Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeesta ammatillisessa koulutuksessa

Lausuntopyyntö osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeesta ammatillisessa koulutuksessa

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-2511-2023

Svarstiden gick ut: 16.6.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeesta ammatillisessa koulutuksessa.
 
Bakgrund
Aiemman hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta säädetään ammatillisen koulutuksen laissa (531/2017) 46 ja 47 §:ssä. Valtioneuvoston asetuksen (673/2017) 10 §:ssä säädetään tarkemmin tutkintokoulutuksen opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen menettelytavoista.

Opetushallitus on antanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 47 §:n mukaan määräyksen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista sekä arvosanojen muuntamisesta (OPH-1634-2021).

Lisäksi Opetushallitus on laatinut ohjeen osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta ammatillisissa koulutuksessa (1.8.2021).

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on säädetty koulutuksen järjestäjän tehtäväksi.
 
Målsättningar
Opetushallitus uudistaa ohjetta osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta ammatillisessa koulutuksessa. Muutos on tehty nykyohjeesta saadun palautteen pohjalta. Tavoitteena on selkeyttää ohjeistusta ja korjata ohjeen epäselvät ja virheelliset kohdat. Ohje teksti on kirjoitettu suurelta osin uuteen muotoon.

Ohjeen tarkoituksena on tukea koulutuksen järjestäjiä osaamisen tunnustamisessa.

Ohje sisältää osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen yleiset periaatteet sekä uudistetut esimerkit. Lisäksi julkaistavaan ohjeeseen tullaan sisällyttämään Opetushallituksen määräyksen (OPH-1634-2021) liitteet arvosanan muuntamisesta ja osaamisen vastaavuuden arvioinnista.

Sisällölliset muutokset kohdistuvat seuraaviin kohtiin:
  • aiemmin hankitun osaamisen ajantasaisuuden ja vastaavuuden arviointi, kun koulutuksen järjestäjällä ei ole järjestämislupaa ko. tutkintoon
  • ulkomaisten todistusten kääntäminen
  • käytöstä poistuneiden lukion opetussuunnitelman mukaisten opintojen ajantasaisuuden arviointi
  • korkeakoulun antaman hyväksytty -arvosanan muuntaminen
  • osaamisen tunnustaminen opiskelijan siirtyessä jatkamaan opintoja saman tutkinnon perusteen mukaisesti toisessa oppilaitoksessa.
Päivitetyn ohjeen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024.
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 16.6.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Opetushallitus pyytää lausuntoa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeesta ammatillisessa koulutuksessa.

Lausuntopyyntö pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne. Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut.
 
Valmistelijat
Ohje on laadittu virkamiestyönä Opetushallituksessa.

Lisätietoja antaa yli-insinööri Jaana Villikka-Storm (jaana.villikka-storm@oph.fi).
 
Sändlista:
AEL-Amiedu Oy    
Ahlmanin koulun Säätiö sr    
Aitoon Emäntäkoulu Oy    
Akava ry    
Ammattiopisto Luovi Oy    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Ava-Instituutin kannatusyhdistys ry    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
Cimson Koulutuspalvelut Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y.    
Folkhälsan Utbildning Ab    
Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf    
Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa    
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry    
Harjun Oppimiskeskus Oy    
Haus Kehittämiskeskus Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Konservatorion Säätiö sr    
Helsinki Business College Oy    
Hevosopisto Oy    
Hyria koulutus Oy    
Hämeen ammatti-instituutti Oy    
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jollas-Opisto Oy    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr    
Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y.    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry    
Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry    
Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys ry    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr    
Kiipulasäätiö sr    
Kirkkopalvelut ry    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kisakeskussäätiö sr    
Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kolmen kampuksen urheiluopisto oy    
KONE Hissit Oy    
Korpisaaren Säätiö sr    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Brahe    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Ammattiopisto Oy    
KSAK Oy    
Kuntaliitto ry    
Kuntatyönantajat KT    
Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y.    
Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y.    
Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr    
Kvarnen samkommun    
Laajasalon opiston säätiö sr    
Lahden kansanopiston säätiö sr    
Lahden Konservatorio Oy    
Live-säätiö sr    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.    
Management Institute of Finland MIF Oy    
Marttayhdistysten liitto ry    
Mercuria kauppaoppilaitos Oy    
Meyer Turku Oy    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
opetus- ja kulttuuriministeriö / lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto    
Optima samkommun    
Oulun kaupunki    
Paasikiviopistoyhdistys r.y.    
Palkansaajien koulutussäätiö sr    
Palloilu Säätiö sr    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Perho Liiketalousopisto Oy    
Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y.    
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr    
Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr    
Portaanpää ry    
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rastor-instituutti ry    
Raudaskylän Kristillinen Opisto ry    
Rovalan Setlementti ry    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Saamelaisalueen Koulutuskeskus    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr    
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry    
Suomen Nuoriso-opiston Kannatusyhdistys ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö    
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy    
Suomen Yrittäjäopisto Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr    
Tanhuvaaran Säätiö sr    
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr    
Traffica Oy    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Turun kristillisen opiston säätiö sr    
Turun musiikinopetus Oy    
TYA-oppilaitos Oy    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Vantaan kaupunki    
Varalan Säätiö sr    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

Osaamisen tunnustaminen