Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Selvitys positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän edellytyksistä

Selvitys positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän edellytyksistä

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 13/014/2017

Svarstiden gick ut: 31.12.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Oikeusministeriö on teettänyt selvityksen positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän edellytyksistä. Selvityksen ovat laatineet yritysoikeuden professori Erkki Kontkanen ja asianajaja Jukka Lång.

Bakgrund

Selvityksessä arvioitiin tarvetta kerätä ja jakaa luottotietotoiminnassa maksuhäiriötietojen lisäksi myös muita luotonhakijoiden maksukykyä ilmentäviä ns. positiivisia luottotietoja. Tällaisten tietojen saatavuus voisi eri arvioiden mukaan vähentää luotonantajille koituvaa riskiä, edistää vastuullista luotonantoa ja ehkäistä ylivelkaantumista.

Målsättningar

Selvityksessä ehdotetaan perustettavaksi positiivisten luottotietojen rekisteri, joka muodostuisi yhtäältä kuluttajille myönnettyjä luottoja koskevista tiedoista ja toisaalta luotonhakijoiden tuloja koskevista tiedoista. Selvityksen mukaan rekisteri perustettaisiin vuonna 2019 toimintansa aloittavan tulorekisterin yhteyteen ja rekisterinpitäjänä toimisi Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö.

Tuloja koskevat tiedot sisältyvät jo tulorekisteriin. Luottoja koskevien tietojen perustana olisivat Suomen Pankin luottomarkkinoiden seurantaa ja valvontaa varten kerättävät tiedot kuluttajille myönnetyistä luotoista. Tulorekisteriyksikkö keräisi tiedot, ja Suomen Pankille säädettäisiin oikeus saada tehtäviensä hoitamiseksi tarpeelliset tiedot rekisteristä. Luotonantajat puolestaan velvoitettaisiin ilmoittamaan myöntämänsä luotot rekisteriin ja tarkistamaan luotonhakijaa koskevat tiedot rekisteristä ennen luoton myöntämistä.

Positiivisia luottotietoja saisi käyttää vain luotonhakijan luottokelpoisuuden arviointiin ja erikseen määriteltyjen viranomaistehtävien hoitamiseen. Rekisteröidyllä olisi mahdollisuus tarkistaa luottotietojärjestelmässä olevat henkilötietonsa sekä tiedot rekisterin käytöstä.

Linkit
Liitteet:
Tidtabell

Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 31.12.2018.

Svarsanvisningar för mottagare

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne selvityksestä.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 31.12.2018. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Ministeriöt voivat halutessaan pyytää lausuntoa omalta hallinnonalaltaan. Samalla oikeusministeriö toteaa, että myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta
lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri (p. 0295150280, tuula.majuri@om.fi).

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voit pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta
lausuntopalvelu.om@om.fi.

Sändlista:
4finance Oy    
Bank Norwegian AS    
DFC Nordic Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroloan Consumer Finance Oyj    
Ferratum Finland Oy    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
IPF Digital Finland Oy    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies    
Korkein hallinto-oikeus    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajariitalautakunta    
Lainaamo Oy    
Lindorff Oy/Lindorff Invest Oy    
Luottomiehet    
Monobank ASA    
OPR-Vakuus    
OP-ryhmä    
Santander Consumer Finance Oy    
Sosiaali ja terveysministeriö    
Suomen asiakastieto    
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Pankki    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tact Finance Oy    
Takuu-Säätiö    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Työ-ja elinkeinomisteriö    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan käräjäoikeus    
Velkaneuvonta ry    
Verohallinto    
Vertaislainayhdistys ry    
Asiasanat

Luottotiedot