Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Arviomuistio todistajien merkityksestä siviilivihkimistoimituksessa

Arviomuistio todistajien merkityksestä siviilivihkimistoimituksessa

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1626/2018

Vastausaika on päättynyt: 21.6.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Avioliittolain (572/2008) 14 §:n 1 momentin mukaan vihkiminen toimitetaan sukulaisten tai muiden todistajien läsnäollessa joko kirkollisena tai siviilivihkimisenä. Säännöksessä sukulaisista ja todistajista käytetyn monikollisen sanamuodon on vakiintuneesti tulkittu tarkoittavan sitä, että vihkiminen tulee toimittaa vähintään kahden todistajan läsnäollessa. Avioliittoasetuksen (820/1987) 9 §:ssä säädetään siviilivihkimisessä noudatettavasta vihkikaavasta, jossa niin ikään käytetään todistajista monikollista sanamuotoa.
Tausta
Maistraatit ovat eri yhteyksissä esittäneet, että siviilivihkiminen tulisi voida toimittaa yhden todistajan läsnäollessa tai että todistajien läsnäoloa koskevasta vaatimuksesta tulisi luopua kokonaan. Muutoksen toteuttaminen edellyttäisi avioliittolain 14 §:n sekä avioliittoasetuksen 9 §:n muuttamista. 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään torstaina 21.6.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta arviomuistiosta. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. [Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.]
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Huom.! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
tutkija Aleksi Heikkilä, puh. 02951 50260, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi (poissa 16.5.-1.6. ja 9.6.-15.6.)
 
lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, puh. 02951 50260, sähköposti etunimi.H.sukunimi(at)om.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Helsingin käräjäoikeus    
Hämeen maistraatti    
Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö    
Itä-Suomen maistraatti    
Kaakkois-Suomen maistraatti    
Lapin maistraatti    
Länsi-Suomen maistraatti    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen maistraatti    
Sateenkaariperheet ry    
SETA ry    
Sisä-Suomen maistraatti    
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus    
Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan maistraatti    
Valtiovarainministerio    
Asiasanat

äktenskap

avioliitto