Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1245/2021

Vastausaika on päättynyt: 8.4.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Esityksellä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2020/2184 ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (juomavesidirektiivi). 
 
Direktiivin keskeisenä tavoitteena on talousveden (juomaveden) terveydellisen laadun turvaaminen riskienhallinnan ja laatuvaatimusten keinoin. Riskinarvioinnissa on otettava huomioon koko vedentuotanto- ja -jakelujärjestelmä raakavedestä kuluttajan hanaan asti. Riskinhallinnan lisäksi direktiivissä säädetään uusista seurattavista talousveden laadun kemiallisista muuttujista, hygieenisistä vaatimuksista talousveden kanssa kosketuksissa oleville materiaaleille, vedenkäyttäjille annettavasta tiedosta veden laadusta sekä muista vesihuoltolaitoksen toimintaa kuvaavista tunnusluvuista sekä veden saatavuuden varmistamisesta etenkin heikompiosaisille ja haavoittuville väestöryhmille.

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön johdolla ohjausryhmässä ja sen alle perustetuissa viidessä alatyöryhmässä.
Tausta
Juomavesidirektiivin keskeisenä tavoitteena on talousveden (juomaveden) terveydellisen laadun turvaaminen riskienhallinnan ja laatuvaatimusten keinoin. Riskinarvioinnissa on otettava huomioon koko vedentuotanto- ja -jakelujärjestelmä raakavedestä kuluttajan hanaan asti. Riskinhallinnan lisäksi direktiivissä säädetään uusista seurattavista talousveden laadun kemiallisista muuttujista, hygieenisistä vaatimuksista talousveden kanssa kosketuksissa oleville materiaaleille, vedenkäyttäjille annettavasta tiedosta veden laadusta sekä muista vesihuoltolaitoksen toimintaa kuvaavista tunnusluvuista sekä veden saatavuuden varmistamisesta etenkin heikompiosaisille ja haavoittuville väestöryhmille.
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydensuojelulakia, vesihuoltolakia, ympäristösuojelulakia ja eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia. Sääntelyn muutostarpeet liittyvät mm. talousveden ja kiinteistöjen vesijärjestelmien riskinhallinnan parantamiseen, veden kanssa kosketuksissa olevien materiaalien hygieniavaatimuksiin sekä tiedon saatavuuden parantamiseen kansalaisille talousveden laatuvaatimuksista.
 
Ehdotuksen tavoitteena on parantaa ihmisten terveyden suojelun tasoa haitallisilta vaikutuksilta, joita saattaa aiheutua talousveden saastumisesta. Esityksellä vahvistettaisiin valvonnan riskiperusteisuutta ja säädettäisiin talousvettä toimittavien laitosten riskinarviointiin perustuvasta käyttötarkkailusta eli omavalvonnasta. Kotitalouksen vedenjakelujärjestelmien riskinarvioinnissa otettaisiin erityisesti huomioon riskit, jotka liittyvät talousveden kanssa kosketuksiin joutuviin materiaaleihin ja tuotteisiin. Esityksellä säädettäisiin terveydensuojelulaissa kunnalle velvollisuus tunnistaa ns. ensisijaisina tiloina käytettävät rakennuksen, joiden omistajien tulisi tehdä vesijärjestelmistään riskinarviointi, jossa on huomioitava erityisesti Legionella-bakteerin esiintyvyys ja lyijyn pitoisuus vedessä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vesihuoltolain määritelmää ja säädettäisiin vesilaitoksille velvoite julkaista ajantasaiset talousveden laadun seurantatulokset ja laitoksen tehokkuutta kuvaavia tunnuslukuja verkossa. Lisäksi laitoksen olisi tiedotettava asiakkailleen pyytämättä talousveden laadusta, hinnasta ja kulutuksesta. Vesihuoltolaitoksen asiakkaina olevien moniasuntoisten rakennusten omistajille säädettäisiin velvollisuus toimittaa nämä tiedot veden loppukäyttäjille.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Linkit

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L2184&from=FI#d1e1247-1-1 - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2020/2184 ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184&from=EN - EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2020/2184 av den 16 december 2020 om kvaliteten på dricksvatten

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 8.4.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Hallituksen esitys on saatavilla verkko-osoitteessa stm.fi/hankkeet hankenumerolla STM010:00/2021.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön oheisen linkin kautta:https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=b908a9cf-351a-4cb9-a907-15b687efceda&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744
Valmistelijat
Lisätietoja hallituksen esityksestä antavat tarvittaessa:
Terveydensuojelulakia eräiden tuotteiden markkinavalvontaa koskevat muutosehdotukset: neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala, puh. 0295 163 315, sähköposti etunimi.sukunimi@gov.fi.
Vesihuoltolakia koskevat muutosehdotukset: lainsäädäntöneuvos Vilja Klemola, puh. 0295 162 309, sähköposti etunimi.sukunimi@gov.fi
Ympäristönsuojelulakia koskevat muutosehdotukset: lainsäädäntöneuvos Erja Werdi, puh. 0295 250 312, sähköposti etunimi.sukunimi@gov.fi
Rakennusten vesilaitteistojen riskinarviointia koskevat muutosehdotukset: erityisasiantuntija Tomi Marjamäki, puh. 0295 250 027, sähköposti etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
AFRY Finland Oy    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Elintarviketeollisuusliitto ry.    
Eläinlääkärihygieenikkoyhdistys ry.    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskuksen Vesihuoltopalvelut-yksikkö    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Eurofins Expert Services Oy    
European Drinking Water    
Evijärven kunta    
FCG Finnish Consulting Group Oy, pohja- ja pintavesiselvitykset    
Forssan kaupunki    
Geologian tutkimuslaitos    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helena Korpinen    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Insinööritoimisto Geo-Hydro Oy    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Jarkko Rapala    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kiwa Inspecta, Inspecta Sertifiointi Oy    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
KT Kuntatyönantajat    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
LVI-tekniset urakoitsijat ry.    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry., Metsta    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Mirjam Orvomaa    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muoviteollisuus ry.    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Natur och miljö rf    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeusministeriö    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry.    
Rakennusteollisuus RT ry.    
Rakennusteollisuus RT ry.    
Rakli ry    
Rakli ry    
Ramboll Oy    
Ramboll Oy    
Ramboll Oy    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokavirasto    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven kaupunki    
Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Scandinavian Copper Development Association    
Seinäjoen kaupunki    
Senaatti-Kiinteistöt    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suomen Isännöintiliitto ry.    
Suomen Kiinteistöliitto ry.    
Suomen Kiinteistöliitto ry.    
Suomen Kuntaliitto ry.    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen LVI-yhdistysten liitto SuLVI ry.    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen omakotiliitto ry    
Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry.    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry.    
Suomen Vesilaitosyhdistys ry    
Suomen Vesiyhdistys ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry.    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry.    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Thomas Aspholm    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Tutkimuskeskus WANDER    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valkeakosken kaupunki    
Valtimon kunta    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
VVS Föreningen i Finland rf.    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ympäristönsuojelunviranhaltijat ry.    
Ympäristöterveyden asiantuntijat ry.    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki