Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Auktion av frekvenser inom frekvensområdet 26 GHz

Auktion av frekvenser inom frekvensområdet 26 GHz

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM045:00/2019

Svarstiden gick ut: 6.3.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Statsrådet förbereder beviljandet av nätkoncessioner inom det så kallade frekvensområdet 26 GHz. Koncessionerna kommer att beviljas på basis av slutresultatet av en frekvensauktion som Transport- och kommunikationsverket ordnar i juni 2020. Koncessionerna inom frekvensområdet 25,1–27,5 GHz ska på riksomfattande nivå i Fastlandsfinland beviljas till och med den 31 december 2033. Frekvensområdet kan användas till att bygga 5G-nät. Om frekvensområdet införs, ökar överföringskapaciteten och överföringshastigheterna och minskar fördröjningarna i förbindelserna. Frekvensområdet lämpar sig för att tillhandahålla höga överföringshastigheter till exempel i städer, i knutpunkter i trafiken och vid publikevenemang. Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om följande utkast: 1) statsrådets förordning om auktion av radiofrekvenser inom frekvensområdet 25,1–27,5 gigahertz, 2) statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan, och 3) meddelande om ledigförklaring av koncessioner. Transport- och kommunikationsverket begär samtidigt utlåtanden om utkasten till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om auktion samt tekniska villkor för radiotillstånd. Mer information om auktionen finns på statsrådets webbplats på adressen: https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=LVM045:00/2019
Bakgrund
Det så kallade frekvensområdet 26 GHz anses vara centralt för byggandet och ibruktagandet av 5G-näten i Europa. I slutet av november fattades vid Världsradiokonferensen (WRC-19) ett beslut om att internationellt anvisa detta frekvensområde för 5G. Enligt kommunikationsministeriets strategi för digital infrastruktur tas frekvensområdet 26 GHz i bruk 2020. Enligt regeringsprogrammet ska genomförandet av strategin främjas.
Målsättningar
5G är beteckningen på nästa generation av mobilkommunikation, en teknik som möjliggör allt snabbare trådlösa förbindelser och dataöverföring med ökad synkroni och tillförlitlighet. 5G möjliggör nya tjänster och affärsmöjligheter till exempel inom området för trafik och transport och inom industrin. Frekvensområdet 26 GHz är ett av de viktigaste frekvensområdena vid ibruktagandet av 5G.
Länkar:

https://www.traficom.fi/fi/viestinta/viestintaverkot/taajuusalueen-26-ghz-huutokauppa - Linkki Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin taajuushuutokauppaa koskeville verkkosivuille

