Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast: Statsrådets förordning om statsunderstöd för vissa av den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader

Utkast: Statsrådets förordning om statsunderstöd för vissa av den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/17361/2021

Svarstiden gick ut: 27.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ett utlåtande om det bifogade utkastet till statsrådets förordning om statsunderstöd för vissa av den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader.
 
Bakgrund
Statsminister Marins regering har i samband med regeringens budgetförhandlingar för 2020 förbundit sig att ersätta de direkta kostnaderna i samband med coronavirusepidemin. Sådana kostnader är i synnerhet kostnader som hänför sig till testning och höjning av testkapaciteten, spårning, karantän, vård av patienter, hälsosäkerheten vid resor och vaccin.
 
Avsikten är att ersättningarna till kommunerna, samkommunerna och landskapet Åland för social- och hälsovårdens kostnader för covid-19 till väsentlig del ska genomföras 2021 med statsunderstöd. I statsbudgeten för 2021 har det reserverats ett anslag för detta ändamål (moment 33.60.38).
 
Modellen för kostnadsersättning har beretts i samarbete med finansministeriet.
 
Målsättningar
I propositionen föreslås att det ska införas bestämmelser om statsunderstöd för att ersätta kommunernas kostnader för hälso- och sjukvården som orsakats av corona 2021.
 
Det viktigaste målet med propositionen är att ersätta kommuner för direkta kostnader som orsakats av corona på ett sätt som både gör det möjligt att ge kommunerna en tillräcklig kompensation och orsakar minsta möjliga administrativa börda för de sökande. Avsikten är också att man i understödshelheten täckande ska beakta även övriga stöd och understöd som delats ut till kommuner och samkommuner för att ersätta de kostnader som corona orsakat.
 
I propositionen föreslås att understödet ska bestämmas i huvudsak på kalkylmässiga grunder. Understödet beviljas som kalkylmässigt för kostnader för tester, smittspårning, vaccinationer och vård. Till denna del kan kommunerna ansöka om understöd. Understödsbeloppet ska baseras på det verksamhetsspecifika ersättningspriset som bestämts baserat på de genomsnittliga kostnaderna samt på den verksamhetsspecifika volymen, till exempel antalet tester. Ersättningsnivån kommer att dimensioneras så att de ökade kostnaderna för skötseln av epidemin med beaktande av understödet och den övriga statliga finansieringen i sin helhet täcks till fullt belopp på riksnivå och att kostnaderna också kommunvis kompenseras.
 
Dessutom ska det i understödshelheten läggas till en kalkylerad post baserad på invånartalet. Den kalkylerade posten ska täcka andra kostnader som corona orsakar. Till denna del kan understödet utöver kommunerna även sökas av sjukvårdsdistrikten. I helheten ingår också en behovsprövad andel som kan beviljas kommunerna om de ersättningar som bestäms på kalkylmässiga grunder inte utgör en tillräcklig kompensation. I samband med ansökan om understöd är det dessutom möjligt att ansöka om ersättning för kostnader i enlighet med 79 § 2 mom. i hälso- och sjukvårdslagen som uppstått när personer utan hemkommun har försatts i karantän, isolering eller om det har gjorts en obligatorisk hälsogranskning. Till denna del kan understöd sökas av alla kommuner och samkommuner som har haft den här typen av kostnader.
 
Staten ersätter kostnader som orsakats av coronavirusepidemin via flera olika kanaler. År 2020 kompenserades kommunerna för de kostnader som föranleds av covid-19-pandemin genom att statsandelarna för basservicen höjdes med sammanlagt över 1,6 miljarder euro. Dessutom höjdes utdelningen av samfundsskatten med tio procentenheter. Sjukvårdsdistrikten har anvisats en understödshelhet på sammanlagt 400 miljoner euro för att täcka kostnaderna för coronavirusepidemin. Kostnaderna ersätts olika aktörer bland annat genom ersättningar enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004).
 
Avsikten är att ordna åtminstone två ansökningsomgångar. Den första ansökningsomgången ska täcka kostnaderna från januari till augusti 2021. Understöden kommer att kunna sökas hösten 2021.
 
Social- och hälsovårdsministeriet ber de instanser som nämns i sändlistan lämna utlåtande om utkastet till statsrådets förordning.
Bilagor:
Tidtabell
Remisstiden är 8.7.2021–27.8.2021.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna era utlåtanden på adressen utlåtande.fi. Nämn diarienumret (VN/17361/2021) i utlåtandet. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande om de så önskar.
 
Efter frågorna har det reserverats utrymme för korta motiveringar eller andra iakttagelser. Vi önskar ett ändringsförslag till paragrafen eller motiveringen till paragrafen, om ni är av annan åsikt om förslaget.
 
Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post till social- och hälsovårdsministeriet.
 
För att lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Beredare
Ytterligare upplysningar ger​

hallitusneuvos Kalle Tervo (fr.o.m. 9.8.2021)
osastopäällikkö Veli-Mikko Niemi (fr.o.m. 9.8.2021)
johtaja Annakaisa Iivari (fr.o.m. 26.7.2021)

fornamn.efternamn@stm.fi
 
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Brändö kommun    
Eckerö kommun    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Essote    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Finströms kommun    
Forssan kaupunki    
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Föglö kommun    
Geta kommun    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hammarlands kommun    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
JIK-peruspavleuliikelaitoskuntayhtymä    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Jomala kommun    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Soite    
Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Kommunernas socialtjänst k.f.    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kumlinge kommun    
Kuntayhtymä kaksineuvoinen    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä    
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kymsote    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Kökar kommun    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lemlands kommun    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Lumparlands kommun    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Mariehamns stad    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oasen boende- och vårdcenter k.f.    
Oikeusministeriö    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulunkaaren kuntayhtymä    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä    
Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne    
Perusturvakuntayhtymä Akseli    
Perusturvakuntayhtymä Akseli    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pirkkalan kunta    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa)    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Raision kaupunki    
Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen seudun tersveyskeskuksen kuntayhtymä    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven ja Karstulan seudun SoTe kuntayhtymä    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Saltviks kommun    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä    
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sotkamon kunta    
Sottunga kommun    
Sulkavan kunta    
Sunds kommun    
Suomen Kuntaliitto    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valkeakosken kaupunki    
Valtimon kunta    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vårdö kommun    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Savon Sote kuntayhtymä    
Ylöjärven kaupunki    
Ypäjän kunta    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

valtionavustus

statsunderstöd

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Social- och hälsovård

covid-19