Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen hallintoa koskevat määräykset ja ohjeet

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen hallintoa koskevat määräykset ja ohjeet

Diarienummer för begäran om utlåtande: FIVA 8/01.00/2018

Svarstiden gick ut: 19.10.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Finanssivalvonta pyytää lausuntoa oheisesta luonnoksesta Finanssivalvonnan määräyksiksi ja ohjeiksi "Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen hallinto".
 
Määräysten ja ohjeiden johdosta kumotaan määräys- ja ohjekokoelma vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille ja lailla perustetuille eläkelaitoksille.
 
Bakgrund

Kyseessä on kokonaan uusi määräys- ja ohjekokoelman osa, johon keskitetään Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen hallintoa koskevat Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet.

Målsättningar

Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen toimintaa koskevien määräysten ja ohjeiden selkeyttäminen, hallinnon asianmukaisen järjestämisen edistäminen sekä hallinnon selkeyden ja läpinäkyvyyden ja sitä kautta toiminnan ja varojen käytön valvottavuuden edistäminen.

Työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävien toimien osalta annettavilla Finanssivalvonnan ohjeilla selkeytetään työhyvinvointitoimintaa koskevaa säännöspohjaa.

Liitteet:
Tidtabell

Lausuntoaika päättyy 19.10.2018 klo 23.59. Lausuntopalaute julkaistaan arviolta marraskuussa 2018. 

Svarsanvisningar för mottagare

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä Lausuntopalvelu.fi:n välityksellä. Lausunto pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Kirjatkaa lukukohtaisten otsikoiden alle se alaluku ja kohta, esim. luku 4.1, kohta (1), johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle. 

Kirjatkaa yleisiin kommentteihin muita luonnokseen liittyviä kommentteja samanlaisine merkintöineen.

Valmistelijat

Lisätietoja: lakimies Tiia Hartikainen, tiia.hartikainen(at)finanssivalvonta.fi 

Sändlista:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Eläketurvakeskus    
Finanssiala ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Oikeusministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Pankki    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

Finanssivalvonta

Maatalousyrittäjien eläkelaitos