Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden monikanavainen palveluverkko

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden monikanavainen palveluverkko

Diarienummer för begäran om utlåtande: Hyvaks/523/00.01.03/2024

Svarstiden gick ut: 23.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Keski-Suomen hyvinvointialueen monikanavainen palveluverkko koostuu sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelukanavista, joihin kuuluvat muun muassa palvelutuotannon toimipisteet, sähköiset palvelut, liikkuvat palvelut ja asiakkaille kotiin vietävät palvelut.​ Palveluverkkotyössä pohditaan sitä, miten sosiaali- ja terveyspalveluja tarjotaan, jotta niiden saatavuus ja saavutettavuus olisi kaikille keskisuomalaisille mahdollisimman yhdenvertainen. 

Nyt lausunnoilla olevassa sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkkoa koskevassa ehdotuksessa vahvistettaisiin kaikissa kunnissa ikääntyneitä ja perheitä kohtaavia matalan kynnyksen palveluita. Ympärivuorokautisen ikääntyneiden hoivan palveluita tarjotaan vanhuksille ensisijaisesti omasta kunnasta. Sosiaali- ja terveysasemien määrää vähennettäisiin pitkälti palveluiden ylläpitämisen ja jatkuvuuden turvaamisen vuoksi, osa syynä on myös merkittävät vaikeudet saada rekrytoitua henkilöstöä alueella eri toimipisteisiin. Alueellisia sairaalaosastoja karsittaisiin ja niiden työnjakoa uudistettaisiin. Niiden paikkamäärää ei lähtökohtaisesti vähennetä ja ne erikoistuvat tiettyjen osaamisten mukaan. Liikkuvien ja sähköisten palveluiden tarjontaa laajennetaan. 

Ehdotuksen tarkoitus on vahvistaa voimavaroja ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen palveluissa ja monipuolistaa palvelutarjontaa sekä turvata palveluiden tuottaminen ja niiden jatkuvuus. 

Bakgrund
Hyvinvointialueen palveluverkkotyössä määritellään sosiaali- ja terveyspalveluiden monikanavainen palveluverkko tuleville vuosille. Lähtökohtia työlle ovat keskisuomalaiset ja heidän sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeet ja niiden muutos, henkilöstö ja hyvä työarki, hyvinvointialueen talous sekä hyvinvointialueen strategia ja sen mukainen uudistuminen.

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjaukset muodostavat palveluverkkotyölle yleiset periaatteet ja tavoitteet. 

Lausuntomateriaaliin ja erilaisiin palveluverkon vaihtoehtoisiin malleihin on mahdollisuus ottaa kantaa 22.2.–23.3. välisenä aikana. 

Aluevaltuusto päättää Keski-Suomen hyvinvointialueen tulevasta sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkosta aluehallituksen esityksestä tämänhetkisen aikataulun mukaan toukokuussa 2024. Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkoja rakennetaan päätöksen mukaisesti vaiheittain 2030 mennessä. 

Nyt lausunnolla olevassa palveluverkkomateriaalissa on kuvattu niin sanotuista palveluverkkomääritelmän mukaisista eli palveluista, jotka muodostavat sosiaali- ja terveyspalvelujen perusrungon, nykytila ja kaksi eri vaihtoehtoa. Näitä palveluja ovat sosiaali- ja terveysasemien palvelut, alueellinen osastotoiminta, ikääntyneiden ympärivuorokautinen asuminen, perhekeskukset ja ikääntyneiden päivätoiminta. Muista palveluista on kuvattu nykytila sekä palvelujen kehittämisen tavoitetila ja sijoittumisen periaatteet. 
Målsättningar

Lausuntojen tavoitteena on, että niissä arvioidaan mahdollisimman monipuolisesti ehdotettujen vaihtoehtojen vaikutuksista keskisuomalaisiin, elinvoimaan, talouteen, henkilöstöön, ympäristöön sekä seutuvaikutuksiin.

Linkit

http://www.hyvaks.fi/palveluverkko - Lisätietoa palveluverkosta löytyy oheisesta osoitteesta.

Liitteet:

Sosiaali_ja_terveyspalveluiden_palveluverkon_lausuntomateriaali.pdf - Lausuntomateriaali

Sosiaali_ja_terveyspalveluiden_palveluverkon_lausuntomateriaali_tiivistys.pdf - Tiivistetty lausuntomateriaali

vaikutusten_ennakkoarviointi.pdf - Palveluverkon lausuntomateriaalin vaikutusten ennakkoarviointi

Tidtabell
Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkon eri vaihtoehdot tulevat kommentoitavaksi 22.2.2024.
Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan Lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 23.3.2024. 
Palveluverkosta on tarkoitus päättää aluevaltuustossa toukokuussa 2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Pyydämme arvioimaan niin sanottujen palveluverkkomäärittelyn mukaisten palvelujen nykytilaa sekä vaihtoehtojen 1 ja 2 vaikutuksia annettujen apukysymysten avulla. Muiden palvelujen osalta pyydämme arvioimaan nykytilaa sekä kehittämisen tavoitetilaa ja sijoittumisen periaatteita. Voit arvioida kaikkia tai lausunnonantajan kannalta keskeisimpiä palveluita. Voit täydentää lausuntoa vapaamuotisesti tai antaa kokonaan myös vapaamuotoisen lausunnon. 

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoa antaa tarvittaessa
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302 
Järjestämispäällikkö Jarna Virtanen, p. 040 542 0875
Viestinnän asiantuntija Tero Manninen, p. 040 707 1508
 
Sändlista:
Hankasalmi    
Joutsa    
Jyväskylä    
Jämsä    
Kannonkoski    
Karstula    
Keski-Suomen liitto    
Keuruu    
Kinnula    
Kivijärvi    
Konnevesi    
Kyyjärvi    
Laukaa    
Luhanka    
Multia    
Muurame    
Petäjävesi    
Pihtipudas    
Saarijärvi    
Toivakka    
Uurainen    
Viitasaari    
Äänekoski    
Asiasanat

Sosiaali- ja terveydenhuolto