Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering, partilagen, vallagen och lagen om medborgarinitiativ

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering, partilagen, vallagen och lagen om medborgarinitiativ

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/924/2022

Svarstiden gick ut: 22.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Målsättningar
I denna proposition föreslås det att lagen om kandidaters valfinansiering (valfinansieringslagen) ändras så att tidpunkten för valfinansieringen fastställs närmare i lag. Utgångspunkten är att varje kandidat ska ha ett separat kampanjkonto vid riksdagsval, presidentval och Europaparlamentsval, att namnen på de större långivarna offentliggörs, att den valfinansiering som överskrider kampanjkostnaderna också ska meddelas till Statens revisionsverk, att Statens revisionsverk får en möjlighet att få jämförelseuppgifter av dem som gett stöd till kampanjen och av dem som producerat tjänster eller produkter samt att revisionsverket får en möjlighet att effektivisera rätten med vite.
Till lagen fogas dessutom en skyldighet att ge revisionsverket ytterligare upplysningar och utredningar också i fråga om efterhandsanmälningar, som dessutom kan effektiviseras genom möjlighet till vite. Utöver det föreslås det att revisionsverket ska få rätt att av andra myndigheter och andra instanser som sköter myndighetsuppgifter få uppgifter, handlingar, material och handräckning för skötseln av sina tillsynsuppgifter.

Det föreslås att partilagen ändras i tillämpliga delar på samma sätt som valfinansieringslagen samt på så sätt att förteckningen över ärenden som inte anses vara stöd preciseras. I propositionen föreslås det att en uppdaterad anmälan om lån som upptagits ska göras till revisionsverket på motsvarande sätt som det erhållna stödet anmäls. Till partilagen fogas också en möjlighet att överföra statsunderstöd för att stödja verksamheten i en annan sammanslutning eller stiftelse som fyller ändamålet med understödet. Dessutom görs ändringsbehoven i fråga om bokslutshandlingarna i anslutning till inlämnandet av verksamhetsgranskningsdokument och skyldigheten att lämna in bokslutshandlingar, fast partiet har funnits i partiregistret endast en del av räkenskapsperioden.

Det föreslås att vallagen ändras så att den obligatoriska medlemsomröstningen slopas.
Det föreslås att lagen om medborgarinitiativ ändras så att ett europeiskt medborgarinitiativ kan understödas av en finsk medborgare som har fyllt 16 år.
Länkar:

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM003:00/2022 - Hallituksen esitys laiksi vaalirahoituslain, puoluelain, vaalilain ja kansalaisaloitelain muuttamiseksi

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM034:00/2019 - Parlamentaarinen vaalityöryhmä

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM003:00/2022 - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering, partilagen, vallagen och lagen om medborgarinitiativ

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända era utlåtanden till justitieministeriet senast den 22 augusti 2022.


 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.


 
Beredare
Ytterligare information ges av Elina Siljamäki, specialsakkunnig, e-post: fornamn.efternamn@gov.fi, tfn 0295 150 248.

Anträffbar 27.6 - 5.7 och 8.8. -
Sändlista:
Allianssi ry    
Avoin Puolue r.p., Öppna Partiet r.p.    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eduskuntatutkimuksen keskus    
Eläinoikeuspuolue r.p., Djurrättspartiet r.p.    
Feministinen puolue r.p., Feministiska partiet r.p.    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Kansalaisliitto r.p., Medborgarförbundet r.p.    
Kansalaispuolue r.p., Medborgarpartiet r.p.    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta (KANE)    
Kansallinen Kokoomus r.p., ruotsiksi Samlingspartiet r.p.    
Kansalliskirjasto (Helsingin yliopisto)    
Korjausliike r.p.    
Korruptiontorjunta    
Kristallipuolue r.p., Kristall Parti r.p.    
Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p., Liberalpartiet - Frihet att välja r.p.    
Liike Nyt r.p., Rörelse.nu r.p.    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)    
Ministeri Lauri Tarasti    
Oikeuskanslerinvirasto    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p.    
Piraattipuolue r.p., Piratpartiet r.p.    
Seitsemän tähden liike r.p.    
Sinimusta Liike r.p.    
Suomen Kansa Ensin r.p., Finska Folket Först r.p.    
Suomen Keskusta r.p., ruotsiksi Centern i Finland r.p.    
Suomen Kommunistinen Puolue r.p. - Finlands Kommunistiska Parti r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.    
Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.    
Tietosuojavaltuutettu    
Transparency International Suomi ry    
Tuomioistuinvirasto    
Vaalitutkimuskonsortio    
Valta kuuluu kansalle r.p.    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vapauden liitto r.p.    
Vasemmistoliitto r.p., ruotsiksi Vänsterförbundet r.p.    
Verohallinto    
Vihreä liitto r.p., ruotsiksi Gröna förbundet r.p., saameksi Ruona lihttu r.b.