Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkasten till föreskrift: Brandsäkerheten på fartyg

Begäran om utlåtande om utkasten till föreskrift: Brandsäkerheten på fartyg

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/214025/03.04.01.00/2022

Svarstiden går ut: 22.2.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om följande föreskriftutkast:
Brandsäkerheten på fartyg (TRAFICOM/214025/03.04.01.00/2022)
Bakgrund
En föreskrift rörande brandsäkerheten på fartyg meddelades senast den 12 juni 2015 av Trafiksäkerhetsverket. Transport- och kommunikationsverket Traficom har utgående från responsen på dess verksamhet och från intressenterna identifierat behovet av att meddela en ny, uppdaterad föreskrift om brandsäkerheten på fartyg. Grundat på lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 23 § 1 mom. i lagen kan Transport- och kommunikationsverket för andra än i 21 och 22 § avsedda fartyg meddela mer detaljerade tekniska föreskrifter för uppfyllande av de allmänna säkerhetskraven enligt 5 § och för säkerställande av en tillräcklig nivå med hänsyn till fartygssäkerheten.
Målsättningar
Föreskriftens målsättning är att säkerställa brandsäkerheten på fartyg, att förtydliga regleringarna om brandsäkerheten på fartyg i förhållande till den tidigare föreskriften och att även ta hänsyn till brandsäkerheten för andra fartyg än dem som trafikeras med förbränningsmotor.
Bilagor:
Tidtabell
Transport- och kommunikationsverket begär att utlåtanden om föreskriftutkastet lämnas in senast den 22 februari 2023 kl. 16.15.
Avsikten är att föreskriften ska träda i kraft 3/2023.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna in utlåtandet på adressen www.lausuntopalvelu.fi.
Observera att alla utlåtanden som lämnas är offentliga i sin helhet.
Utlåtandet kan också skickas till Traficoms registratorskontor per e-post (i Word-format) på adressen registrator@traficom.fi eller per post på adressen Transport och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM
Beredare
Ytterligare information ger:
Toni Karppinen, johtava asiantuntija/ledande sakkunnig, toni.karppinen(at)traficom.fi, 029 534 5231
Matti Mämmi, erityisasiantuntija/specialsakkunnig, matti.mammi(at)traficom.fi, 029 534 7334
 
Sändlista:
Aalto Shipping Oy    
Aboa Mare    
Arctia Oy    
Bore    
Containerships Ltd Oy    
Eckerö Line Oy Ab    
Elenger Marine Ou    
ESL Shipping Oy    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI    
Finnlines Oy    
Godby Shipping Ab    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Lillgaard    
Länsirannikon Koulutus Oy Winnova    
Meriteollisuus ry    
Mopro Oy    
Neste Shipping Oy    
Novia    
OSM Ship Management Finland Oy    
OTKES    
Oy Alfons Håkans Ab    
Oy Langh Ship Ab    
Prima Shipping Oy    
Rederi Ab Eckerö    
Rederi Ab Nathalie    
Ronja Marin Ltd Ab    
Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen purjehdus ja veneily ry    
Suomen Varustamot ry    
Tallink Silja Oy    
Wasaline    
VG-Shipping Oy    
Viking Line Abp    
Väylävirasto