-SUOMEN SHP    
Vastausohjeet vastaanottajille
Pyydämme lausunnonantajia arvioimaan kriteerien sisältöä, soveltuvuutta käytännön toimintaan ja vaikutuksia hoidon yhdenvertaiseen saatavuuteen ja mahdollisuuksien mukaan kustannusvaikutuksia.
Aikataulu

Lausunnot pyydetään ystävällisesti toimittamaan sähköisesti lausuntopalvelu.fi:n kautta 15.2.2019 mennessä.

Valmistelijat
Lisätietoja antavat lääkintöneuvos Tuija Ikonen ja lääkintöneuvos Katri Makkonen (sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@stm.fi).