Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/29237/2021

Svarstiden gick ut: 22.7.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta.
Bakgrund
Markkinapuute vientiluottojen saatavuudessa. Taustalähtökohdat ilmenevät tarkemmin hallituksen esitysluonnoksesta.
Målsättningar
Hallituksen esityksen kohteena olevan lainsäädäntöhankkeen tavoitteena on parantaa edellä mainitun lain toiminnallisuutta myönnettäessä suoria vientiluottoja ilman pankkisektorin myötävaikutusta markkinapuutetilanteessa.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 22.7.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om(a)om.fi.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat: 
hallitussihteeri Timo-Jaakko Uotila, TEM, timo-jaakko.uotila@gov.fi
erityisasiantuntija Nathalie Dahl, TEM, nathalie.dahl@gov.fi 
 
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssiala ry    
Finnvera Oyj/Suomen Vientiluotto Oy    
Oikeusministeriö    
Suomen Yrittäjät ry    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö