Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Saimaan lauttapaikkojen palvelutaso

Saimaan lauttapaikkojen palvelutaso

Diarienummer för begäran om utlåtande: VARELY/1949/2019/1

Svarstiden gick ut: 15.8.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelle on keskitetty valtakunnallinen vastuu maantielauttaliikenteen hoidosta käsittäen liikenteen palvelutason määrittelyn, palveluiden hankinnan sekä lauttojen etuajo-oikeuslupien hallinnollisen käsittelyn. Maantielauttaliikenne perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maantiestä (23.6.2005/503).

Maantielauttaliikennettä hoidetaan 41 lauttapaikalla. Lauttapaikoista 17 sijaitsee saaristomerellä ja 14 Järvi-Suomessa, muiden lauttapaikkojen sijaitessa maantieteellisesti erillään pitkin rannikkoa ja sisävesiä Suomenlahdelta Kemijärvelle ulottuvalla alueella.  Maantielauttapaikoista lossipaikkoja on 34 ja lautta-aluspaikkoja 7. Lossit liikennöivät pääsääntöisesti ohjailuvaijeriin kiinnittyneinä kun taas lautta-alukset operoivat vapaasti kulkevina aluksina.
Bakgrund
Nykyinen maantielauttaliikenteen palvelutasomääritelmä on Tiehallinnon laatima ja peräisin vuodelta 2004. Lähes kaikki Järvi-Suomen lauttaliikennepalveluiden sopimukset ovat katkolla 1.1.2020 alkaen ja liikennepalvelut kilpailutetaan kevään 2019 aikana. Tulevissa kilpailutuksessa keskeisenä lisäyksenä hankintakriteereihin on käyttövarmuuden ja halutun palvelutason ohella ympäristövaikutusten huomiointi. Aikataululliseen lauttaliikenteeseen siirtyminen on tehokas keino parantaa lauttojen käyttöastetta ja vähentää liikenteen ympäristökuormaa.
Målsättningar
Aikataululliseen liikenteeseen siirtymisellä tienpitäjä haluaa pienentää lauttaliikenteen päästövaikutuksia ja tehostaa hankintun lauttakapasiteetin käyttöastetta.
Tidtabell
Lausunnot on jätettävä 15.8.2019 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Kirjoita lausuntosi lauttapaikkakohtaisesti esittetyyn palvelutasoon asianomaisen lauttapaikan kohdalle.
Valmistelijat
Tapani Jaakkola
Tieinsinööri
Varsinais-Suomen ELY-keskus
tapani.jaakkola@ely-keskus.fi
Sändlista:
Enonkoski    
Juuka    
Kuopio    
Liperi    
Mikkeli    
Puumala    
Ruokolahti    
Rääkkylä    
Savonlinna    
Sulkava    
Asiasanat

Lossi

Maantielauttaliikenne

Lauttapaikka

Lautta