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna ert utlåtande till kommunikationsministeriet enligt anvisningarna nedan före den 6 mars kl. 16.00.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.
Beredare
Kaisa Laitinen, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2608
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Aalto-yliopisto    
Aalto-yliopisto    
Aatos Technologies Oy    
Accelerando    
ADA Drive Oy    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Airbus    
AIRBUS    
Ajelo    
Ammattiliitto Pro    
Andelslaget Optowest    
ArcticRed    
Atostek    
Autoliitto ry    
Avita ry    
Baltic Cableline    
Basso Media Ltd    
Bauer Media Oy    
BAUER MEDIA OY    
Bittium Wireless Oy    
Bothnia Broadband Ab    
Business Finland    
Cargotec    
Centria    
Centria    
CGI Suomi Oy    
Cinia Group Oy    
City Networks Finland Oy    
Comptel Oyj    
Connected Finland    
CWC Oulun yliopisto    
Develor    
Digita Oy    
DNA Oy    
DNA Oy    
DNA Oyj    
Dynniq    
Dynniq Oy    
Effi ry    
EkoRent Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elisa    
Elisa    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Elo    
Eltel Networks Oy    
Eltel Networks Oy    
Empower Oy    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Ericsson    
Erillisverkot    
Erja Tamminen    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Eurajoen Puhelin Osk    
Fairspectrum    
Fiberit    
FiCix ry    
Ficom    
Ficom    
Finavia    
Fingrid Oyj    
Finnair    
Finnair Oyj    
Finnet-liitto ry    
Finpro ry    
Fonecta Oy    
Fortum Oyj    
Fox    
F-Secure    
Gasum Oyj    
GIM    
Helen Oy    
Helsingin kauppakamari    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Satama    
Helsingin Taksipalvelu Oy    
Helsingin yliopisto    
Helsinki    
HERE    
Hewlett-Packard Oy    
HSL    
HSY    
HSY kuntayhtymä    
Huawei Technologies Oy (Finland) Co. Ltd    
Huoltovarmuuskeskus    
HUS    
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan kaupunki    
Härkätien Puhelin Oy    
Idesco Oy    
Iisalmen Puhelin Oy    
Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö    
Ilmatieteen laitos    
Ilonet Oy    
Indagon Oy    
Infra ry    
Insalko    
Insinööriliitto ry    
Insplan Oy    
Intelsat    
InterQuest Oy    
ITS-Finland ry    
Jakobstadsnejdens Telegon Ab    
Jalecon    
JJM Consulting    
Joensuun kaupunki    
JOT Automation Oy    
Jyväskylän Energia Oy    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Järviradio Oy    
K&K Active Oy    
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kainuun liitto    
Kairan Kuitu verkko-osuuskunta    
Kaisanet Oy    
Karila A. & E. Oy    
Karis Telefon Ab    
Karjaan Puhelin    
Karjalan ATK-Awot Oy    
Kasenet    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen valokuituverkot Oy    
Keskuskauppakamari    
Kevyt Kanava Oy    
Keypro Oy    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kimito Telefonaktiebolag    
KKV    
KKV    
Kodintekniikkaliitto ry    
Kokemäen Teollisuuskylä Oy    
Konecranes    
Koneyrittäjien liitto    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kuluttajat – konsumenterna ry    
Kuluttajatutkimuskeskus    
Kuopion kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
L M Ericsson Oy Ab    
Lahden kaupunki    
Lainvalmistelun arviointineuvosto    
Laitilan Puhelin    
Laitilan Puhelin Osk    
LAN-tele Oy    
Lapin AMK    
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lapin liitto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
LG Electronics Finland Lab Oy    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Logistiikkayritysten liitto    
Logy    
Lounea Oy    
LPOnet oy    
Länsilinkki Oy    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maanmittauslaitos    
Maanmittauslaitos    
MaaS Global    
Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE)    
Marjut Stubbe    
Medialiitto ry    
Meritaito Oy    
Meritaito Oy    
Metsähovin radiotukimusasema    
Microteam    
Mikkelin kaupunki    
MPY Palvelut Oy    
MPY Palvelut Oyj    
MTV Media    
NDC Oy    
Nelonen Media    
Netplaza    
Nixu Oy    
Nokia    
Nokia networks    
Nokia Oyj    
Nokia Oyj    
Nokia Oyj    
Näkövammaisten keskusliitto    
Oikeusministeriö    
Omnitele Ltd    
OP    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Orbis    
Osuuskunta Kymijoen kyläkuitu    
Osuuskunta Utakuitu    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Oy IBM Finland Ab    
PALTA    
PAM ry    
Pardia ry    
Pargas Telefon Ab/Paraisten Puhelin Oy    
Pargas Telefon Ab/Paraisten Puhelin Oy    
Patria Aviation Oy    
PAU ry    
Pelastusopisto    
Perille Mobility Services Oy    
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy    
Pohjois-Hämeen Puhelin Oy    
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy    
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjonen group    
Poliisi    
Poliisi    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Posti Group Oyj    
Pro ry    
Promarine Oy    
Puolustusministeriö    
PyhäNet Oy    
Päijät-Hämeen liitto    
Pälkäneen Valokuitu Oy    
Pääesikunta    
Q-park    
Radio Pori    
Radiomedia    
Rajavartiolaitos    
Ramboll    
Ranuan kuituverkot Oy    
Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta    
Reaktor    
Relacom Finland Oy    
Ridefy Kimppakyydit    
Roadscanners    
Robert Bosch Oy    
Robonic Ltd Oy    
Robotics Finland / AiroIsland ry    
Robots.expert    
Rohde & Schwarz Finland    
Rolls-Royce    
Rovaniemen kaupunki    
RPAS-Finland    
Salon kaupunki    
Sarokal Test Systems Oy    
Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Satakunnan liitto    
Satel Oy    
Savon Kuituverkko Oy    
Seinäjoen kaupunki    
Selamatic Oy    
Sensible4    
Shareit Global Oy    
Siemens    
Siemens Finland Oy    
Siikaverkko Osuuskunta    
Sisäministeriö    
Sito Oy    
Sitra    
SKS Automaatio Oy    
Skärgårdsnäten Ab    
Solita    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sovelto    
Spinverse    
SPR-Suomen piiri    
SRAL    
Startup sauna    
Suomen Akatemia    
Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry    
Suomen Erillisverkot    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen Internet-yhdistys ry    
Suomen isännöitsijäliitto    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kotiseutuliitto    
Suomen kuluttajaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Kylätoiminta ry    
Suomen meripelastusseura ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Radioamatööriliitto ry    
Suomen Radioamatööriliitto SRAL ry    
Suomen Seutuverkot ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen tieyhdistys ry    
Suomen Varustamot    
Suomen Yrittäjät ry    
Suupohjan Seutuverkko Oy    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Sähköherkät ry    
Talentum    
Tampereen kaupunki    
Tampereen Puhelin Oy    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tecnotree Oyj    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus ry    
Telemast Nordic Oy    
Telemast Nordic Oy    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Tervolan Palveluverkot Oy    
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry    
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry    
Tieto Oyj    
Tietoalan toimihenkilöt ry    
Tietosuojavaltuutettu    
TNNet Oy    
Tracker    
Traficom    
Tredea Oy    
TTY/ECE    
Turun amk    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Tuup Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura    
Tähtikuitu Oy    
Ukkomobile    
Ukkoverkot Oy    
Ulkoasiainministeriö    
Ultracom Oy    
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Uudenmaan liitto    
Uuraisten Valokuituverkot Oy    
Vaasan kaupunki    
Vaisala Oy    
Vaisala Oyj    
Vakka-Suomen Puhelin Oy    
Valmet Automotive    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan Energia    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Vesilaitosyhdistys    
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry    
Wintel Finland Oy    
Wireless LAN Systems    
Virta Ltd    
Volvo Cars Finland AB    
Volvo Finland AB    
VR Group    
VR-Yhtymä Oy    
V-Traffic    
VTT    
Wärtsilä    
Väylävirasto    
Yaskawa Finland    
Ympäristöministeriö    
Zen Robotics    
Ålands Radio och TV    
Ålands Telekommunikation Ab    
Ämnesord

5G

taajuushuutokauppa

taajuushuutokauppa / auktion av frekvenser

26 GHz