Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förslag till sammanslagningsavtal för Vasa stad och Korsholms kommun

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Förslag till sammanslagningsavtal för Vasa stad och Korsholms kommun

Diarienummer för begäran om utlåtande: Vaasa 1075/2017

Svarstiden gick ut: 20.2.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Stadsstyrelsen i Vasa och kommunstyrelsen i Korsholm har beslutat lägga fram det av kommunerna utarbetade förslaget till sammanslagningsavtal för kommunerna. Stadsstyrelsen i Vasa ger stadens invånare och andra som anser att saken berör dem möjlighet att i enlighet med 7 § i kommunstrukturlagen framställa anmärkningar om förslaget till sammanslagning av kommunerna. Materialet i anslutning till ärendet finns framlagt fr. o. m. 21.1.2019 på medborgarinfon i huvudbiblioteket, adress Biblioteksgatan 13, och på Lillkyro samserviceenhet, adress Lillkyrovägen 11. Material finns på Vasa stads webbplats på adressen vaasa.fi/sv/kommunsammanslagning.
Länkar:
Tidtabell
Anmärkningarna ska framställas senast 20.2.2019. De kan också inlämnas skriftligen till Vasa stadsstyrelse, adress PB 3, 65101 Vasa, till stadskansliets registratur, Rådhusgatan 33 eller per e-post till adressen registraturen@vasa.fi.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Anmärkningar på samgångsavtalet kan formuleras fritt och skrivas in under nedanstående punkt ”Anmärkning på förslaget till sammanslagningsavtal mellan Vasa och Korsholm". Anmärkningen ska riktas till stadsstyrelsen i Vasa.
 
Beredare
I frågor som gäller anmärkningen vänligen kontakta ärendets beredare, specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola per e-post marjo.maki-krekola@vasa.fi eller per telefon 040-4879194.
 
 
Sändlista:
Marjo Mäki-Krekola    
Ämnesord

kuntaliitos

Vaasa

Mustasaari

Kommunsammanslagning

Vasa

Korsholm