Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Määräysluonnoksen lausuntopyyntö: Katsastustoimipaikan tilat ja laitteet

Määräysluonnoksen lausuntopyyntö: Katsastustoimipaikan tilat ja laitteet

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/381873/03.04.03.00/2022

Svarstiden gick ut: 30.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta katsastustoimipaikan tilat ja laitteet. 
 
Bakgrund
Määräysluonnoksella muutettaisiin voimassa olevaa, vuonna 2019 katsastustoimipaikan tiloista ja laitteista annettua määräystä (TRAFICOM/94445/03.04.03.00/2019). Muutoksella määräykseen lisättäisiin OBD-laitteelle vaatimus ajoneuvon todellisia ajo-olosuhteita edustavien tietojen lukemisesta komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/392 mukaisesti ja maininnat ajoneuvoluokista T4.1b-, T4.2b- ja T4.3b katsastusdirektiivin muutoksen (EU) 2021/1717 liitteen 2 kohtaa vastaavasti. Lisäksi määräykseen tehtäisiin säädösviittauksia koskevia päivityksiä muun muassa kumottujen ajoneuvolain (1090/2002) ja autoverolain (1482/1994) viittausten osalta. Samalla täsmennettäisiin laitteiden kalibrointiaikaväliä koskevia määräyksiä ja tehtäisiin eräitä sanamuotojen täsmennyksiä ja kirjoitusvirheiden korjauksia.
 
Målsättningar
Määräys on tarkoitettu tulemaan voimaan 20.5.2023.
Bilagor:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään keskiviikkona 30.11.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausunnot voi toimittaa myös Traficomin kirjaamoon sähköpostitse (word-muodossa) osoitteella kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron (TRAFICOM/381873/03.04.03.00/2022).
Beredare
tarkastaja Tatu Siivonen, tatu.siivonen(at)traficom.fi ; puh. 029 53455517

lakimies Aino Still, s-posti aino.still(at)traficom.fi ; puh. 029 5346425