Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Liikenne- ja viestintäviraston luonnoksesta määräykseksi alusten paloturvallisuudesta

Lausuntopyyntö Liikenne- ja viestintäviraston luonnoksesta määräykseksi alusten paloturvallisuudesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/214025/03.04.01.00/2022

Vastausaika on päättynyt: 22.2.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa seuraavasta määräysluonnoksesta:
Alusten paloturvallisuus (TRAFICOM/214025/03.04.01.00/2022)
 
Tausta
Alusten paloturvallisuutta koskeva määräys on annettu viimeksi 12.6.2015 Liikenteen turvallisuusviraston toimesta. Liikenne- ja viestintävirasto on toiminnassaan ja sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella tunnistanut tarpeen antaa uusi, päivitetty määräys alusten paloturvallisuudesta. Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 23 §:n 1 momentin perusteella Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa muille kuin lain 21 ja 22 §:ssä tarkoitetuille aluksille tarkempia teknisiä määräyksiä lain 5 §:ssä säädettyjen yleisten turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi ja alusturvallisuuden kannalta riittävän tason varmistamiseksi.
 
Tavoitteet
Määräyksen tavoitteena on varmistaa alusten paloturvallisuus alusturvallisuuslain nojalla, selkeyttää alusten paloturvallisuutta koskevaa sääntelyä suhteessa aiempaan määräykseen ja huomioida myös muiden, kuin polttomoottorilla liikennöivien alusten paloturvallisuus.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 22.2.2023 klo 16.15.
Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 3/2023.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia.
Lausunnot voi toimittaa myös Traficomin kirjaamoon sähköpostitse (Word-muodossa) osoitteella kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:
Toni Karppinen, johtava asiantuntija/ledande sakkunnig, toni.karppinen(at)traficom.fi, 029 534 5231
Matti Mämmi, erityisasiantuntija/specialsakkunnig, matti.mammi(at)traficom.fi, 029 534 7334
 
Jakelu:
Aalto Shipping Oy    
Aboa Mare    
Arctia Oy    
Bore    
Containerships Ltd Oy    
Eckerö Line Oy Ab    
Elenger Marine Ou    
ESL Shipping Oy    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI    
Finnlines Oy    
Godby Shipping Ab    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Lillgaard    
Länsirannikon Koulutus Oy Winnova    
Meriteollisuus ry    
Mopro Oy    
Neste Shipping Oy    
Novia    
OSM Ship Management Finland Oy    
OTKES    
Oy Alfons Håkans Ab    
Oy Langh Ship Ab    
Prima Shipping Oy    
Rederi Ab Eckerö    
Rederi Ab Nathalie    
Ronja Marin Ltd Ab    
Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen purjehdus ja veneily ry    
Suomen Varustamot ry    
Tallink Silja Oy    
Wasaline    
VG-Shipping Oy    
Viking Line Abp    
Väylävirasto