Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Liikennealan pelikirjan luonnos

Liikennealan pelikirjan luonnos

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/857/13/2019

Svarstiden gick ut: 31.5.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja liitteenä olevasta luonnoksesta liikennealan pelikirjaksi. Pelikirja on Liikennealan kansallisessa kasvuohjelmassa päätetty toimenpide, jonka tarkoituksena on selkiyttää ja kirkastaa liikennealan toimijoiden rooleja ja toimintatapoja liikenteen markkinoilla. Pelikirja auttaa tunnistamaan ne toimet, joilla edistetään liikennealan yritysvetoista kasvua sekä julkisen sektorin keskeisten tavoitteiden tehokkaampaa saavuttamista.
 
Pelikirja sisältää kuvauksen liikennealasta kasvun toimialana sekä kuvaukset julkisen sektorin eri rooleista liikenteen markkinoilla. Keskeisin sisältö on liikennetoimialan yhteiset teesit käyttäjälähtöisen ja kestävän markkinan edistämiseksi.
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on järjestänyt pelikirjan valmistelun aikana kaksi työpajaa, 16.1.2019 sekä 10.4.2019, sekä keskustellut pelikirjan sisällöstä alan toimijoiden kesken.
Bakgrund
Liikennealan pelikirja on yksi Liikennealan kansallisen kasvuohjelman 2018-2022 toimenpiteistä. Kasvuohjelman lähtökohtana on, että tutkimusala, julkinen ja yksityinen sektori edistävät yhdessä toimialan yritysvetoista kehitystä, kasvua ja kansainvälistymistä.
 
Ohjelman painopiste on yrityslähtöisten ekosysteemien ja asiakastarpeista lähtevien palvelujen kehittämisessä. Ohjelma konkretisoi liikenteen digitalisaation mahdollisuudet ja auttaa alaa ottamaan oman osuutensa kasvavista kansainvälisistä markkinoista.
 
Julkisen ja yksityisen sektorin tiivis, verkostomainen ja toisiaan tukeva yhteistyö on edellytys liikennealan kehitykselle. Liikenteen ja liikkumisen käynnissä oleva systeeminen murros, uusien palveluiden tulo markkinoille, kuluttajakäyttäytymisen nopea muutos sekä liikennesektorille asetetut päästövähennystavoitteet ja infran rahoitustarpeet ovat johtaneet tarpeeseen tarkastella uudelleen sektorin eri toimijoiden rooleja.
Målsättningar
Pelikirjan tavoitteena on selkiyttää eri toimijoiden roolia ja tunnistaa keskeiset, vaikuttavat toimintatavat liikennealan markkinoilla.
Linkit

https://tem.fi/liikenteen-kasvuohjelma - Liikennealan kansallinen kasvuohjelma työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.

Liitteet:

Liikennealan pelikirja_lausuntopyyntö.pdf - Liitteenä on alkuperäinen lausuntopyyntö.

Liikennealan pelikirja_luonnos lausunnoille.pdf - Liitteenä on luonnos liikennealan pelikirjasta.

Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 31.5.2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnot pyydetään jaottelemaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä annettujen otsikoiden mukaisesti. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä liikenne- ja viestintäministeriön diaarinumeroa LVM/857/13/2019.
 
Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Saara Reinimäki, erityisasiantuntija, p. 050 303 3065, saara.reinimaki@lvm.fi
Altti Iiskola, neuvotteleva virkamies, p. 050 430 4876, altti.iiskola@lvm.fi
Sändlista:
24 Rental Network Oy    
Aalto yliopisto    
B-B (Brickbiz Ltd Oy)    
Business Finland    
Cabonline    
CGI Suomi oy    
Cinia    
Dimecc    
Dynniq Finland Oy    
EasyPark Oy    
Ectools    
EEE Innovations Oy    
Embelin Oy    
Esri Finland Oy    
Etla    
FCG Smart Transportation Oy    
Finnpark    
Foreca Oy    
Forum Virium Helsinki    
Gofore Oyj    
Helsingin kaupunki    
HSL    
Ilmatieteenlaitos    
Indagon Oy    
Infotripla Oy    
ITS Factory    
Kela    
Kuntaliitto    
Kuntalogistiikka    
Kyyti Group    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Linja-autoliitto    
Linkkerbus    
Logistiikkayritysten Liítto ry    
MaaS Global    
Mattersoft    
Mediamobile    
Moving-Forward-Consulting    
Nodeon    
Nokia    
Noptel    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Pay IQ    
Perille    
Piggybaggy    
Ramboll Finland Oy    
Roadscanners    
Semel    
Siemens    
Sitowise    
SKAL ry    
Smartclean    
Solita    
Strafica    
Suomen Paikallisliikenneliitto ry    
Swarco    
Sweco    
Taipale Telematics    
Taksiliiton Yrityspalvelu Oy    
Tampereen kaupunki    
Teconer    
Teknologiateollisuus ry    
Telia Finland Oyj    
Tieto    
Traficon    
Trafix    
Turun kaupunki    
Vaisala    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)    
Vedia Oy    
Witrafi    
VR-Yhtymä Oy    
WSP Group    
V-Traffic    
VTT    
Väylävirasto    
YSP Oy    
Asiasanat

liikenne, kasvuohjelma, liiketoiminta