Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Keva

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Keva

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/25557/2021

Svarstiden gick ut: 10.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Keva. Det föreslås att välfärdsområdena får representation i Kevas förvaltning efter kommunal- och välfärdsområdesvalen som hålls samtidigt år 2025, så att representanterna för kommunerna och välfärdsområdena bestäms enligt det sammanlagda valresultatet. Dessutom föreslås det att yrkeshögskoleaktiebolagens möjlighet att fortsätta som medlemssamfund i Keva efter 2025 förlängs till 2035.
Bakgrund
Ansvaret för att ordna social- och hälsovård samt räddningsväsendet överförs från och med ingången av 2023 från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena. Ungefär hälften av den personal som är anställd hos Kevas nuvarande medlemssamfund övergår i välfärdsområdenas tjänst. Välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna blir samtidigt medlemssamfund i Keva. Vissa yrkeshögskoleaktiebolag gavs genom lagändringen 2017 möjlighet att kvarstå som medlemssamfund i Keva till slutet av 2025 oberoende av förändringarna i deras bestämmanderätt. Syftet med lagändringen var att trygga arbetstagarnas tilläggspensionsskydd. 
Målsättningar
Syftet med propositionen är att göra det möjligt för välfärdsområdena att ha representanter i Kevas styrelse. Ett ytterligare syfte med propositionen är att göra det möjligt för de yrkeshögskoleaktiebolag som redan är medlemssamfund i Keva att fortsätta som medlemssamfund i Keva ända till utgången av 2035.
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas in senast 10.8.2022 kl. 16.15.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att använda tjänsten kan ni ta kontakt på e-postadressen lausunto.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlåtande.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
Beredare

Tilläggsinformation:

lagstiftningsråd Marja Isomäki, tel. 02955 30414, marja.isomaki(at)gov.fi (till 10.7.), specialsakkunnig Marja Liukko tel. 02955 30090, marja.liukko(at)gov.fi (från och med 23.7.) eller projektassistent Hanna-Maija Perttola tel. 02955 30268, hanna-maija.perttola(at)gov.fi (11.-22.7.)
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläketurvakeskus    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Finanssiala    
Finanssivalvonta    
Helsingin kaupunki    
HUS-sairaanhoitopiiri    
Hämeenlinnan kaupunki    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Joensuun kaupunki    
Julkisalan neuvottejärjestö Juko ry    
Julkisen alan unioni JAU ry    
Julkisen alan unioni JAU ry    
Jyväskylän kaupunki    
Kainuun hyvinvointialue    
Kajaanin kaupunki    
Kansallinen Kokoomus    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Keva    
Kokkolan kaupunki    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lahden kaupunki    
Lapin hyvinvointialue    
Lappeenrannan kaupunki    
Liike Nyt    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Mikkelin kaupunki    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Perussuomalaiset    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Porin kaupunki    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Rovaniemen kaupunki    
Satakunnan hyvinvointialue    
Seinäjoen kaupunki    
Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote Ry    
Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote Ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Keskusta    
Suomen Kristillisdemokraatit    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen ruotsalainen kansanpuolue    
Suomen sosiaalidemokraattinen puolue    
Tampereen kaupunki    
Turun kaupunki    
Vaasan kaupunki    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Vasemmistoliitto    
Vihreä liitto    
Ämnesord

Keva, Kevan hallinto, Kevan jäsenyhteisö