Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Samråd om förändringar i tillsynsmetoderna för eldistribution och högspännings distributionnätverksamheter

Samråd om förändringar i tillsynsmetoderna för eldistribution och högspännings distributionnätverksamheter

Diarienummer för begäran om utlåtande: 3878/040300/2023

Svarstiden gick ut: 15.12.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Samråd om utkastet till beslut om bekräftelse av tillsynsmetoderna för el- och naturgasnätverksamhetervar öppen från 13 oktober till 10 november 2023. Energimyndigheten publicerat offentliga uttalanden på sin hemsidahttps://energiavirasto.fi/hinnoittelun-valvonta .

Energimyndigheten har gjort analys av de utlåtanden som inkommit vid samråd. Baserat på analysen har framför allt nätoperatörerna uttryckt oro över tillräckligheten av finansiering för investeringar 2024–2031 på grund av förändringar relaterade till frysningen av jämförprisen och hanteringen av inflation. Ägaren, entreprenörer och organ som företräder omställningen av ren energi har också varit särskilt bekymrade över förutsättningarna för att finansiera de investeringar som krävs för omställningen av ren energi med de tidigare nämnda förändringarna. Parter som företräder kunderna, särskilt när det gäller prissättningen av eldistributionsnätverksamheten, lovordat den förbättrade kostnadseffektiviteten till följd av förändringarna.

Energimyndigheten har också fortsatt konsekvensutredningen av metoder och har tagit hänsyn till den återkoppling man fått i utlåtandena i de delar man anser lämpliga. Myndigheten har beslutat att presentera följande ändringar av de metodförslag som remissbehandlats och kommer att anordna en ny omgång av yttranden om förändringarna.
Bakgrund
Energimyndigheten har förberett uppdateringen av tillsynsmetoderna för skäligheten av nätverksamhetens prissättning för år 1.1.2024 – 31.12.2027 och 1.1.2028 – 31.12.2031.Energimyndigheten styr nätinnehavaren för att utveckla nätverksamheten mot en plattform som möjliggör energirevolutionen, en fungerande och sund marknad på vilken kunder kan vara delaktiga, och som fungerar effektivt ur samhällets synvinkel. I den tillsynsmetodperioden som börjar 2024 är huvudmålen utveckling av verksamheten och den övergripande effektiviteten.

 
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtanden ska lämnas till utlåtandetjänstensenast den 15.12.2023
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen observera att utlåtanden som lämnas till utlåtandetjänsten är offentliga.Om ni anser att utlåtandet eller dess bilagor innehåller konfidentiell information, skall dessa anges tydligt i skriften eller dess bilagor och skicka dom separat till Energimyndigheten via e-mail kirjaamo@energiavirasto.fi.
 
Beredare
Mer information ges av direktör Veli-Pekka Saajo (veli-pekka.saajo@energiavirasto.fi tel. 0295 050 023) eller ledande expert Tiina Karppinen (tiina.karppinen@energiavirasto.fi tel. 0295 050 035)

 
Sändlista:
Aki Tourunen    
Aleksi Pakkanen    
Anna Pasma    
Antero Reilander    
Antti Rautiainen    
Anu Rantala    
Arto Junttila    
Arto Nieminen    
Arto Pekonen    
Esa Ala-Honkola    
Esa Koivula    
Esa Ukkonen    
Frank Hoverfelt    
Fredrik Nase    
Heikki Lappalainen    
Ina Lehto    
Ingvar Kulla    
Janne Pirttimaki    
Jari Lepisto    
Jarno Ala-Kokko    
Jarno Liimatainen    
Joni Hemmila    
Joni Jaaskelainen    
Jorma Heikkila    
Jorma Myllymaki    
Jouni Pylvanainen    
Juha Koskinen    
Juha Rintamaki    
Juha Sipola    
Jukka Kuula    
Jukka Rajala    
Jukka Ylitalo    
Jussi Lehto    
Jussi Poussa    
Jussi Selenius    
Jyrki Tammivuori    
Kai-Kristian Koskinen    
Kaisa Matschoss    
Kalevi Mattila    
Kari Kuusela    
Kari Kuusela    
Kari Rimpela    
Kari Vaananen    
Kimmo Kivikko    
Kimmo Nurminen    
Kristel Pynnonen    
Kristian Finell    
Kurt Stenvall    
Lasse Lahti    
Lauri Laine    
Lauri Siltanen    
Maarit Herranen    
Magnus Nylander    
Marju Silander    
Marko Haapala    
Marko Niemonen    
Marko Silokoski    
Markus Lehtonen    
Markus Nurmi    
Markus Nurmi    
Matti Takamaki    
Merja Nelimarkka    
Mika Matikainen    
Mika Paloranta    
Mikko Kangasniemi    
Noora Neilimo-Kontio    
Olli Mattila    
Osmo Siirto    
Ossi Perala    
Pasi Haarala    
Pasi Kuokkanen    
Pertti Menonen    
Petri Dahlstrom    
Petri Malinen    
Petri Pylsy    
Petri Sihvo    
Petri Tuomainen    
Pia Palokangas    
Rami Tahtinen    
Risto Kosunen    
Risto Lappi    
Risto Lehtonen    
Sallila Sahkonsiirto    
Sami Kervinen    
Sanni Harala    
Tapani Liuhala    
Tapio Jalonen    
Tarja Heinonen    
Tero Karhumaki    
Tero Mantyla    
Timo Jutila    
Timo Korpelainen    
Timo Patana    
Timo Virikko    
Toivo Hurme    
Tomi Toivonen    
Tommi Korpi    
Tommi Lahdeaho    
Tony Eklund    
Tuomas Liikala    
Tuomo Hakkarainen    
Vesa Hatila