Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/25668/2023

Svarstiden gick ut: 6.10.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Asetusta muutetaan, koska Yleisradion hallintoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 7.2.2023 luopua Yle Puheen FM-lähetyksistä. Päätöksestä johtuen Yle Puheelle varattu valtakunnallinen radioverkko tulee vapauttaa muiden radiotoimijoiden käyttöön Yleisradion luopuessa verkosta. Asetusehdotuksen on tarkoitus astua voimaan 8.1.2024.
Bakgrund
Yleisradiolle on varattu valtioneuvoston asetuksella radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta viisi valtakunnallista, yksi osavaltakunnallinen ja kaksi alueellista ja paikallista radioverkkoa julkisen palvelun tehtävän hoitamista varten. Koska Yleisradio luopuu Yle Puheelle varatusta valtakunnallisesta radioverkosta, tulee valtioneuvoston asetusta muuttaa siten, että jatkossa Yleisradiolle olisi varattuna neljä valtakunnallista radioverkkoa julkisen palvelun tehtävän hoitamiseksi. Muihin Yleisradiolle varattuihin radioverkkoihin ei esitetä muutoksia.

Valtioneuvoston asetusta on muutettava edellä kuvatulla tavalla, jotta Yle Puheelle varattu radioverkko voidaan vapauttaa muiden radiotoimijoiden haettavaksi ja käyttöön. Yle Puheen viimeinen lähetyspäivä on 7.1.2024.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Asetusehdotuksesta voi antaa lausuntoja aikavälillä 21.9. - 6.10.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.  
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

 
Valmistelijat
Roosa Patrakka, ylitarkastaja, etunimi.sukunimi@gov.fi, p. +358 295 342 192
Sändlista:
Anna Paimela    
Arto Roth    
Enari Maiste    
Erkki Summanen    
Esa Lahdenpää    
Hannu Harju    
Jan Packalen    
Janne lundén    
Jari Pasuri    
Johanna Halkola    
Jussi Suvanto    
Karita Hentunen    
Leena Puntila    
Marcus Wiklund    
Markku Mäenpää    
Nora Uotila    
Pekka Haapasaari    
Pentti Haatanen    
Sami Jalonen    
Sami Tenkanen    
Sanna Tuominen    
Seppo Julin    
Stefan Möller    
Taina Roth    
Tanja Douglass    
Timo Uuspelto    
Tom Jungell    
Topi Suuronen    
Traficom    
Vesa-Pekka Kangaskorpi    
Yleisradio