Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - STM; Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta geenitekniikkalaissa tarkoitettujen suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2024 ja 2025

STM; Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta geenitekniikkalaissa tarkoitettujen suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2024 ja 2025

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/31312/2023

Svarstiden gick ut: 29.11.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Tidtabell
Lausuntoa pyydetään 29.11.2023 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan keskiviikkoon 29.11.2023 klo 23.59 mennessä ensisijaisesti Lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Jos ette kuitenkaan voi antaa lausuntoanne Lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse kirjaamo.stm@gov.fi tai postitse osoitteeseen PL 33 00023 Valtioneuvosto. Mikäli lausunto toimitetaan kirjaamoon sähköpostilla tai postitse, pyydetään lausuntoon liittämään diaarinumero VN/31312/2023. Kaikki lausunnot ovat julkisia.
Valmistelijat
Sini Tervo, hallitussihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 0295 163 529.

Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Fimea    
Geenitekniikan lautakunta    
Helsingin yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Lääketeollisuus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto    
Ruokavirasto    
Suomen Akatemia    
Suomen Bioteollisuus ry    
Suomen ympäristökeskus    
Tampereen yliopisto    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi