Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en översyn av serviceprocessen för arbetssökande och av vissa förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmån

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en översyn av serviceprocessen för arbetssökande och av vissa förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmån

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/698/2021

Svarstiden gick ut: 15.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet har berett en regeringsproposition om den så kallade nordiska modellen för arbetskraftsservice. I propositionen föreslås det att lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020), lagen om främjande av integration (1386/2010), lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (1369/2014) och lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) ska ändras. Lagarna avses träda i kraft den 2 maj 2022.

 
Bakgrund
De arbetslösas arbetssökningsprocess och anvisandet av tjänster som motsvarar deras servicebehov ska stödjas genom att arbets- och näringsbyrån eller den kommun som deltar i ett kommunförsök med två veckors mellanrum ska träffa den arbetssökande för ett samtal om jobbsökningen i början av arbetslöshetsperioden. Utöver de intervjuer med den arbetssökande som för närvarande ordnas med tre månaders mellanrum föreslås det att det med sex månaders mellanrum ska ordnas en månadslång period under vilken två samtal om jobbsökning ska föras med den arbetssökande. 

En förutsättning för att rätten till utkomstskydd för arbetslösa ska fortgå utan avbrott är att den arbetssökande söker ett visst antal jobb som han eller hon har möjlighet att få. Skyldigheten att söka arbete ska skrivas in i sysselsättningsplanen. Om den arbetssökande underlåter att söka möjliga jobb eller ta del av servicen på det sätt som förutsätts, får han eller hon en påminnelse om förutsättningarna för att få sysselsättningsförmåner. Längden på perioderna utan ersättning graderas och ändras så att de blir mer skäliga.
Målsättningar
Propositionen sammanhänger med regeringens mål enligt regeringsprogrammet att bereda en reform av tjänsterna för arbetslösa och lindra påföljdssystemet inom utkomstskyddet för arbetslösa så att arbetssökandens rättigheter och skyldigheter är i balans. Ett syfte med propositionen är att öka antalet sysselsatta med minst 9 500.
 
Arbets- och näringsministeriet ber Utbildningsstyrelsen fästa särskild uppmärksamhet vid den första meningen i 3 kap. 7 § 4 mom. i förslaget till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. I paragrafen föreskrivs det om skyldigheten att söka arbete under den tid utbildning i läs- och skrivkunnighet pågår. Arbets- och näringsministeriet ber Utbildningsstyrelsen presentera sin bedömning av den ifrågavarande målgruppens storlek.
 
Länkar:
Bilagor:

HE-luonnos 07 06 2021 .pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi 7.6.2021

Esitysehdotus SV 15 06 2021.pdf - RP utkast SV

Tidtabell
Det svenskspråkiga utkastet till lag publiceras på www.utlåtande.fi efter att översättningen blivit färdig.
 
Uttalandena ska lämnas till arbets- och näringsministeriet senast den 1 augusti 2021. På remissinstansernas begäran har arbets- och näringsministeriet förlängt remisstiden till den 15 augusti 2021.
 


 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi senast den 15 augusti 2021. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande om de så önskar.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Beredare
Ytterligare upplysningar

Timo Meling, regeringsråd (lagberedning och utkomstskydd för arbetslösa)
Santtu Sundvall, specialsakkunnig (tjänster för arbetssökande)

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@tem.fi
 

 .
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Akaan kaupunki    
Akava ry    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Finanssivalvonta    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Hangon kaupunki    
Hattulan kunta    
Helsingin kaupunki    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen TE-toimisto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Isojoen kunta    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämsän kaupunki    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun TE -toimisto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kaupunki    
Kangasniemen kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Karijoen kunta    
Kauhajoen kaupunki    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
Kemijärven kaupunki    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kontiolahden kunta    
Kosken Tl:n kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kunnallinen työmarkkinalaitos    
Kuopion kaupunki    
Kurikan kaupunki    
Kärkölän kunta    
Lahden kaupunki    
Laitilan kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Lapin TE-toimisto    
Lapinlahden kunta    
Laukaan kunta    
Lempäälän kunta    
Lestijärven kunta    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lumijoen kunta    
Marttilan kunta    
Merijärven kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Muuramen kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Nokian kaupunki    
Oikeusministeriö    
Okeuskanslerinvirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Orimattilan kaupunki    
Oriveden kaupunki    
Oulaisen kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Parkanon kaupunki    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Polvijärven kunta    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Punkalaitumen kunta    
Puumalan kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pälkäneen kunta    
Raahen kaupunki    
Raaseporin kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruoveden kunta    
Saarijärven kaupunki    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan TE-toimisto    
Sauvon kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Siikajoen kunta    
Siilinjärven kunta    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Sotkamon kunta    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomusalmen kunta    
Tampereen kaupunki    
TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus    
Teuvan kunta    
Toholammen kunta    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry    
Työllisyysrahasto    
Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan TE-toimisto    
Uusikaupunki    
Vakuutusoikeus    
Valkeakosken kaupunki    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Virtain kaupunki    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ålands arbetskrafts- och studieservicemyndighet (Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomainen)    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

Pohjoismainen työvoimapalvelujen malli