Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Bedömningspromemoria om vittnens betydelse vid borgerlig vigsel

Bedömningspromemoria om vittnens betydelse vid borgerlig vigsel

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1626/2018

Svarstiden gick ut: 21.6.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Avioliittolain (572/2008) 14 §:n 1 momentin mukaan vihkiminen toimitetaan sukulaisten tai muiden todistajien läsnäollessa joko kirkollisena tai siviilivihkimisenä. Säännöksessä sukulaisista ja todistajista käytetyn monikollisen sanamuodon on vakiintuneesti tulkittu tarkoittavan sitä, että vihkiminen tulee toimittaa vähintään kahden todistajan läsnäollessa. Avioliittoasetuksen (820/1987) 9 §:ssä säädetään siviilivihkimisessä noudatettavasta vihkikaavasta, jossa niin ikään käytetään todistajista monikollista sanamuotoa.
Bakgrund
Maistraatit ovat eri yhteyksissä esittäneet, että siviilivihkiminen tulisi voida toimittaa yhden todistajan läsnäollessa tai että todistajien läsnäoloa koskevasta vaatimuksesta tulisi luopua kokonaan. Muutoksen toteuttaminen edellyttäisi avioliittolain 14 §:n sekä avioliittoasetuksen 9 §:n muuttamista. 
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas in senast den 21.6.2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om bedömningspromemoria om vittnens betydelse vid borgerlig vigsel. 

Utlåtandet avges att svara i begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi.

För att lämna in ett ulåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisning. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
forskare Aleksi Heikkilä, tel. 02951 50260, e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi (bort 16.5.-1.6. ja 9.6.-15.6.)
 
lagstiftninsråd Outi Kemppainen, tel. 02951 50260, e-post: förnamn.H.efternamn(at)om.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Helsingin käräjäoikeus    
Hämeen maistraatti    
Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö    
Itä-Suomen maistraatti    
Kaakkois-Suomen maistraatti    
Lapin maistraatti    
Länsi-Suomen maistraatti    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen maistraatti    
Sateenkaariperheet ry    
SETA ry    
Sisä-Suomen maistraatti    
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus    
Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan maistraatti    
Valtiovarainministerio    
Ämnesord

äktenskap

avioliitto