Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/24094/2020

Svarstiden gick ut: 16.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
Bakgrund
Konkurssiuhkaisen maksukehotuksen noudattamatta jättämiseen perustuva maksukyvyttömyysolettama on poistettu väliaikaisesti käytöstä ajaksi 1.5.2020–31.1.2021.Tänä aikana konkurssihakemusten määrä on laskenut ja on odotettavissa, että ainakin ilman uusia lainsäädäntötoimia se kasvaa voimakkaasti lain voimassaolon päättymisen jälkeen.
Målsättningar
Tavoitteena on helpottaa yritysten tilannetta antamalle niille enemmän maksuaikaa konkurssiuhkaisen maksukehotuksen tiedoksiannon jälkeen ja loiventaa siirtymää normaalien säännösten soveltamiseen.
Liitteet:

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §n väliaikaisesta muuttamisesta.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta 16.11.2020 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Oikeusministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä. Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja oikeusministeriössä antaa lainsäädäntöneuvos Mari Aalto (p. 02951 50502)
Sändlista:
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Finanssiala ry    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto /professori Tuula Linna    
Konkurssiasiamies    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen Yrittäjät    
Takuusäätiö    
Tuomioistuinvirasto    
Turun yliopisto /apulaisprofessori Tuomas Hupli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Asiasanat

konkurssi