Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi verkon välityspalvelujen valvonnasta ja eräiksi muiksi laeiksi (DSA:n toimeenpano)

Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi verkon välityspalvelujen valvonnasta ja eräiksi muiksi laeiksi (DSA:n toimeenpano)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/19178/2023

Svarstiden gick ut: 18.8.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi verkon välityspalvelujen valvonnasta ja eräiksi muiksi laeiksi. Hallituksen esityksellä toimeenpantaisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista ja direktiivin 2000/31/EY muuttamisesta (digipalvelusäädös). Asetuksen tarkoituksena on parantaa internetissä toimivien välityspalvelujen avoimuutta ja turvallisuutta käyttäjille. Lisäksi sen tarkoituksena on yhtenäistää lainsäädäntöä EU:ssa ja näin edistää palvelujen tarjoamista EU:n alueella yli jäsenvaltion rajojen.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki verkon välityspalvelujen valvonnasta. Lisäksi muutettaisiin kuluttajansuojaviranomaisen eräistä toimivaltuuksista annettua lakia, sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia, Liikenne- ja viestintävirastosta annettua lakia, sakon täytäntöönpanosta annettua lakia sekä oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettua lakia.

Lakiluonnosten mukaisella tavalla säädettäisiin digipalvelusäädöstä valvovien viranomaisten tehtävistä, tutkintatoimivaltuuksista sekä mahdollisista seuraamuksista asetuksen rikkomistilanteissa, esimerkiksi hallinnollisista seuraamusmaksuista. Lisäksi tehtäisiin muut digipalvelusäädöksen edellyttämät muutokset lainsäädäntöön.

Digipalvelusäädöksen toimeenpanon yhteydessä Liikenne- ja viestintävirastoon perustettaisiin seuraamuskollegio, joka jatkossa määräisi kaikki viraston yli 100 000 euron seuraamusmaksut.

Esityksen jatkovalmistelu jatkuu lausuntokierroksen jälkeen ja saatu lausuntopalaute huomioidaan jatkovalmistelussa.
Bakgrund
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 6.9.2022 viranomaisista koostuvan työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus EU:n digipalvelusäädöksen kansallista valvontaa ja toimeenpanoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta, mutta kansallisesti tulee säätää toimivaltaisista viranomaisista, valvonnasta ja sovellettavista seuraamuksista. Digipalvelusäädöksen pääasiallinen soveltaminen alkaa 17.2.2024.
Målsättningar
Esityksen tavoitteena on toimeenpanna digipalvelusäädös.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 18.8.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi -palvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön.

Vastaajia pyydetään huomioimaan, että lausuntopyyntö ei koske itse digipalvelusäädöstä, vaan lausuntoja pyydetään hallituksen esitysluonnoksesta.

Lausunnon voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi -sivustolta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kirjallisen lausunnon voi myös lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.lvm@gov.fi.

Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/19178/2023

Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelussa sekä hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoa antaa:
viestintäneuvos Kreetta Simola,kreetta.simola@gov.fi p. 0295 342 609 (ennen 26.6. ja 30.7. jälkeen)
ylitarkastaja Roosa Patrakka,roosa.patrakka@gov.fi  p. 0295 342 192 (ennen 24.7. ja 22.8. jälkeen)
lainsäädäntöneuvos Tuomas Kaivola,tuomas.kaivola@gov.fi p. 0295 0295 342 366 (Traficomin seuraamuskollegio, ennen 30.6.)
Sändlista:
1001 Lakes Oy    
A-lehdet Oy    
Alltvex Oy    
Alma Media Suomi Oy    
Alma Media Suomi Oy    
ASML    
ASML    
Audiovisual Producers Finland - APFI ry    
Avonline Broadband PLC    
Booky.fi Oy    
Business Finland    
CASA Blogit Oy    
CGI    
Cinia Oy    
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus    
DECA-tutkimushanke    
Deitti.net Oy    
Digita Oy    
Digita Oy    
Digital Fabric Oy    
Discovery Networks Finland    
Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto    
Dixu    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
EK    
EK    
EK    
Electronic Frontier Finland    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Energiateollisuus ry    
e-Strand Oy    
ETLA    
Euroclear Finland    
Expli Oy    
Faktabaari (Avoin yhteiskunta ry)    
FiCom ry    
FiCom ry    
FiCom ry    
Fimea    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Find it Finland Ab    
Findynet Osuuskunta    
Finnet-liitto ry    
Finnish Design Shop Oy    
Finsite Ky    
Fox Networks Group    
Google    
Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry    
Hannes Snellman    
Harmaja 10 Oy    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto    
Hevostallinet Oy    
Ilmatieteen laitos    
Ilonet Oy    
Jatkoaika r.y.    
Kairan Kuitu Oy    
Kairan Kuitu Oy    
Kaisanet Oy    
Kaupan liitto    
Kaupan liitto    
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry    
Kela    
Keski-Suomen Media Oy    
Keskuskauppakamari    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kinuskikissa Oy    
Komissio/Piia Nyström    
Kopiosto    
KPMG Oy Ab    
KPMG Oy Ab    
KPMG Oy Ab    
KPMG Oy Ab    
Krook-Media Oy    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajaliitto    
Kulutttajaliitto    
Kuuloliitto    
Kuurojenliitto    
Lainvoima.com Suomi Oy    
Lapsiasiainvaltuutettu    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, kirjaamo    
Linear Oy    
Livelaboratorio Oy    
Magazine Promotion Services Ab Oy    
Markkinaoikeus    
Mediafy Magazines Oy    
Medialiitto    
Metsätilat.fi Palvelut Oy    
Mezzoforte Oy    
Microsoft    
Microsoft    
Mikko Hopia Oy    
MTV    
MTV    
Musiikkituottajat - IFPI Finland ry    
MyData    
Naisten Kaupunki Markkinointi ja Kustannus Oy    
Nelonen Media    
Neogames    
Neogames    
Neuroliitto ry    
Nordic Online Reservations Group Oy    
Näkövammaisten liitto    
Offerilla Oy    
Oikeusministeriö    
Oikeusministeriö    
Oitis com Oy    
OKM kirjaamo    
OM kirjaamo    
Online Technology Group Oy    
Open Knowledge Finland    
Opetushallitus    
Opetushallitus    
Opetushallitus    
ORK, oikeusrekisterikeskus    
Osuuskunta Utakuitu    
Otavamedia Oy    
Oulun yliopisto    
Oy Lomarengas Ab, Ltd    
Pelastakaa lapset ry.    
Perille Mobility Services Oy    
Pielisen tietoverkko-osuuskunta    
Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy    
Poliisi    
Poliisihallitus    
Pop Media Oy    
Posti Group Suomi Oy    
Prealex Oy    
PRH    
Primum Oy    
Provilo Oy    
QWERTY ry    
RadioMedia ry    
Riemurasia Oy    
Ritchie Bros. Finland Oy    
Ruokavirasto    
SAMS ry    
Sanasto ry    
Sanoma Media Finland Oy    
Sanoma Oyj    
Sanoma Oyj    
Schibsted    
Schibsted    
Schibsted    
Schibsted Suomi Oy    
Siikaverkko Osuuskunta    
Silvacultura oy    
Sisäministeriö    
Sisäministeriö    
Sitra    
SM kirjaamo    
SM kirjaamo    
STM    
STM kirjaamo    
StratCommunications    
Suomen Seutuverkot ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrittäjät    
Talso Oy    
Tampereen yliopisto    
Tavararahaksi Group Oy    
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK ry    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
TEM    
TEM    
TEM kirjaamo    
Teosto    
Tervolan Palveluverkot Oy    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Timma Oy    
Toyb Oy    
Tukes    
Tukes    
Tukes    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Tähtikuitu Oy    
Ukkoverkot Oy    
UM kirjaamo    
UM kirjaamo    
Uutismedian liitto    
Vaaran Valo OSK    
Valtioneuvosto    
Valtioneuvosto    
Valtioneuvosto    
Valtioneuvosto    
Valtioneuvosto    
Valtioneuvosto    
Valtioneuvosto    
Valtioneuvosto    
Valtioneuvosto    
Valtioneuvosto    
Valtioneuvosto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vastuu Group    
Vau Family Oy    
Venuu Oy    
VM kirjaamo    
VNK kirjaamo    
Wolt    
Wolt    
Wolt    
VTT    
Yleisradio