Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Määräysten ja ohjeiden muutos: 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu

Määräysten ja ohjeiden muutos: 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu

Diarienummer för begäran om utlåtande: FIVA 19/01.00/2019

Svarstiden gick ut: 8.11.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Finanssivalvonta pyytää lausuntoja määräys- ja ohjekokoelman luottolaitosten riskitiedonkeruu -määräysten ja ohjeiden muutoksiin.

Kyseiset määräykset ja ohjeet koskevat valvottavien kansallisia "LTC"- (enimmäisluototussuhde), "S"- (asuntoyhteisöluotot), "R"- (korkoriski) ja "V"- (suurimmat vastapuolet) raportointivelvoitteita.
Bakgrund
Euroopan Järjestelmäriskikomitea EJRK on antanut suosituksen kiinteistötiedoissa olevien aukkojen täydentämisestä (EJRK / 2016/14 ja ERJK / 2019/3).

Nykyiset R- ja S -raportointivelvoitteet koskevat ainoastaan talletuspankkeja, mutta eivät luottoyhteisöjä. Lisäksi näiden raporttivelvoitteiden tiedonantajatasot ovat epäyhteneväiset. V-raportoinnissa raportoidut tiedot saadaan nykyään FINREP-raportoinnista.
Målsättningar

LTC-raportointivelvoitteita esitetään laajennettavaksi EJRK:n suositusten edellyttämillä tiedoilla. R- ja S -raportointivelvoitteiden soveltamisalaa laajennetaan luottoyhteisöihin ja raportointivelvoitteiden tiedonantajatasoja yhdenmukaisestaan. V-raportointivelvoitteista luovutaan. Lisäksi määräysten ja ohjeiden soveltamisalaa tarkennetaan.

Liitteet:
Tidtabell
Lausuntoaika päättyy 8.11.2019 klo 23.59.
Svarsanvisningar för mottagare
Kirjatkaa lukukohtaisten väliotsikoiden alle se kohta, esim. kohta (3), johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle. 
Valmistelijat

Lisätietoja:
pääanalyytikko Sampo Alhonsuo, puhelin 09 183 5377, sampo.alhonsuo(at)finanssivalvonta.fi
riskiasiantuntija Tommi Aarnio, puhelin 09 183 5007, tommi.aarnio(at)finanssivalvonta.fi

Sändlista:
Aktia Pankki Oyj    
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike    
Evli Pankki Oyj    
Finanssiala ry    
Nordea Bank Oyj    
Oma Säästöpankki Oyj    
OP Ryhmä    
POP Pankkiliitto osk    
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori    
S-Pankki Oy    
Suomen Hypoteekkiyhdistys    
Suomen Pankki    
Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta    
Säästöpankkiliitto osk    
Valtiovarainministeriö    
Ålandsbanken Abp