Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi hiilen energiakäyttöä korvaavien hankkeiden investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2020–2025

Svarstiden går ut: 22.1.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää teiltä lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hiilen energiakäyttöä korvaavien hankkeiden investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2020–2025.

Bakgrund

Hiilen käyttäminen sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena kiellettiin 1 päivästä toukokuuta 2029 alkaen lailla hiilen energiakäytön kieltämisestä (416/2019). Hallitusohjelman kirjauksen mukaan kivihiilestä vapaaehtoisesti viimeistään vuoden 2025 lämmityskauden jälkeen luopuvien energiayhtiöiden kivihiiltä korvaavia investointeja tuetaan. Tukiohjelmalle on julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2020–2022 varattu 30 milj. euroa vuodessa (yhteensä 90 milj. euroa).

 

Valtionavustuslain 8 §:n nojalla annettaisiin uusi valtioneuvoston asetus hiilen energiakäyttö korvaavien hankkeiden investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2020-2025. Asetus vastaisi sisällöltään hyvin pitkälti energiatuen myöntämiseen sovellettavaa valtioneuvoston asetusta energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018–2022 (1098/2017), mutta siinä tarkennettaisiin tukiohjelman tavoitteiden mukaisesti muun muassa tuen myöntämisen edellytyksiä, hakemusten vertailussa sovellettavia perusteita sekä hakemuksessa esitettäviä tietoja ja selvityksiä.

 

Asetus ehdotetaan tulevan voimaan 6 päivänä helmikuuta 2020 ja tukea voitaisiin hakea asetuksen voimaantulosta.

 

Målsättningar

Tukiohjelman tavoitteena on edistää vapaaehtoista, nopeutettua kivihiilestä luopumista siten, että mahdollisimman moni kivihiiltä käyttävä tuotantolaitos korvattaisiin 2025 lämmityskauden loppuun mennessä. Samalla tavoitteena on edistää etenkin uuteen energiateknologiaan liittyvää kehitystä tukemalla demonstraatiohankkeita.

Sändlista:
Bioenergia ry    
Energiateollisuus ry    
Fortum Power and Heat Oy    
Helen Oy    
Lahti Energia Oy    
Oy Alholmens Kraft Ab    
Sappi    
Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry    
Teknologiateollisuus ry    
Turun Seudun Energiatuotanto Oy    
Vaasan Sähkö Oy    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan Energia Oy    
Svarsanvisningar för mottagare

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

 

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om(a)om.fi.

 

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Tidtabell

Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta työ-ja elinkeinoministeriölle viimeistään keskiviikkona 22.1.2020.

Beredare

Lisätietoja asiasta antavat:

 

erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, puh. 029 504 7092 ja sähköposti inkeri.lilleberg(a)tem.fi sekä

 

teollisuusneuvos Pekka Grönlund, puh. 029 506 4815 ja sähköposti pekka.gronlund(a)tem.fi.