Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Määräysten ja ohjeiden muutos: 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu

Määräysten ja ohjeiden muutos: 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA 19/01.00/2019

Vastausaika on päättynyt: 8.11.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Finanssivalvonta pyytää lausuntoja määräys- ja ohjekokoelman luottolaitosten riskitiedonkeruu -määräysten ja ohjeiden muutoksiin.

Kyseiset määräykset ja ohjeet koskevat valvottavien kansallisia "LTC"- (enimmäisluototussuhde), "S"- (asuntoyhteisöluotot), "R"- (korkoriski) ja "V"- (suurimmat vastapuolet) raportointivelvoitteita.
Tausta
Euroopan Järjestelmäriskikomitea EJRK on antanut suosituksen kiinteistötiedoissa olevien aukkojen täydentämisestä (EJRK / 2016/14 ja ERJK / 2019/3).

Nykyiset R- ja S -raportointivelvoitteet koskevat ainoastaan talletuspankkeja, mutta eivät luottoyhteisöjä. Lisäksi näiden raporttivelvoitteiden tiedonantajatasot ovat epäyhteneväiset. V-raportoinnissa raportoidut tiedot saadaan nykyään FINREP-raportoinnista.
Tavoitteet

LTC-raportointivelvoitteita esitetään laajennettavaksi EJRK:n suositusten edellyttämillä tiedoilla. R- ja S -raportointivelvoitteiden soveltamisalaa laajennetaan luottoyhteisöihin ja raportointivelvoitteiden tiedonantajatasoja yhdenmukaisestaan. V-raportointivelvoitteista luovutaan. Lisäksi määräysten ja ohjeiden soveltamisalaa tarkennetaan.

Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 8.11.2019 klo 23.59.
Vastausohjeet vastaanottajille
Kirjatkaa lukukohtaisten väliotsikoiden alle se kohta, esim. kohta (3), johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle. 
Valmistelijat

Lisätietoja:
pääanalyytikko Sampo Alhonsuo, puhelin 09 183 5377, sampo.alhonsuo(at)finanssivalvonta.fi
riskiasiantuntija Tommi Aarnio, puhelin 09 183 5007, tommi.aarnio(at)finanssivalvonta.fi

Jakelu:
Aktia Pankki Oyj    
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike    
Evli Pankki Oyj    
Finanssiala ry    
Nordea Bank Oyj    
Oma Säästöpankki Oyj    
OP Ryhmä    
POP Pankkiliitto osk    
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori    
S-Pankki Oy    
Suomen Hypoteekkiyhdistys    
Suomen Pankki    
Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta    
Säästöpankkiliitto osk    
Valtiovarainministeriö    
Ålandsbanken Abp