Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle lentoliikenteestä Kambodzhan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle lentoliikenteestä Kambodzhan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/17884/2021

Svarstiden gick ut: 24.10.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lentoliikenteestä Kambodzhan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.
Bakgrund
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta ministeriössä valmistellusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lentoliikenteestä Kambozhan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.
Målsättningar
Esityksen tarkoituksena on hankkia eduskunnan hyväksyntä Suomen tasavallan ja Kambodzhan väliselle lentoliikennesopimukselle sekä sopimuksen voimaansaattamiselle. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy sopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 
Linkit
Liitteet:

Kambozha HE.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kambožan kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Kambozha RP.pdf - Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Konungariket Kambodja om luftfart

Tidtabell
Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 24.10.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnon voivat toimittaa myös muut kuin jakelussa mainitut toimijat.

Lausunnot pyydetään lähettämään vastaamalla osoitteessa lausuntopalvelu.fi julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnossa tulee mainita asiaan liittyvä diaarinumero VN/17884/2021.

Toissijaisesti lausunto voidaan lähettää liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo.lvm@gov.fi)
 ja kopio Inka Näkkäläjärvelle (inka.nakkalajarvi@gov.fi). Lausunnossa tulee mainita asiaan liittyvä diaarinumero VN/17884/2021.

Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa erityisasiantuntija Inka Näkkäläjärvi , inka.nakkalajarvi@gov.fi
Sändlista:
Board of Airline Representatives in Finland    
Business Finland Oy    
Finavia Oyj    
Finnair Oyj    
Fintraffic    
Keskuskauppakamari    
Kuluttajaliitto ry    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Matkailu TEM    
Nordic Regional Airlines Oy    
Oikeusministeriö    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Sisäministeriö    
Suomen pysyvä edustusto EU:ssa    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Väylävirasto    
Asiasanat

lentoliikennesopimus