Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen och till vissa lagar som har samband med den

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen och till vissa lagar som har samband med den

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1245/2021

Svarstiden gick ut: 8.4.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Genom propositionen genomförs Europaparlamentets och rådets di-rektiv (EU) 2020/2184 om kvaliteten på dricksvatten (dricksvattendirektivet).
 
Ett centralt mål med direktivet är att säkerställa hushållsvattnets (dricksvattnets) hälsomässiga kvalitet med hjälp av riskhantering och kvalitetskrav. Vid riskbedömningen ska man beakta hela vattenpro-duktions- och vattendistributionssystemet från råvattnet fram till konsumentens vattenkran. Utöver riskhanteringen innehåller direktivet bestämmelser om nya kemiska parametrar för hushållsvattnets kvali-tet, hygieniska krav på material som kommer i kontakt med hushålls-vatten, information till vattenanvändarna om vattenkvalitet och andra indikatorer som beskriver vattentjänstverkets verksamhet, samt säkerställande av tillgången på vatten, särskilt för svagare och sårbara befolkningsgrupper.
 
Propositionen har beretts under ledning av social- och hälsovårdsministeriet i styrgruppen och i de fem underarbetsgrupper som inrättats under den.
Bakgrund
Ett centralt mål med dricksvattendirektivet är att trygga hushållsvattnets (dricksvattnets) hälsosamma kvalitet med hjälp av riskhantering och kvalitetskrav. Vid riskbedömningen ska hela vattenproduktions- och vattendistributionssystemet från råvattnet till konsumentens vattenkran beaktas. Utöver riskhanteringen innehåller direktivet bestämmelser om kemiska parametrar för hushållsvattnets kvalitet, hygieniska krav på material som kommer i kontakt med hushållsvatten, information till vattenanvändarna om vattnets kvalitet och andra indikatorer som beskriver vattentjänstverkets verksamhet samt säkerställande av tillgången till vatten i synnerhet för sårbara befolkningsgrupper.
Målsättningar
I denna proposition föreslås det att hälsoskyddslagen, vattentjänstlagen, miljöskyddslagen och lagen om marknadskontrollen av vissa produkter ändras. Behoven att ändra regleringen hänför sig bl.a. till förbättrandet av riskhanteringen i fråga om hushållsvatten och fastigheters vattensystem, kraven på god hygien i fråga om material som kommer i kontakt med vatten samt förbättrandet av allmänhetens tillgång till information om kvalitetskraven på hushållsvatten.
 
Syftet med förslaget är att förbättra nivån på skyddet av människors hälsa mot skadliga effekter som kan orsakas av förorening av hushållsvatten. Genom propositionen förstärks riskbaserad tillsyn och föreskrivs om driftskontroll, dvs. egenkontroll, som baserar sig på riskbedömning av anläggningar som levererar hushållsvatten. Vid riskbedömningen av hushållens vattenförsörjningssystem ska särskild hänsyn tas till de risker som är förknippade med material och produkter som kommer i kontakt med hushållsvatten. Genom propositionen åläggs kommunen i hälsoskyddslagen en skyldighet att identifiera byggnader som används som s.k. primära utrymmen och vars ägare ska göra en riskbedömning av sina vattensystem. I riskbedömningen ska särskilt förekomsten av Legionella-bakterier och bly i vattnet beaktas.
 
I propositionen föreslås det att definitionen i lagen om vattentjänster ändras och att vattenverken åläggs en skyldighet att offentliggöra aktuella uppföljningsresultat av hushållsvattnets kvalitet och indikatortal som beskriver anläggningens effektivitet på webbsidor. Dessutom ska vattentjänstverket informera sina kunder utan begäran om information om hushållsvattnets kvalitet, pris och förbrukning. Ägare av flerfamiljshus som är kunder hos vattentjänstverket ska enligt förslaget vara skyldiga att lämna dessa uppgifter till vattenanvändarna.
 
Lagarna avses träda i kraft 1.1.2023.
Länkar:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L2184&from=FI#d1e1247-1-1 - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2020/2184 ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184&from=EN - EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2020/2184 av den 16 december 2020 om kvaliteten på dricksvatten

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in ert utlåtande senast den 8 april 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Regeringens proposition finns tillgänglig på webbadressen stm.fi/hankkeet STM010:00/2021.

 Vi ber er ge ert utlåtande genom att svara lausuntopalvelu.fi:s begäran om utlåtande. 
Beredare
Ytterligare upplysningar om regeringspropositionen ges vid behov av:
Förslag till ändring av hälsoskyddslagen som gäller marknadskontrollen av vissa produkter: projektkoordinator Mirjam Orvomaa, tfn 0295 163 687, e-post fornamn.efternamn@gov.fi
Ändringsförslag som gäller vattentjänstlagen: lagstiftningsråd Vilja Klemola, tfn 0295 162 309, e-post fornamn.efternamn@gov.fi
Ändringsförslag som gäller miljöskyddslagen: lagstiftningsråd Erja Werdi, tfn 0295 250 312, e-post fornamn.efternamn@gov.fi
Ändringsförslag som gäller riskbedömning av vatteninstallationer i byggnader: Tomi Marjamäki, specialsakkunnig, tfn 0295 250 027, e-post fornamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
AFRY Finland Oy    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Elintarviketeollisuusliitto ry.    
Eläinlääkärihygieenikkoyhdistys ry.    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskuksen Vesihuoltopalvelut-yksikkö    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Eurofins Expert Services Oy    
European Drinking Water    
Evijärven kunta    
FCG Finnish Consulting Group Oy, pohja- ja pintavesiselvitykset    
Forssan kaupunki    
Geologian tutkimuslaitos    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helena Korpinen    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Insinööritoimisto Geo-Hydro Oy    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Jarkko Rapala    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kiwa Inspecta, Inspecta Sertifiointi Oy    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
KT Kuntatyönantajat    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
LVI-tekniset urakoitsijat ry.    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry., Metsta    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Mirjam Orvomaa    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muoviteollisuus ry.    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Natur och miljö rf    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeusministeriö    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry.    
Rakennusteollisuus RT ry.    
Rakennusteollisuus RT ry.    
Rakli ry    
Rakli ry    
Ramboll Oy    
Ramboll Oy    
Ramboll Oy    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokavirasto    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven kaupunki    
Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Scandinavian Copper Development Association    
Seinäjoen kaupunki    
Senaatti-Kiinteistöt    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suomen Isännöintiliitto ry.    
Suomen Kiinteistöliitto ry.    
Suomen Kiinteistöliitto ry.    
Suomen Kuntaliitto ry.    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen LVI-yhdistysten liitto SuLVI ry.    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen omakotiliitto ry    
Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry.    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry.    
Suomen Vesilaitosyhdistys ry    
Suomen Vesiyhdistys ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry.    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry.    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Thomas Aspholm    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Tutkimuskeskus WANDER    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valkeakosken kaupunki    
Valtimon kunta    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
VVS Föreningen i Finland rf.    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ympäristönsuojelunviranhaltijat ry.    
Ympäristöterveyden asiantuntijat ry.    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki