Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förslag till sammanslagningsavtal för Vasa stad och Korsholms kommun

Förslag till sammanslagningsavtal för Vasa stad och Korsholms kommun

Diarienummer för begäran om utlåtande: Vaasa 1075/2017

Svarstiden gick ut: 20.2.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Stadsstyrelsen i Vasa och kommunstyrelsen i Korsholm har beslutat lägga fram det av kommunerna utarbetade förslaget till sammanslagningsavtal för kommunerna. Stadsstyrelsen i Vasa ger stadens invånare och andra som anser att saken berör dem möjlighet att i enlighet med 7 § i kommunstrukturlagen framställa anmärkningar om förslaget till sammanslagning av kommunerna. Materialet i anslutning till ärendet finns framlagt fr. o. m. 21.1.2019 på medborgarinfon i huvudbiblioteket, adress Biblioteksgatan 13, och på Lillkyro samserviceenhet, adress Lillkyrovägen 11. Material finns på Vasa stads webbplats på adressen vaasa.fi/sv/kommunsammanslagning.
Länkar:
Tidtabell
Anmärkningarna ska framställas senast 20.2.2019. De kan också inlämnas skriftligen till Vasa stadsstyrelse, adress PB 3, 65101 Vasa, till stadskansliets registratur, Rådhusgatan 33 eller per e-post till adressen registraturen@vasa.fi.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Anmärkningar på samgångsavtalet kan formuleras fritt och skrivas in under nedanstående punkt ”Anmärkning på förslaget till sammanslagningsavtal mellan Vasa och Korsholm". Anmärkningen ska riktas till stadsstyrelsen i Vasa.
 
Beredare
I frågor som gäller anmärkningen vänligen kontakta ärendets beredare, specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola per e-post marjo.maki-krekola@vasa.fi eller per telefon 040-4879194.
 
 
Sändlista:
Marjo Mäki-Krekola    
Ämnesord

kuntaliitos

Vaasa

Mustasaari

Kommunsammanslagning

Vasa

Korsholm