Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Digi- ja väestötietovirastoa koskevat asetusluonnokset

Digi- ja väestötietovirastoa koskevat asetusluonnokset

Diarienummer för begäran om utlåtande: VM/265/03.01.01/2019

Svarstiden gick ut: 25.10.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Väestörekisterikeskuksen, maistraattien sekä Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimivan maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tehtävät yhdistetään uudeksi kokonaisuudeksi Väestörekisterikeskukseen 1.1.2020. Samalla viraston nimi muutetaan Digi- ja väestötietovirastoksi. Maalikuussa 2019 vahvistettiin organisaatiomuutoksen keskeisesti toteuttava laki Digi- ja väestötietovirastosta (304/2019). Lisäksi eduskunnassa on käsittelyssä hallituksen esitys Digi- ja väestötietoviraston toimialaa koskevien lakien muuttamiseksi (HE 10/2019 vp), jossa ehdotetaan tehtäväksi sellaiset laajemmat lainsäädännön muutokset, jotka johtuvat organisaatiouudistuksesta tai jotka on tarkoituksenmukaista toteuttaa samassa yhteydessä. Laintasoisen sääntelyn lisäksi organisaatiouudistuksen yhteydessä on tarve muuttaa asetustasoista sääntelyä.
 
Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoanne Digi- ja väestötietovirastoa koskevista asetusluonnoksista. Uusina asetuksina on tarkoitus antaa valtioneuvoston asetus Digi- ja väestötietovirastosta sekä valtioneuvoston asetus holhousasioiden rekisteristä. Tämän lisäksi ehdotetaan muutoksia valtiovarainministeriön, oikeusministeriön, sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan valtioneuvoston asetuksiin sekä valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön asetuksiin.
 
Asetusluonnokset ja niiden perustelut on jaettu neljään eri kokonaisuuteen:
 1. Valtioneuvoston asetus Digi- ja väestötietovirastosta sekä eräiden muiden Digi- ja väestötietoviraston toimialaa koskevien valtioneuvoston asetusten muuttaminen (sisältää valtiovarainministeriön, sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloille kuuluvat asetukset)
 2. Valtioneuvoston asetus holhousasioiden rekisteristä sekä eräiden muiden Digi- ja väestötietoviraston toimialaa koskevien valtioneuvoston asetusten muuttaminen tai kumoaminen oikeusministeriön hallinnonalalla
 3. Valtiovarainministeriön asetus eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
 4. Eräiden Digi- ja väestötietoviraston toimialaa koskevien oikeusministeriön asetusten muuttaminen.
Målsättningar

Digi- ja väestötietovirastosta annettavassa valtioneuvoston asetuksessa säädettäisiin viraston ohjauksesta, eräistä viraston tehtävistä, henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista sekä viraston toimipaikoista.

Holhousasioiden rekisteristä annettavassa valtioneuvoston asetuksessa säädettäisiin holhousasioiden rekisterin tietojen tallentamisen ajankohdasta sekä edunvalvontavaltuutuksesta tallennettavien lisätietojen yksityiskohtaisesta sisällöstä.

Lisäksi väestötietojärjestelmästä annetusta valtioneuvoston asetuksesta purettaisiin sellaisia säännöksiä, jotka ovat tietosuoja-asetuksen voimaan tultua tarpeettomia tai liian yksityiskohtaisia. Samalla tehtäisiin yksittäisiä käytännön tarpeista tai muun sääntelyn kehityksestä johtuvia muutoksia.

Muissa asetuksissa tehtäisiin organisaatiouudistuksesta johtuvat tekniset muutokset sellaisiin asetuksiin, joissa on säädetty Väestörekisterikeskuksen, maistraattien tai maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tehtävistä, virastojen välisestä toimivallanjaosta tai joissa muuten viitataan näihin toimijoihin. Muutoksia aiheuttaa myös Ahvenanmaan valtionviraston roolin ja toimivallan perustaminen jatkossa erilliseen sääntelyyn. Ahvenanmaan valtionviraston roolin ja toimivallan sisältö on tarkoitus kuitenkin säilyttää ennallaan. Edelleen teknisinä muutoksina muutettaisiin viittaukset väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettuun lakiin sen uuden nimikkeen johdosta.

Asetusten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Liitteet:
Tidtabell

Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään perjantaina 25.10.2019.

Svarsanvisningar för mottagare
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne Digi- ja väestötietovirastoa koskevista asetusluonnoksista. Myös muut kuin alla jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. 

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi valtiovarainministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti:
 
Yleiset kommentit
 • Yleiset kommentit luonnoksista
Organisaatiouudistus
 • Kommentit organisointia koskevista ratkaisuista ja vaikutuksista yleisesti
 • Kommentit Digi- ja väestötietovirastosta annettavaan valtioneuvoston asetukseen
Rekistereitä ja tiedonhallintaa koskeva sääntely
 • Kommentit tietojen käsittelyä koskevista ratkaisuista
 • Kommentit väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muutosehdotuksesta
 • Kommentit holhousasioiden rekisteristä annettavaan valtioneuvoston asetukseen
Tekniset säädösmuutokset
 • Kommentit teknisluonteisista säädösmuutosehdotuksista (mm. nimen muutos ja säädösviittauksen muutos), jotka seuraavat organisaatiouudistuksesta
 • Puuttuuko asetusluonnoksista jokin valtioneuvoston asetus, jota olisi muutettava organisaatiouudistuksen johdosta?
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat

Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Isamaria Mäkiaho (isamaria.makiaho@vm.fi, 0295530219).

Sändlista:
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
Ahvenanmaan käräjäoikeus    
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Brändö kommun    
Eckerö kommun    
Eduskunnan oikeusasiamies    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen    
Eläketurvakeskus    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Espoon käräjäoikeus    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Finanssiala ry    
Finströms kommun    
Folktinget    
Forssan kaupunki    
Föglö kommun    
Geta kommun    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hammarlands kommun    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin käräjäoikeus    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hyvinkään käräjäoikeus    
Hämeen liitto    
Hämeen maistraatti    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto, maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen maistraatti    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Uuudenmaan käräjäoikeus    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Jomala kommun    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomen maistraatti    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun käräjäoikeus    
Kainuun liitto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
Kehitysvammaliitto    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemi-Tornion käräjäoikeus    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keski-Suomen liitto    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kumlinge kommun    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Kymenlaakson liitto    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Kökar kommun    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin liitto    
Lapin maistraatti    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lemlands kommun    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen maistraatti    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Lumparlands kommun    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi ja Sisä-Suomen oikeusapu ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Suomen maistraatti    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Mariehamns stad    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Muistiliitto    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
nimilautakunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulun käräjäoikeus    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Palkansaajajärjestö Pardia    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen maistraatti    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Poliisihallitus    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Päijät-Hämeen liitto    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rajavartiolaitos    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Rikosseuraamuslaitos    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen hovioikeus    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Saltviks kommun    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan käräjäoikeus    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen maistraatti    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Sottunga kommun    
Sulkavan kunta    
Sunds kommun    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallitus    
Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen nuoret lesket ry    
Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitus    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tieteellisten seurain valtuuskunta    
Tieteen tietotekniikan keskus    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tuusulan käräjäoikeus    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan maistraatti    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valkeakosken kaupunki    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtimon kunta    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Vantaan käräjäoikeus    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen liitto    
Vehmaan kunta    
Verohallinto    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vårdö kommun    
Väestörekisterikeskus    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Asiasanat

väestörekisterikeskus

Ahvenanmaa

aluehallinto

Tietosuoja

Rekisterinpito

edunvalvonta

organisaatiouudistus

maistraatti