• Lisää tähän aputeksti liitteiden lisäämiselle. Vastaajat voivat liittää tiedostomuotoja: pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, csv, txt, rtf, zip, jpg, jpeg, png, gif ja tif. Tiedostojen yhteenlaskettu koko saa olla korkeintaan 50 Mb.
   • Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään.
   • Keski-Pohjanmaan liitto
    Uppdaterad:
    18.10.2021
    • Kainuun maakuntahallitus on pyytänyt lausuntoa Kainuu-ohjelmasta ja sen ympäristöselostuksesta. Kainuu-ohjelma sisältää vuoteen 2040 ulottuvan maakuntasuunnitelman ja vuodet 2022–2025 kattavan maakuntaohjelman. Ohjelmassa esitetään Kainuun nykytila sekä alueen kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjelmaan kuuluu erillisenä liitteenä ympäristöselostus. Ohjelmaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä alueen sidosryhmien kanssa ja se ohjaa lähivuosina myös viranomaisten toimintaa. Maakuntaohjelman 2022–2025 kehittämisen painopisteet ovat: - Hyvinvointi ja työllisyys - Elinkeinot, osaaminen ja digitaalinen siirtymä - Elinkeinojen kehittämisen kärkitoimialat - Kansainvälistyminen - Vihreä ja oikeudenmukainen siirtymä - Saavutettavuus, aluerakenne ja monipaikkaisuus Keski-Pohjanmaan liitto kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa Kainuu-ohjelman eikä sen ympäristöselostuksen luonnoksiin.