Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Keski-Suomen tulevan maakunnan järjestämissuunnitelman kolmas versio

Keski-Suomen tulevan maakunnan järjestämissuunnitelman kolmas versio

Diarienummer för begäran om utlåtande: 000.000.002

Svarstiden gick ut: 15.3.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Keski-Suomen tulevan maakunnan vastuita ja palveluita kuvaavan järjestämissuunnitelman 3. versio julkaistiin 4.12.2018 yhteiseen ideointiin.

Suunnitelma kuvaa alustavasti sitä, miten Keski-Suomen asukkaat, yritykset tai vaikkapa maatilat saavat tulevaisuudessa tarvitsemiaan palveluita. Suunnitelma on laadittu nykyisten lakiluonnosten pohjalta. Julkaistu luonnos on edelleen keskeneräinen, mutta se halutaan laittaa rohkeasti yhteiseen ideointiin maakunnan asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden keskuuteen. Palautetta toivotaan kaikilta aiheesta kiinnostuneilta. Päättäjiä, yrittäjiä ja järjestöjä haastetaan myös kertomaan ajatuksistaan. Myös vanhus- ja vammaisneuvostoja sekä nuorisovaltuustoja kannustetaan kertomaan huomioistaan omista näkökulmistaan.

Suunnitelmaa on tarkennettu alkuvuoden aikana saadun palautteen pohjalta. Saatua palautetta ja annettuja ideoita on käyty läpi lukuisissa asiantuntijatyöryhmissä, jotka ovat tarkentaneet suunnitelmia yhä yksityiskohtaisemmalle tasolle. Kaikkia annettuja ideoita ei ole vielä voitu hyödyntää, sillä suunnittelu ei vielä välttämättä ole niin yksityiskohtaisella tasolla. Suunnitelma on edelleen hyvin keskeneräinen, mutta sen työstämistä halutaan jatkaa laajana yhteistyönä. Joten kerro uusia huomioitasi, niin jatketaan yhteiskehittämistä Keski-Suomen asukkaiden parhaaksi!

Suunnitelmasta voi kertoa huomioitaan otakantaa.fi -palvelussa tai tämän lausuntopalvelun kautta. Otakantaa-keskustelussa palautetta voi antaa anonyymisti. Lausunnon antaminen tässä palvelussa edellyttää kirjautumista.
 
Bakgrund

Keski-Suomen tulevan maakunnan järjestämissuunnitelmaan on koottu mukaan kaikki maakuntaan siirtyvät palvelut alueellisesta tienpidosta vesi- ja kalatalouteen, kasvupalveluihin ja edelleen pelastuslaitoksen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden laajoihin kokonaisuuksiin. Suunnitelmassa pohditaan palveluiden rinnalla valvontatehtäviä tai esimerkiksi erilaisten maakunnan vastuulle siirtyvien avustusten tai rahoitusten myöntämistä.

Iso muutos tässä versiossa on asukkaiden hyvinvoinnin edistämistehtävät. Erityisesti niihin liittyen toivomme näkemyksiänne. Miten voimme tukea ja edistää meidän jokaisen hyvinvointia? Mitä nostaisimme vielä suunnitelmaan mukaan?

Saatujen ideoiden ja kommenttien pohjalta suunnitelman työstäminen jatkuu erilaisissa asiantuntijatyöryhmissä. Suunnitelman hyväksyy lopulta uusi vaaleilla valittava maakuntavaltuusto vuonna 2020.

Suunnitelma on luettavissa osoitteessa http://www.ks2021.fi/jarjestaminen/

Målsättningar
Suunnitelmalla tähdätään asiakaslähtöisten palveluketjujen ja -mallien suunnitteluun. Yhteisideoinnilla halutaan saada rohkeita ideoita uuden ajattelun tueksi!
 
Linkit
Tidtabell
Lausuntoja ja ideoita kerätään ajalla 4.12.2018-15.3.2019. Lausuntopyyntöä koskevaa tiedotetta on välitetty Keski-Suomen kuntiin, järjestöille, uudistuksen esimiehille, yrityksille ja muille yhteistyötahoille.
Svarsanvisningar för mottagare

Lausunnon saa jättää vapaamuotoisena tai vastaamalla alla oleviin kysymyksiin. Toivomme kuitenkin, että vapaamuotoisissa huomioissannekin otatte kantaa siihen, miten voisimme vielä paremmin tukea ja edistää asukkaidemme hyvinvointia?

Valmistelijat

Sisältö: Keski-Suomi 2021 -projektin järjestämistehtävien vastuuvalmistelija Mikael Palola, mikael.palola@keskisuomi.fi

Tekniset asiat: osallisuuden ja viestinnän vastuullinen Emmi Hyvönen, emmi.hyvonen@keskisuomi.fi

Sändlista:
Emmi    
Asiasanat

maakunta, sote, aluehallinto, järjestäminen, järjestämissuunnitelma, Keski-Suomi